Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta wyborcze z terenu byłych powiatów: Drawsko, Szczecinek, Wałcz, Złotów

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku
Akta wyborcze powiatów: /Człuchów/, Drawsko, Szczecinek, Wałcz i Złotów 1954 - 1984
- brak danych - 1954 - 1973
1976 - 1976
1978 - 1978
1980 - 1980
1984 - 1984
- brak danych - tak
administracja ogólna - wybory, referenda, plebiscyty polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - Akta przekazane zostały przez Prezydia PRN i Urzędy Gminne Część akt wyłączono w trakcie opracowania zespołu PMRN w Szczecinku. 20 j.a. (0,30 m.b.) akt wyborczych z terenu byłego powiatu człuchowskiego przekazano do AP O/Słupsk.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
28/60/0/-/1 Protokół przyjęcia kandydatów na radnych za rok 1954 rok do Gromadzkiej Rady Narodowej w Silnowie, Pniewie, Ostrorowie, Barwicach, Czechach, Gwdzie Wielkiej, Grzmiącej, Iwinie, Jeleninie, Juchowie, Kazimierzu, Krosinie, Kluczewie, Lotyniu, Łubowie, Mieszalkach, Nowym worowie, Okonku, Polnie, Parsędzku, Pławnie, Sporem, starym Chwalimie, Siemczynie, Turowie, Wierzchowie, Żółtnicy 1954-1954 0
28/60/0/-/2 9 kart do głosowania oddanych przez wyborców, Ordynacja wyborcza do Rad Narodowych. Ustawa uchwalona przez Sejm Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w dniu 25 września 1954 roku. 1954-1954 0
28/60/0/-/3 Protokół glosowania w miejscowościach: Barwice, Stary Chwalim, Okonek, Pniewo, Lotyń, Ostrorów, Kluczewo, Worowo, Polno, Mieszałki, Grzmiąca, Czechy, Iwin, Gwda Wielka, Turowo, Żółtnica, Parsęcko, Wierzchowo, Kazimierz, Siemczyno, Pławno, Gniazdowo, Juchowo, Szczecinek 1954-1954 0
28/60/0/-/4 Protokoły przyjęcia zgłaszania listy kandydatów do Powiatowej Rady Narodowej w Drawsku i oświadczenia 1954-1954 0
28/60/0/-/5 Akta wyborcze powiatu Drawsko 1954-1954 0
28/60/0/-/6 Protokoły przyjęcia zgłaszania listy kandydatów do Gromadzkiej Rady Narodowej przez Okręgowe Komisje Wyborcze wraz z oświadczeniami 1954-1954 0
28/60/0/-/7 Akta wyborcze powiatu Drawsko 1954-1954 0
28/60/0/-/8 Akta wyborcze powiatu Drawsko 1954-1954 0
28/60/0/-/9 Materiały Wyborcze 1954 1954-1954 0
28/60/0/-/10 Akta wyborcze powiatu Drawsko 1954-1954 0
28/60/0/-/11 Wyboru do Sejmu 1952-1952 0
28/60/0/-/12 Protokół Okręgowej Komisji Wyborczej w Złotowie ustalający wyniki wyborów do gromadzkich rad narodowych. Oświadczenia, protokoły zarejestrowania 1954-1954 0
28/60/0/-/13 Protokoły Miejskich Komisji Obwodowych ustalający wyniki głosowania do Miejskich Rad Narodowych- Złotowo 1954-1954 0
28/60/0/-/14 Protokoły posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych- z wyborów do rad narodowych powiatu złotowskiego 1954-1954 0
28/60/0/-/15 Protokoły Obwodowych Komisji Wyborczych ustalające wyniki wyborów do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie na terenie powiatu złotowskiego 1954-1954 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Amount of archival material

152

0

0

1.82

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.