Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Variae civitates et villae - zbiór szczątków zespołów

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1340 - 1969
- brak danych - 1340 - 1969
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
niemiecki
spis roboczy No - brak danych -
indeks geograficzny No - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - 1. vacat - Andrychów (księgi ławnicze) 1624-1829 (sygn. 29/121/1-2) - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej 13/493 Akta miasta Andrychowa
2. Bardiów (fragment księgi miejskiej rachunkowej) 1661 (sygn. 29/121/308)
3. Bielany (sołectwo) 1643-1809 (sygn. 29/121/3-4)
4. Bircza (księgi ławnicze) 1569-1814 (sygn. 29/121/5-6)
5. vacat - Błażowa (księga ławnicza) 1627-1748 (sygn. 29/121/7) - przekazano do Archiwum Państwowego w Rzeszowie zespół 59/381 Akta Gminy Błażowa powiat Rzeszów
6. Bobowa (przywileje, nadania, cech krawców) 1502-1846 (sygn. 19/121/8-10)
7. Bolmin (granice) 1352-1579 (sygn. 29/121/11-14)
8. vacat - Brzozów (lustracja miasta i klucza ) 1748 (sygn. 29/121/15-16) - przekazano do Archiwum Państwowego w Przemyślu zespół 56/130 Akta miasta Brzozowa
9. Brzozówka (księga sądowa) 1429-1751 (sygn. 29/121/17)
10. Buszków (księga rachunkowa, księga powinności poddańczych) 1836-1837 (sygn. 29/121/18-20)
11. Ciche (lokacja, sołectwo) 1595-1766 (sygn. 29/121/21-30)
12. vacat - Cieszyn (czytelnia ludowa) 1882 (29/121/31) - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Cieszynie 14/11 Starostwo Powiatowe Cieszyńskie
13. Cieślin (budowa Domu Ludowego) 1958-1969 (sygn. 29/121/309)
14. Ciężkowice (księgi radzieckie i ławnicze) 1555-1758 (sygn. 29/121/32-36)
15. Cięcina (księga protokołów posiedzeń Rady Gminnej w Cięcinie, księga skazanych wyrokiem sądu w l. 1885-1934 mieszkańców Cięciny) 1867-1935 (sygn. 29/121/310-311)
16. Czeladź (protokół rewizji) 1792 (sygn. 29/121/37)
17. Dębica (przywileje) 1372-1558 (sygn. 29/121/38-40)
18. Dębowiec (księgi ławnicze, przywileje, spory ze starostą) 1471-1856 (sygn. 29/121/41-49)
19. Drohicka Ziemia (tabela dymów) 1792 (sygn. 29/121/305)
20. Dwory (księga sądowa) 1797-1855(sygn. 29/121/323)
21. Dukla (księgi sądowe) 1540-1816 (sygn. 29/121/52-58)
22. Gać (księga wiejska sądowa) 1509-1700 (sygn. 29/121/59-60)
23. Grybów (księgi miejskie, przywileje, mandaty królewskie, skład wina, pobór mostowego) 1340-1842 (sygn. 29/121/61-75)
24. Jasło (akta magistratu) 1803-1855 (sygn. 29/121/76-82)
25. Jawornik (księga ławnicza, lokacja, zwolnienia od świadczeń) 1472-1784 (sygn. 29/121/83-86)
26. Kawęcin (inwentarz klucza kawęcińskiego) 1782 (sygn. 29/121/313)
27. Kołaczyce (sąd landwójtowski, przywileje) 1597-1820 (sygn. 29/121/87-90) 28. Koprzywnica (kopiariusz klasztoru) 1761 (sygn. 29/121/314)
29. Krasne (księgi sądowe wiejskie) 1640-1868 (sygn. 29/121/91-92)
