Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Biuro Prezydialne Powiatowej Rady Narodowej - Wydział Powiatowy w Złotowie

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Tymczasowa Powiatowa Rada Narodowa w Złotowie powstała 1 grudnia 1946 r. na podstawie Ustawy z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz dekretu PKWN z dnia 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego.
Do zakresu działania Powiatowej Rady Narodowej należało planowanie działalności publicznej, opracowywanie budżetów i planów świadczeń w naturze, kontrolowanie działalności organów wykonawczych rządowych i samorządowych oraz ustalanie zasad i warunków zawierania umów, zaciągania pożyczek i zbytu majątku przez Wydział Powiatowy.
Organem wykonawczym PRN był Wydział Powiatowy, którego przewodniczącym był starosta powiatowy lub jego zastępca. Wydział Powiatowy w Złotowie powołano na posiedzeniu plenarnym 26 października 1946 r. , który kierować miał działami samorządowej gospodarki powiatowej z zakresu finansów, kultury, oświaty, zdrowia, opieki społecznej, rolnictwa, przemysłu, handlu, budownictwa, dróg samorządowych, pożarnictwa,
Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy państwowej likwidowała dualizm administracji państwowej. Na terenie powiatu złotowskiego reorganizacja przypadła na okres od 6 do 28 czerwca 1950 r.
Sygn. 1-17 z lat 1945-1950; Biuro Prezydialne PRN; Referat Ogólny – są tu protokoły z posiedzeń plenarnych i posiedzeń Prezydium PRN, sprawozdania z jej działalności oraz działalności instytucji i urzędów niezespolonych.
Sygn. 18-29 z lat 1947-1950; Biuro Prezydialne PRN; Referat Komisji – znajdują się tu protokoły i sprawozdania z przeprowadzonych kontroli i posiedzeń.
Sygn. 30 z lat 1949-1950 – są tu sprawozdania z inspekcji miejskich i gminnych rad narodowych na terenie powiatu.
Sygn. 31-44 z lat 1946-1950; Wydział Powiatowy; Referat Samorządowy – są tu protokoły z posiedzeń wydziału, sprawozdania z jego działalności, wykazy miejscowości na terenie powiatu, protokoły z kontroli w zarządach miejskich i gminnych oraz zarządzenia pokontrolne i ich wykonanie, wykazy majątków przejętych na własność związków samorządowych.
Sygn. 45-87 z lat 1946-1950; Wydział Powiatowy; Referat Finansowo-Budżetowy – akta dotyczą gospodarki finansowej powiatu, są tu budżety, sprawozdania z ich wykonania oraz sprawy podatków gruntowych i sprawozdania z działalności powiatowego pełnomocnika podatku gruntowego.
Sygn. 88-95 z lat 1945-1949; Wydział Powiatowy; Referat Społeczno-Gospodarczy – znajdują się tu wykazy nieruchomości, korespondencja w sprawach inwestycji, wykazy zakładów użyteczności publicznej oraz korespondencja dotycząca szkół i przedsiębiorstw oraz ośrodka zdrowia i szpitala powiatowego.
- brak danych -

Amount of archival material

95

95

0

0.42

0.42

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.