Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Kunowa

Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu
- brak danych - 1786 - 1870
- brak danych - 1786 - 1870
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Kunów jako miasto został założony w 1535 r. przez bp krakowskiego Piotra Tomickiego. Było własnością biskupów krakowskich. Władzę w mieście sprawowały dwa urzędy 1. Wójta i ławników, 2. Burmistrza z Radą. W późniejszym okresie władze w mieście były obieralne. Mieszkańcy miasta w obecności 2 komisarzy biskupich wybierali wójta, podwójciego, ławników, burmistrza, rajców, pisarza miejskiego i egzekutora. Pod koniec w. XVIII i na początku XIX na czele miasta stał magistrat, składający się z burmistrza, kasjera i pisarza oraz 3 ławników. Pierwszy burmistrz spotykany w aktach był burmistrzem z wybory, następni byli już burmistrzami z nominacji. W okresie Księstwa Warszawskiego władzę w mieście sprawowali urzędnicy państwowi. Jako lokalny samorząd utworzono rady miejskie, wybierane przez osiadłych gospodarzy miasta. Samorząd miał funkcję kontrolną. W okresie Królestwa Polskiego na mocy postanowienia Namiestnika Królestwa lokalnymi władzami byli burmistrzowie. W roku 1818 utworzono urzędy municypalne. Burmistrz i ławnicy byli wybierani spośród mieszkańców, właścicieli nieruchomości miejskich. W roku 1842 zniesiono nazwę Urzędu Municypalnego na magistrat. W roku 1869 Kunów został osadą i funkcjonował w oparciu o przepisy o ustroju gmin I. Kancelaria polska
Wydział administracyjny 1786-1866, targi, pomiary miasta, propinacja, opisy statystyczne, sprawy dozoru szkolnego, urzędników miejskich,ludnosci żydowskiej sygn.1-160;
Wydział wojskowy 1811-1866 sprawy dot. spisu wojskowego, zabezpieczenia potrzeb dla wojska, wyłączeń od służby wojskowej syg. 61-83;
Wydział policyjny 1810-1869 dot. chrób, cudzoziemców, narzędzi ogniowych, kominiarzy, przesiedleń, taksy wiktuałów, włóczęgów, zbiegów; sygn.84-123
Wydział skarbowy
1812-1866, etstay kasy ekonomicznej, sprawy dzierżaw, kupców, dochodów maista, rozkładu podatków, sprawy skarbowe sygn. 124-148
Kasa Ekonomiczna Miasta 1821-1867
Księgi przychodow i rozchodów sygn. 149-171;
II. Kancelaria rosyjska
Wydział administracyjny 1867-1869
sprawy dot. dobrowolnych składek, szkół, reperacji dróg i mostów sygn. 172-188
Wydział policyjno wojskowy 1867-1869
sprawy dostarczania kwater, poboru rekruta, chorób, taksy żwności, przesiedleń ygn. 189-205
Wdział skarbowy 1865-1869
sprawy ubezpieczeń, rewizji kasy, defraudacji leśnych, rachunki kasy sygn. 206-221
Akta Szkoły Elementarnej 1843-1844 sygn.222;
sprawy woskowe 1839-1867 sygn. 223.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
24/5/0/-/1 Akta Urzędu Municypalnego Miasta Rządowego Kunowa tyczące się Anszlagów budowli miejskich i sprawienia utensyliów kancelaryjnych 1822-1850 0
24/5/0/-/2 Akta Magistratu Miasta Kunowa tyczące się Anszlagów budowli miejskich i sprawienia utensyliów kancelaryjnych 1843-1864 0
24/5/0/-/3 Dowody Korresspondencyjne Banku Polskiego w przedmiotach remanentów ulokowanych 1826-1857 0
24/5/0/-/4 Dowody Banku Polskiego na złożone Summy Remanentów z Funduszów Gminnych Kassy Miasta Kunowa 1857-1866 0
24/5/0/-/5 Akta tyczące się Czynności Burmistrza poza Obrębem Urzędowania 1840-1845 0
24/5/0/-/6 [Akta t.s. Czynności burmistrza poza obrębem urzędowania 1858-1866] 1858-1866 0
24/5/0/-/7 Akta Magistratu Miasta Kunowa t.s. Terminowych czynności /urzędowych/. Vol. I 1846-1864 0
24/5/0/-/8 Akta Urzędu Municypalnego Miasta Rządowego Kunowa tyczące się Dzienników Praw i Wojewódzkich 1812-1866 0
24/5/0/-/9 Akta Szczególne Urzedu Municypalnego miasta Kunowa tyczące się Forszusów Kassy tegoż miasta 1809-1864 0
24/5/0/-/10 Akta Urzędu Municypalnego Miasta Rządowego Kunowa tyczące się Regulacji Hiptek 1823-1864 0
24/5/0/-/11 Akta Urzędu Municypalnego Miasta Rządowego Kunowa Woiewództwa Sandomierskiego Szczególne tyczące się Izys [Polska prenumeraty] Volomen V 1826-1866 0
24/5/0/-/12 Akta Urzędu Municypalnego Miasta Rządowego Kunowa tyczące się Jarmarków y Targów [w mieście] Rządowym Kunowie 1821-1862 0
24/5/0/-/13 Akta Magistratu Miasta Kunowa t.s. Konsesów Administracyjnych. Vol. I 1821-1826 0
24/5/0/-/14 Akta Magistratu Miasta Kunowa t.s. Konsesów Administracyjnych. Vol. II 1858-1866 0
24/5/0/-/15 Akta Magistratu [Miasta Kunowa] t. s. Konse[sów] Miejs[kich]. Vol. I 1817-1864 0
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 12 13 14 15

Amount of archival material

223

223

0

3.70

3.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.