Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Niegardowie

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1862 - 1917, 1933 - 1939
- brak danych - 1862 - 1917
1933 - 1939
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego rosyjski
inwentarz kartkowy roboczy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
- brak danych - Księgi urodzin, małżeństw i zgonów 1862-1913, 1914; Księga urodzeń i zgonów 1915, Księga małżeństw i zgonów 1915 - 1917; Alegata do ksiąg małżeństw 1862-1869, 1871-1879, 1882-1894, 1896-1897, 1900-1901,1903-1905, 1912, Akta zbiorowe 1933 - 1939 (sygn. 29/1203/1-91) Zespół w Oddziale II.

Amount of archival material

91

0

0

0.88

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -