Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Osieku

Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu
- brak danych - 1888 - 1941
- brak danych - 1888 - 1889
1891 - 1912
1924 - 1941
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W zaborze rosyjskim pierwotnie powstała odrębna rejestracja państwowa. Stało się to na mocy napoleońskiego kodeksu cywilnego w Księstwie Warszawskim (1808), ale po jego wcieleniu do Królestwa Polskiego (1815) utrzymywano przepisy dotyczące takiej rejestracji. Na ich mocy każdą księgę sporządzano w dwóch egzemplarzach. W praktyce, jeszcze za Księstwa zamiast świeckich urzędów rejestrację prowadzili katoliccy proboszczowie. W 1825 r. osobną rejestrację ostatecznie zarzucono, a proboszczowie stali się zarazem urzędnikami stanu cywilnego. Na ziemiach podlegających bezpośrednio Cesarstwu istniała wyłącznie rejestracja wyznaniowa. Wszędzie natomiast od 1825 r. wprowadzono obowiązek sporządzania duplikatu, który trafiał do archiwum hipotecznego sądu powiatowego.W zaborze rosyjskim rejestrację ludności żydowskiej wprowadzono od roku 1825 (prowadzili ją burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy). Dopiero od 1830 r. mojżeszowe księgi metrykalne prowadzili rabini. Księgi urodzeń, małżeństw i zgonów - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
24/385/0/-/1 USC wyznania mojżeszowego w Osieku - akta urodzenia, małżeństw i zgonów z lat 1888-1889 1888-1889 0
24/385/0/-/2 Duplikat aktów stanu cywilnego okregu bożniczego w Osieku z roku 1891 1891 0
24/385/0/-/3 Duplikat aktów stanu cywilnego okregu bożniczego w Osieku z roku 1892 1892 0
24/385/0/-/4 Duplikat aktów stanu cywilnego okregu bożniczego w Osieku z roku 1893 1893 0
24/385/0/-/5 Duplikat aktów stanu cywilnego okregu bożniczego w Osieku z roku 1894 1894 0
24/385/0/-/6 Duplikat aktów stanu cywilnego okregu bożniczego w Osieku z roku 1895 1895 0
24/385/0/-/7 Duplikat aktów stanu cywilnego okregu bożniczego w Osieku z roku 1896 1896 0
24/385/0/-/8 Duplikat aktów stanu cywilnego okregu bożniczego w Osieku z roku 1897 1897 0
24/385/0/-/9 Duplikat aktów stanu cywilnego okregu bożniczego w Osieku z roku 1898 1898 0
24/385/0/-/10 Duplikat aktów stanu cywilnego okregu bożniczego w Osieku z roku 1899 1899 0
24/385/0/-/11 Duplikat aktów stanu cywilnego okregu bożniczego w Osieku z roku 1900 1900 0
24/385/0/-/12 Duplikat aktów stanu cywilnego okregu bożniczego w Osieku z roku 1901 1901 0
24/385/0/-/13 Duplikat aktów stanu cywilnego okregu bożniczego w Osieku z roku 1902 1902 0
24/385/0/-/14 Duplikat aktów stanu cywilnego okregu bożniczego w Osieku z roku 1903 1903 0
24/385/0/-/15 Duplikat aktów stanu cywilnego okregu bożniczego w Osieku z roku 1904 1904 0
1 2 3

Amount of archival material

39

39

0

0.44

0.44

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.