Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Skawiny

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1381 - 1944
- brak danych - 1381 - 1381
1394 - 1394
1427 - 1427
1517 - 1944
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - 1. Dokumenty pergaminowe (sprzedaż wójtowstwa, prawa i przywileje miejskie, jurysdykcja, propinacja, jarmarki, nadania gruntów, szpital) 1381-1844 (sygn. 29/114/1-13)
2. Ława (sądownictwo) 1569-1667 (sygn. 29/114/14-18)
3. Rada (administracja, sądownictwo) 1580-1761 (sygn. 29/114/19-23)
4. Księgi miejskie ogólne (wpisy wójta, ławy i rady w spr. sądowych i administracyjnych) 1620-1785 (sygn. 29/114/24-27)
5. Magistrat (administracja i sądownictwo) 1785-1805 (sygn. 29/114/28-32)
6. Zarząd Miejski w Skawinie (zarządzenia władz nadrzędnych, sprawy organizacyjne i osobowe organów miejskich, protokoły z posiedzeń organów miejskich, sprawy majątku i przedsiębiorstw miejskich, sprawy akt archiwalnych, budżety i bilanse miasta, podatki miejskie i państwowe, budynki miejskie, sprawy oświaty, opieki społecznej, robót publicznych, sprawy ksiąg gruntowych, wyznaniowe, stowarzyszeń, mobilizacyjne, budowlane) 1874-1939 (sygn. 29/114/35-71)
7. Zarząd Miejski w Skawinie (Stadtverwaltung Skawina) (sprawy osobowe pracowników miejskich, budżety i bilanse miasta, sprawy podatkowe, urządzeń komunalnych, drogowe, zdrowia, opieki społecznej, ewidencja ruchu ludności, sprawy bezpieczeństwa, wojskowe, budowlane, aprowizacyjne, monetarne) [1896] 1939-1944 (sygn. 29/114/72-89)
8. Varia (kościół parafialny, podatki, sprawy cechowe, spisy mieszkańców, rachunki miejskie) 1517-1891 (sygn. 29/114/33-34)

Inwentarz książkowy akt Magistratu miasta Skawiny (z lat [1578] 1772-1862) obejmuje także akta przechowywane poza zespołem: prawa i przywileje miasta, księgi sądowe, księgi hipoteczne, księgi normaliów, sprawy obszaru miasta, rzemiosła miejskiego, majątku miejskiego, monetarne, policyjno-karne, kancelarii miejskiej, wyznaniowe, pracowników miejskich, ewidencji ludności, pożyczek z kasy miejskiej.
Zespół w Oddziale III.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/114/0/-/1 [Wojciech opat i konwent tyniecki zatwierdzają Hance, córce zm. Dobiesza młynarza 1/3 część młyna na rzece Skawince koło Samborka (pow. 1381, 25 XI 0
29/114/0/-/2 [Mścisław opat i konwent tyniecki sprzedają Michałowi Pusznikowi de Berith wójtostwo w Skawinie za 300 grzywien i za te pieniądze 1394, 29 IX 0
29/114/0/-/3 [Marcin V, papież, poleca biskupowi krakowskiemu zbadać sprawę sprzedaży Michałowi Pusznikowi de Berith wójtostwa w Skawinie i ewentualnie powagą apostolską 1427, 18 VIII 0
29/114/0/-/4 [Hieronim Krzyżanowski, opat, i konwent tyniecki wznawiają fundację szpitala w Skawinie, dokonaną przez Macieja, opata, i konwent tyniecki dnia 26 1571, 24 VII 0
29/114/0/-/5 [Hieronim Krzyżanowski, opat, i konwent tyniecki zatwierdzają i wznawiają prawa i przywileje miasta Skawiny] 1573, 20 IV 0
29/114/0/-/6 [Hieronim Krzyżanowski, opat, i konwent tyniecki nadają miastu Skawinie grunt po dawnej łaźni pod budowę nowej, z obowiązkiem płacenia 2 1573, 28 IV 0
29/114/0/-/7 [Stefan, król polski, transumuje i zatwierdza przywilej króla Aleksandra z kwietnia 1502 r., dotyczący praw miasta Skawiny, a zwłaszcza wolności 1578, 30 XII 0
29/114/0/-/8 [Stefan, król polski, transumuje i zatwierdza przywilej Hieronima Krzyżanowskiego, opata tynieckiego (z daty Tyniec, 20 IV 1573 r.), wydany w 1578, 30 XII 0
29/114/0/-/9 [Piotr Myszkowski, biskup krakowski, transumuje i zatwierdza dokument przywilej Hieronima Krzyżanowskiego, opata tynieckiego (z daty Tyniec, 20 IV 1573 r.), 1579, 1 III 0
29/114/0/-/10 [Paweł Dembski, biskup laodycejski, sufragan krakowski, zatwierdza fundację Piotra Dudułki, plebana w Bierkowie i altarysty skawińskiego, który nabywszy w 1606 1609, 10 VII 0
29/114/0/-/11 [Michał, król polski, przytaczając zatwierdza miastu Skawinie: 1. przywilej króla Kazimierza (z daty Kraków, 22 V 1364 r.), nadający Skawinie 1669, 23 XI 0
29/114/0/-/12 [August III, król polski, transumuje i zatwierdza przywilej króla Michała (z daty Kraków, 23 listopada 1669 r.), zawierający potwierdzenie dwóch 1760, 19 XI 0
29/114/0/-/13 [Franciszek II, cesarz rzymski, król Galicji i Londomerii, zatwierdza posiadłości miasta Skawiny i mieszczan skawińskich w granicach miasta, przyznaje miastu 1793, [3 X] 0
29/114/0/-/14 [Księga ławnicza Skawiny] 1569-1619 0
29/114/0/-/15 [Księga ławnicza m. Skawiny (protokół większy). Fragmenty] 1620-1679 0
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

89

0

0

2.05

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.