Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Igołomii

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1810 - 1916
- brak danych - 1810 - 1856
1858 - 1888
1890 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy roboczy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
- brak danych - Księgi urodzin, małżeństw i zgonów 1810-1856, 1858-1888, 1890-1895, 1897-1912, 1913-1914, 1916; Księga urodzeń i zgonów 1915; Alegata do ksiąg małżeństw 1811-1812, 1814, 1819-1823, 1842, 1844, 1850-1851, 1854-1856, 1858-1859, 1867-1875, 1877, 1879-1884, 1886-1888, 1890, 1892-1895, 1897-1898, 1904-1905, 1907-1909, 1911-1912, 1913-1914, 1916 (sygn. 29/1196/1-151) Zespół w Oddziale II.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/1196/0/-/1 Księga do zapisywania Aktów Stanu Cywilnego na Parafią Igołomia Gminę Szkalmierską Powiat Hebdowski Departament Krakowski Rok 1810 1810-1810 25
29/1196/0/-/2 Księga Do Spisywania Aktów Stany Cywilnego Na Parafią Igołomia Na Gminę Szkalbmirską Na Powiat Hebdowski Na Departament Krakowski na Rok 1811 1811-1811 81
29/1196/0/-/3 Księga Do Spisywania Aktów Stany Cywilnego Na Parafią Igołomia gminy Szkalbmirskiey Powiatu Hebdowskiego W Departamencie Krakowskim na Rok 1812 1812-1812 70
29/1196/0/-/4 Ksiąszka do zapisywania Aktów Stanu Cywilnego na rok 1815 dla Parafii Igołomia 1815-1815 91
29/1196/0/-/5 Księga do spisywania Aktów Stanu Cywilnego na Parafią Igołomia gminy Szkalbimirskiey Powiatu Hebdowskiego w Departamencie Krakowskim na Rok 1813 1813-1813 74
29/1196/0/-/6 Księga do Zapisywania Aktów Stanu Cywilnego na Parafią Igołomia Gminę Szkalbmirską Powiat Hebdowski Departament Krakowski na Rok 1814 1814-1814 51
29/1196/0/-/7 Księga do zapisywania Aktów Stanu Cywilnego na Parafią Igołomia Powiatu Hebdowskiego Departamentu Krakowskiego na Rok 1816-ty służąca 1816-1816 74
29/1196/0/-/8 Księga do zapisywania Aktów Stanu Cywilnego na Rok 1817 służąca dla Parafii Igołomia 1817-1817 81
29/1196/0/-/9 Księga do zapisywania Aktów Stanu Cywilnego na Rok 1818 służąca dla Parafii Igołomia 1818-1818 79
29/1196/0/-/10 Księga do zapisywania Aktów Stanu Cywilnego na Rok 1819 służąca dla Parafii Igołomia 1819-1819 96
29/1196/0/-/11 Księga Aktów Stanu Cywilnego Parafii Igołomia W Powiecie i Województwie Krakowskim Rok 1821 1821-1821 77
29/1196/0/-/12 Księga Aktów Stanu Cywilnego Parafii Igołomia W Powiecie i Województwie Krakowskiem Roku 1822 1822-1822 81
29/1196/0/-/13 Księga Aktów Stanu Cywilnego Parafii Igołomia W Powiecie i Województwie Krakowskiem Roku 1823 1823-1823 91
29/1196/0/-/14 Księga Aktów Stanu Cywilnego Parafii Igołomia W Powiecie i Województwie Krakowskiem Roku 1824 1824-1824 116
29/1196/0/-/15 Księga Aktów Stanu Cywilnego Parafii Igołomia W Powiecie i Województwie Krakowskiem Roku 1825 1825-1825 93
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Amount of archival material

151

0

0

1.96

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -