Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zielenicach

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1861 - 1917 [1940]
- brak danych - 1861 - 1917
1940 - 1940
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego rosyjski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
- brak danych - Księgi urodzin, małżeństw i zgonów 1861-1908, 1910-1914; Księga urodzin 1909; Alegata 1914; Alegata do ksiąg małżeństw 1863-1864,1873,1879,1880-1882,1885-1892,1896,1897,1899,1902, 1904; Alegata do ksiąg zgonów 1914-1940 (sygn. 29/1201/1-70) Zespół w Oddziale II.

Amount of archival material

71

0

0

0.53

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -