Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Małych Portów Słupsk

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
- brak danych - 1948-1953
- brak danych - 1948 - 1953
- brak danych - tak
administracja specjalna - transport, komunikacja, łączność polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zarząd Małych Portów utworzono dnia 01 stycznia 1951 roku na mocy zarządzenia Ministra Zeglugi z dnia 25 sierpnia 1950r. Oraz uzupełnienia tegoż zarządzenia z dnia 30.01.1951 roku. Przedmiotem działania przedsiębiorstwa było: wykonywanie czynności załadowania i wyładowania towarów w portach, administracja i eksploatacja terenów i urządzeń oraz wszelkich magazynów portowych, pilotaż, holowanie i cumowanie statków, konserwacja i rozbudowa portów. Terenem działania były porty w Ustce, Darłowie, Kołobrzegu poprzez podległe kapitanaty portów. Bezpośrednią władzą było Ministerstwo Żeglugi. Z dniem 31 grudnia zlikwidowano przedsiębiorstwo Zarząd Małych Portów, a jego agendy przejął Morski Urząd Rybacki w Słupsku. 1. Sekretariat Naczelnego Dyrektora 1949-1952 1-17 akta organizacyjne
2. Dział Planowania 1950-1952 18-112 statystyka i sprawozdawczość
3. Dział Personalny 1950-1953 113-114 charakterystyka rybaków indywidualnych
4. Dział Księgowości 1949-1953 115-187 plany finansowe i bilansowe
5. Dział Organizacji Pracy i Płacy 1951 188 zatrudnienie i wydajność pracy
6. Dział Inwestycji 1949-1952 189-228 odbudowa urządzeń portowych
7. Dział Eksploatacji Portów 1950-1952 229-242 działalność przeładunkowa
8. Dział Techniczny 1948-1953 243-362 dokumentacja techniczna, kapitalne remonty
9. Dział Ruchu 1948-1952 363-389 organizacja i administracja
10.Rejon Portowy Ustka 1950-1952 390-398 praca portu w Ustce
11. Rejon Portowy Darłowo 1950-1952 399-409 praca portu w Darłowie
12.Rejon Portowy Kołobrzeg 1948-1952 410-425 praca portu w Kołobrzegu
13.Dział Finansowy 1949-1952 426-430 plany finansowe
14.Dział Administracyjno-Gospodarczy 1950-1952 431-456 akcja socjalna,szkolenia,instrukcje
15.Dział Zaopatrzenia 1951-1952 457-470 plany zaopatrzenia materiałowego
Zespół opracował Zygmunt Jażdżejewski - maj 1969r.

Amount of archival material

470

470

0

2.20

2.20

0.00

Amount of non-archival material

102

0.99

1948-1953

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.