Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd sześciu miast

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1524 - 1725
Iudicium commissariorum sex civitatum; Iudicium sex civitatum 1524 - 1725
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
łaciński
inwentarz drukowany No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Sąd sześciu miast został powołany do życia dokumentem Kazimierza Wielkiego z 5.10.1356 r. Składał się ze znawców prawa niemieckiego delegowanych z miast małopolskich : Krakowa, ,Kazimierza, Nowego Sącza, Bochni ,Wieliczki i Olkusza. Miał być powoływany w trudniejszych przypadkach dla ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy w imieniu króla. Przez cały okres swego istnienia był nadbudową sądu wyższego prawa niemieckiego na zamku krakowskim, załatwiał bowiem te sprawy, które przeszły przez sąd wyższy. Od czasu najazdu szwedzkiego zaczął się stopniowy upadek sądu, który w końcu XVIII w. przestał praktycznie funkcjonować. W roku 1725 kończą się ostatecznie zapiski w księdze sądowej. 1. Księgi wpisów (apelacje od Sądu Wyższego prawa niemieckiego na zamku krakowskim, wyroki) 1524-1725 (sygn. 29/11/1-5)
2. Akta (wypisy z akt, korespondencja) 1545-1704 (sygn. 29/11/6)
Zespół w Oddziale III.

Amount of archival material

6

6

0

0.25

0.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -