Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Redakcja Tygodnika "Odrodzenie" w Krakowie

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1944 - 1950
- brak danych - 1944 - 1950
- brak danych - tak
instytucje kultury - prasa, radio, telewizja polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Redakcja tygodnika społeczno-literackiego „Odrodzenie” wydawanego od września 1944 r. zawiązała się w lecie 1944 r. Początkowo siedzibą zespołu redakcyjnego był Lublin, skąd w lutym 1945 trafił do Krakowa, by w marcu 1947 r. ostatecznie przenieść się do Warszawy. Zamiarem redakcji tygodnika „Odrodzenie”, pierwszego w Polsce Ludowej pisma wskrzeszającego tradycję polskich tygodników społeczno-kulturalnych było, poprzez brak sformułowania bliżej określonego programu ideowo-artystycznego, skupienie pisarzy różnych orientacji i pokoleń w celu konsolidacji środowiska twórczego na gruncie aprobaty dla „demokratycznego” kierunku przemian społecznych w kraju i uczestnictwa w odbudowie zniszczonej przez wojnę kultury narodowej. Tygodnik „Odrodzenie” wydała Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”. Dnia 1.12.1947 r. przy redakcji tygodnika powstał Klub Literacki „Odrodzenia” wydający książki typu broszurowego. Ogłoszono wiele znaczących dzieł ówczesnej literatury, m. in. Popiół i diament (druk pt. Zaraz po wojnie) i opowiadania okupacyjne J. Andrzejewskiego oraz informowano obszernie o zagranicznym życiu kulturalnym i literaturze, zwłaszcza francuskiej i amerykańskiej, ogłaszano przekłady wybitnych poetów (A. Rimbaud, G. Apollinaire, W. Majakowski, P. Neruda) i prozaików (E. Hemingway, W. Paulkner, fragm. Doktora Faustusa T. Manna). Wiele miejsca zajmowała w piśmie aktualna publicystyka i proza reportażowa, krytyka teatralna, plastyczna, muzyczna i filmowa. Ważną rolę odegrało „Odrodzenie” w krytyce literackiej: na łamach pisma toczyły się głośne spory o ideowo-moralną i społeczną funkcję literatury, o interpretację realizmu, żywotność tradycji literackiej XVIII-XIX w. i awangardy międzywojennej, o szansę twórczości kreacyjnej i eksperymentalnej. W okresie końcowym „warszawskim”, w tygodniku dominowali pisarze młodego pokolenia (T. Borowski, J. Bocheński, R. Bratny, A. Braun, B. Czeszko, T. Konwicki, W. Woroszylski, W. Zalewski). W programowych wystąpieniach nt. zadań politycznych literatury (m. in. W. Sokorski, M. Kierczyńska) odwoływano się do doświadczeń sowieckich i popularyzowano twórczość pisarzy ZSRS. W marcu 1950 z połączenia „Odrodzenia” i „Kuźnicy” powstał tygodnik „Nowa Kultura”. 1. Sprawy administracja (zestawienia personalne, listy członków Związku Zawodowego Literatów Polskich Oddziałów, spisy profesorów i wykładowców wyższych uczelni) 1945-1947 (sygn. RO 1-4)
2. Sprawy redakcyjne (utwory nadesłane do redakcji, Biuletyny Informacyjne i komunikaty, korespondencja redakcyjna) /1937/1945-1950 (sygn. RO 5-70)
Zespół w Oddziale IV.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/1169/0/1/RO 1 Zestawienie personalne do preliminarzy miesięcznych. 1947-1947 5
29/1169/0/1/RO 2 Korespondencja w sprawach administracyjnych i redakcyjnych. 1945-1947 28
29/1169/0/1/RO 3 Listy członków Związku Zawodowego Literatów Polskich Oddziału w Krakowie, Łodzi, Poznaniu nadesłane do redakcji. - 22
29/1169/0/1/RO 4 Spisy i adresy profesorów i wykładowów wyższych uczelni z terenu całej Polski nadesłane do redakcji. - 0
29/1169/0/2/RO 5 Utwory nadesłane do redakcji przez Jerzego Andrzejewskiego - tytuły: "Przed sądem" 1945-1945 0
29/1169/0/2/RO 6 Utwory nadesłane do redakcji przez J. Banasia- recenzja utowru Ludwika Hiszfelda pt.: "Dzieje jednego życia". - 0
29/1169/0/2/RO 7 Utwory nadesłane do redakcji przez Władymira Bielajewa - "Tajna Wieleckich Chołmow" - 0
29/1169/0/2/RO 8 Utwory nadesłane do redakcji przez Zbigniewa Bieńkowskiego "Pożegnanie Lublina", "Rzeczywistość", "Scenariusz", tłumaczenia - 0
29/1169/0/2/RO 9 Utwory nadesłane do redakcji przez Helenę Blumównę- "Potrzeby i postulaty plastyków". - 0
29/1169/0/2/RO 10 Utwory nadesłane do redakcji przez Władysława Bodnickiego- wiersze "Wychodzącej", "Liście w dwu temacie", "Nasza Troja", "Smutek". 1939-1939 0
29/1169/0/2/RO 11 Utwory nadesłane do redakcji przez Kazimierza Brandysa- b. Tytułu - 0
29/1169/0/2/RO 12 Utwory nadesłane do redakcji przez Romana Bratnego- wiersze: "Rozstanie", "Nadany z Paryża", "Rodzina święta", "Przywitanie Madonny". 1947-1947 0
29/1169/0/2/RO 13 Utwory nadesłane do redakcji przez Jana Brzechwy- wiersz: "Na ulicy Słowiczej". - 0
29/1169/0/2/RO 14 Utwory nadesłane do redakcji Janiny Brzostowskiej- wiersz: "Przeczucia". - 0
29/1169/0/2/RO 15 Utwory nadesłane do redakcji przez Jana Chełmiskiego - "Ruch kulturalno- artystyczny w terenie województwa krakowskiego" - 0
1 2 3 4 5

Amount of archival material

70

70

0

0.15

0.15

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -