Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd wyższy prawa niemieckiego na zamku krakowskim

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1390 - 1794
Iudicium iuris supremi provincialis Theutonicalis castri Cracoviensis; Ius supremum Magdeburgense arcis Cracoviensis; Ius supremum provinciale Theutonicale castri Cracoviensis 1390 - 1392
1416 - 1431
1444 - 1794
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
łaciński
inwentarz drukowany No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Sąd wyższy prawa niemieckiego na zamku krakowskim został powołany do życia dokumentem Kazimierza Wielkiego z 5.10.1356 r. Jego celem było położenie kresu odwołaniom do Magdeburga poprzez ustanowienie miejscowych sądów apelacyjnych prawa niemieckiego oraz nadanie wyższej rangi sądowi niemieckiemu, który istniał już kilkadziesiąt lat jako sąd nadworny. W XV-XVII w. był instancją odwoławczą dla sądów wójtowsko-ławniczych oraz stanowym dla właścicieli wójtostw i sołectw w Małopolsce .
W XVIII w. przyjmował także wpisy transakcji, kontraktów i zastawów, zwłaszcza pomiędzy mieszczanami a szlachtą. Na skutek reformy sądownictwa w 1791 r. sad wyższy prawa niemieckiego został zniesiony. W latach 1792-1794 na krótko wznowił swoją działalność. Definitywnie zlikwidował go Tadeusz Kościuszko poprzez wznowienie ustawy z 1791 r.
1. Ustrój i organizacja sądu (prawa, przywileje, kompendium prawa magdeburskiego, sesje administracyjne) 1356-1794 (sygn. 29/10/1-6)
2. Akta (apelacja od sądów miejskich, sprawy właścicieli wójtostw i sołectw) 1390-1650 (sygn. 29/10/7-19, 75)
3. Dekrety (pouczenia i wyroki dla sądów miejskich) 1456-1650 (sygn. 29/10/20-42)
4. Akta i dekrety 1650-1717 (sygn. 29/10/43-57)
5. Manifestacje, transakcje wieczyste, relacje i kwity (sprawy cywilne niesporne) 1777-1794 (sygn. 29/10/58-67)
6. Akta wójta (drobne sprawy sporne) 1516-1582 (sygn. 29/10/68)
7. Korespondencja, wypisy z akt (wypisy, listy kierujące do apelacji, wyroki) 1497-1794 (sygn. 29/10/69-74)
Zespół w Oddziale III.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/10/0/1/1 [Zbiór praw i przywilejów (oryginały, kopie, druki)] [1356] XVI w. - 1697 102
29/10/0/1/2 [Zbiór praw i przywilejów (przeważnie kopie)] [1356] XVII w. - 14 VII 1746 0
29/10/0/1/3 [Sumariusz praw i przywilejów z komentarzem historycznym, spisany przez Wojciecha Mączeńskiego ostatniego wójta sądu] 1789 14
29/10/0/1/4 [Akta i korespondencja dot. spraw organizacyjnych: kopie niektórych przywilejów, zwolnienia ławników od niektórych obciążeń w mieście Krakowie, spory z radą miejską krakowską, walka o zachowanie praw, przywilejów i kompetencji] 1444 - 17 III 1784 300
29/10/0/1/5 Farrago iuris civilis Maideburgensis Sebastiani Cyrus advocati provincialis Iuris Supremi Castri Cracoviensis. Dono datum a domino Palczowski anno 1593 ok. 1490 161
29/10/0/1/6 [Protokoły sesji w sprawach administracyjnych. 2 fragmenty] 13 VIII 1745 - 11 VI 1748 11
29/10/0/2.1/7 Acta iudiciaria 17 VI - 25 VIII 1390, 25 IV 1392 - 23 I 1416 370
29/10/0/2.1/8 Nota. Registrum scabinorum supremi iuris Theutonici castri Cracoviensis 9 I 1416 - 2 XI 1431 195
29/10/0/2.1/9 Acta 7 I 1451 - 29 VIII 1471 248
29/10/0/2.1/10 Acta 6 IV 1486 - 8 III 1509 230
29/10/0/2.1/11 Liber actorum iuris supremi Theutonici Maydeburgensis castri Cracoviensis 19 IV 1509 - 25 VI 1523 206
29/10/0/2.1/12 Acta actorum iudicii iuris supremi Theutonici provincialis Maydeburgensis castri Crac[oviensis] 25 VI 1523 - 14 III 1538 255
29/10/0/2.1/13 Acta iudicii regalis iuris supremi Theutonici Maydeburgensis castri Cracoviensis 24 IV 1538 - 5 III 1567 338
29/10/0/2.1/14 Acta iudicii iuris supremi provincialis castri Cracov[viensis] 22 IV 1567 - 10 IX 1599 493
29/10/0/2.1/15 Liber actorum iudicii do[mini] advocati provincialis et scabinorum supremi iuris Theutonici Maydeburgensis castri Cracoviensis 13 IV 1600 - 3 XII 1641 634
1 2 3 4 5

Amount of archival material

75

75

0

3.97

3.97

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -