Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Biuro Prezydialne Powiatowej Rady Narodowej - Wydział Powiatowy w Drawsku Pomorskim

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Powiatowa Rada Narodowa w Drawsku Pomorskim powstała 6 września 1946 r. na podstawie Ustawy z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz dekretu PKWN z dnia 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego.
Do zakresu działania Powiatowej Rady Narodowej należało planowanie działalności publicznej, opracowywanie budżetów i planów świadczeń w naturze, kontrolowanie działalności organów wykonawczych rządowych i samorządowych oraz ustalanie zasad i warunków zawierania umów, zaciągania pożyczek i zbytu majątku przez Wydział Powiatowy.
Organem wykonawczym PRN był Wydział Powiatowy, którego przewodniczącym był starosta powiatowy lub jego zastępca. Wydział kierował działami samorządowej gospodarki powiatowej z zakresu finansów, kultury, oświaty, zdrowia, opieki społecznej, rolnictwa, przemysłu, handlu, budownictwa, dróg samorządowych, pożarnictwa,
Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy państwowej likwidowała dualizm administracji państwowej. Ostatnie posiedzenie PRN odbyło się 7 czerwca 1950 r.

Sygn. 1-20 z lat 1946-1950; Biuro Prezydialne Powiatowej Rady Narodowej – są tu protokoły posiedzeń PRN i jej Prezydium, księgi uchwał oraz akta komisji działających przy radzie.
Sygn. 21-28 z lat 1948-1950; Wydział Powiatowy-Sekretariat – są tu protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego w Drawsku Pomorskim oraz protokół przekazania agend dla Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Drawsku Pomorskim
Sygn. 29-38 z lat 1947-1949; Referat Samorządowy – są tu plany zatrudnienia, sprawy budżetowe, sprawozdania i protokoły z lustracji gmin, imienny wykaz burmistrzów i sekretarzy na terenie powiatu.
Sygn. 39-56 z lat 1946-1950; Referat Budżetowo-Finansowy – są tu akta obrazujące gospodarkę finansową, budżety i sprawozdania finansowe.
Sygn. 57-80 z lat 1948-1950; Referat Społeczno-Gospodarczy – znajdują się tu akta dotyczące kultury i oświaty oraz planów inwestycyjnych i planu 6-letniego.
- brak danych -

Amount of archival material

80

80

0

0.60

0.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.