Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Skawiny

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1381 - 1944
- brak danych - 1381 - 1381
1394 - 1394
1427 - 1427
1517 - 1944
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - 1. Dokumenty pergaminowe (sprzedaż wójtowstwa, prawa i przywileje miejskie, jurysdykcja, propinacja, jarmarki, nadania gruntów, szpital) 1381-1844 (sygn. 29/114/1-13)
2. Ława (sądownictwo) 1569-1667 (sygn. 29/114/14-18)
3. Rada (administracja, sądownictwo) 1580-1761 (sygn. 29/114/19-23)
4. Księgi miejskie ogólne (wpisy wójta, ławy i rady w spr. sądowych i administracyjnych) 1620-1785 (sygn. 29/114/24-27)
5. Magistrat (administracja i sądownictwo) 1785-1805 (sygn. 29/114/28-32)
6. Zarząd Miejski w Skawinie (zarządzenia władz nadrzędnych, sprawy organizacyjne i osobowe organów miejskich, protokoły z posiedzeń organów miejskich, sprawy majątku i przedsiębiorstw miejskich, sprawy akt archiwalnych, budżety i bilanse miasta, podatki miejskie i państwowe, budynki miejskie, sprawy oświaty, opieki społecznej, robót publicznych, sprawy ksiąg gruntowych, wyznaniowe, stowarzyszeń, mobilizacyjne, budowlane) 1874-1939 (sygn. 29/114/35-71)
7. Zarząd Miejski w Skawinie (Stadtverwaltung Skawina) (sprawy osobowe pracowników miejskich, budżety i bilanse miasta, sprawy podatkowe, urządzeń komunalnych, drogowe, zdrowia, opieki społecznej, ewidencja ruchu ludności, sprawy bezpieczeństwa, wojskowe, budowlane, aprowizacyjne, monetarne) [1896] 1939-1944 (sygn. 29/114/72-89)
8. Varia (kościół parafialny, podatki, sprawy cechowe, spisy mieszkańców, rachunki miejskie) 1517-1891 (sygn. 29/114/33-34)

Inwentarz książkowy akt Magistratu miasta Skawiny (z lat [1578] 1772-1862) obejmuje także akta przechowywane poza zespołem: prawa i przywileje miasta, księgi sądowe, księgi hipoteczne, księgi normaliów, sprawy obszaru miasta, rzemiosła miejskiego, majątku miejskiego, monetarne, policyjno-karne, kancelarii miejskiej, wyznaniowe, pracowników miejskich, ewidencji ludności, pożyczek z kasy miejskiej.
Zespół w Oddziale III.

Amount of archival material

89

0

0

2.05

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -