Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Biuro Prezydialne Powiatowej Rady Narodowej - Wydział Powiatowy w Wałczu

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku
- brak danych - 1946 - 1950
- brak danych - 1946 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Powiatowa Rada Narodowa w Wałczu powstała 17 sierpnia 1946 r. na podstawie Ustawy z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz dekretu PKWN z dnia 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego.
Do zakresu działania Powiatowej Rady Narodowej należało planowanie działalności publicznej, opracowywanie budżetów i planów świadczeń w naturze, kontrolowanie działalności organów wykonawczych rządowych i samorządowych oraz ustalanie zasad i warunków zawierania umów, zaciągania pożyczek i zbytu majątku przez Wydział Powiatowy.
Organem wykonawczym PRN był Wydział Powiatowy, którego przewodniczącym był starosta powiatowy lub jego zastępca. Wydział Powiatowy w Człuchowie powołano na posiedzeniu plenarnym 14 września 1946 r., który kierować miał działami samorządowej gospodarki powiatowej z zakresu finansów, kultury, oświaty, zdrowia, opieki społecznej, rolnictwa, przemysłu, handlu, budownictwa, dróg samorządowych, pożarnictwa,
Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy państwowej likwidowała dualizm administracji państwowej. Powiatowa Rada narodowa i Wydział Powiatowy w Wałczu przekazał swe agendy w dniu 6 czerwca 1950 r. dla Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wałczu.
Sygn. 1-16 z lat 1946-1950; Biuro prezydialne PRN; Referat Ogólny – znajdują się tu protokoły z posiedzeń plenarnych, księgi uchwał formularze statystyczne obsady personalnej rad narodowych w całym powiecie oraz sprawozdania z działalności PRN.
Sygn. 17-32 z lat 1948-1950; Biuro prezydialne PRN; Referat Komisji – są tu akta poszczególnych komisji działających przy radzie, protokoły z posiedzeń i sprawozdania z działalności i kontroli, są też sprawy z zakresu nadzoru nad komisji rad niższego stopnia.
Sygn. 33-34 z lat 1949-1950; Biuro prezydialne PRN; Referat Inspekcji – znajdują się tu protokoły i sprawozdania z kontroli jednostek podległych radzie.
Sygn. 35-51 z lat 1947-1949; Wydział Powiatowy; Referat Ogólno-Organizacyjny – są tu protokoły z posiedzeń Wydziału Powiatowego, sprawy personalne pracowników gmin i miast podległych, protokoły z zebrań burmistrzów, sołtysów, wójtów i sekretarzy, opiniowanie wniosków o dotacje dla miast i gmin oraz statuty organizacyjne, jest też protokół przekazanie agend Wydziału Powiatowego.
Sygn. 52-69 z lat 1947-1949; Wydział Powiatowy; Referat Finansowo-Gospodarczy – są tu budżety, sprawozdania z ich wykonania oraz zestawienia z zatwierdzonych budżetów miast i gmin.
Sygn. 70-72 z lat 1946-1948; Wydział Powiatowy; Referat Finansowo-Gospodarczy; Podreferat Podatkowy – są tu wyciągi z ksiąg podatkowych przesyłane do zatwierdzenia w okresie parcelacji majątków lub przekazywania właścicielom indywidualnym.
- brak danych -

Amount of archival material

72

72

0

0.34

0.34

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.