Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Biuro Prezydialne Powiatowej Rady Narodowej - Wydział Powiatowy w Szczecinku

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Powiatowa Rada Narodowa w Szczecinku powstała 23 sierpnia 1946 r. na podstawie Ustawy z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz dekretu PKWN z dnia 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego.
Do zakresu działania Powiatowej Rady Narodowej należało planowanie działalności publicznej, opracowywanie budżetów i planów świadczeń w naturze, kontrolowanie działalności organów wykonawczych rządowych i samorządowych oraz ustalanie zasad i warunków zawierania umów, zaciągania pożyczek i zbytu majątku przez Wydział Powiatowy.
Organem wykonawczym PRN był Wydział Powiatowy, który powołano w Szczecinku 21 grudnia 1946 r. Przewodniczącym Wydziału Powiatowego był starosta powiatowy lub jego zastępca. Wydział kierował działami samorządowej gospodarki powiatowej z zakresu finansów, kultury, oświaty, zdrowia, opieki społecznej, rolnictwa, przemysłu, handlu, budownictwa, dróg samorządowych, pożarnictwa,
Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy państwowej likwidowała dualizm administracji państwowej. Ostatnie posiedzenie PRN odbyło się 6 czerwca 1950 r.
Sygn. 1-18 z lat 1946-1950; Referat Ogólny – znajdują się tu protokoły z posiedzeń PRN i jej Prezydium, sprawozdania z działalności, wykazy członków PRN i rad podległych oraz zarządzenia wewnętrzne.
Sygn. 19-27 z lat 1946-1950; Referat Komisji – akta dotyczące działalności komisji PRN, protokoły i sprawozdania z kontroli poszczególnych komisji oraz sprawozdania dotyczące działalności wszystkich komisji.
Sygn. 28-34 z lat 1945-1950; Referat Inspekcji – są tu sprawozdania z działalności miejskich i gminnych rad narodowych, protokoły i sprawozdania z inspekcji przeprowadzanych w zarządach miejskich i gminnych oraz zarządzenia poinspekcyjne i sprawozdania z ich wykonania.
Sygn. 35-50 z lat 1946-1950; Wydział Powiatowy – są tu protokoły z posiedzeń Wydziału Powiatowego w Szczecinku i sprawozdania z jego działalności, budżety administracyjne i sprawozdania z ich wykonania oraz sprawozdania z działalności referatu podatkowego.
- brak danych -

Amount of archival material

50

50

0

0.40

0.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.