30. Krościenko n/Dunajcem (księga ławnicza, przywileje, jarmarki) 1485-1842 (sygn. 29/121/93-97)
31. Książ Wielki (fragmenty ksiąg miejskich) 1506-1646 (sygn. 29/121/98-99)
32. Lanckorona (księga radziecko-ławnicza, akta sądowe magistratu, protokoły posiedzeń magistratu, kasa miejska, podatki, las miejski) 1586-1864 (sygn. 29/121/100-110)
33. Lelów (fragmenty ksiąg miejskich) 1482-1648 (sygn. 29/121/111-113)
34. Lelowski powiat (wykaz parafii, wsi, ról) 1653 (sygn. 29/121/114)
35. Limanowa (miejskie księgi sądowe) 1552-1757 (sygn. 29/121/115-116)
36. Lipnica Murowana (lokacja, przywileje) 1588-1768 (sygn. 29/121/117-118)
37. Lipowiec (inwentarze klucza lipowieckiego, Repertorium uber die gedruckten Patenten) 1724-1806 (sygn. 29/121/119-121)
38. Liszki (obserwacje meteorologiczne, kółko rolnicze) 1797-1875 (sygn. 29/121/122-124)
39. Liwska ziemia (lustracja dymów) 1790 (sygn. 29/121/306)
40. Lublin 1918-1921 (sygn. 29/121/125)
41. Łubinka 1624-1792 (sygn. 29/121/318)
42. Lwów (księga kupiecka) 1625-1629 (sygn. 29/121/126)
43. Łącko (Czerniec, Maszkowice, Zarzecze) (księgi sądowe wsi i klucza łąckiego) 1528-1840 (sygn. 29/121/127-131)
44. Łąki (księga sądowa) 1731-1839 (sygn. 29/121/317)
45. Łękawica (kopie i oryginały akt) 1786-1876 (sygn. 29/121/132)
46. Łukawiec (księgi gromadzkie) 1691-1848 (sygn. 29/121/319-320)
47. Łukowa 1773-1812 (sygn. 29/121/321)
48. Maszkienice (materiały zebrane przez Franciszka Bujaka) 1646-1876 (sygn. 29/121/133)
49. Mielec (księgi wójtowskie, kopie dokumentów) 1572-1874 (sygn. 29/121/134-136)
50. Mogiła i Dąbie k/Krakowa 1838-1847 (sygn. 29/121/303)
51. Myślibórz (druki i zaświadczenia) 1704-1757 (sygn. 29/121/137)
52. Nowa Góra (księgi miejskie) 1552-1821 (sygn. 29/121/138-147)
53. vacat - Olkusz (fragmenty ksiąg miejskich i urzędu żupniczego) 1505-1729 (sygn. 29/121/148-151) - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach 12/1204 Akta miasta Olkusza
54. Ołpiny (fragmenty akt, kopie, uposażenia, rzemiosło) 1567-1844 (sygn. 29/121/153)
55. Opatowiec (księga wójtowska) 1739-1760 (sygn. 29/121/154)
56. Palikówka (księga wiejska sądowa) 1730-1862 (sygn. 29/121/155 )
57. Pawłokomy (akta dot. wsi) 1547-1792 (sygn. 29/121/156)
58. Pilzno (prawo patronatu) 1504 – patrz zespół 29/112 Akta miasta Pilzna
59. Płaszów (rewizja gruntów wielkorządowych) 1757 (sygn. 29/121/158)
60. Pobitna (księga wiejska sądowa) 1682-1868 (sygn. 29/121/159)
61. Podole (kraina geograficzna) (rewizje zamków) 1801-1899 (sygn. 29/121/307)
62. Pogwizdów i Wólka Łukawiecka (księga sądowa wiejska) 1787-1835 (sygn. 29/121/231)
63. Proszowice (księgi ławnicze i radzieckie, księga cechu rzeźników, inwentarz folwarku) 1418-1784 (sygn. 29/121/ 160-168, 324)
64. Przeciszów (księga rachunków gospodarczych) 1843-1844 (sygn. 29/121/169)
65. Przyłęk (inwentarze powinności, sprawy kościoła i szkoły) 1576-1874 (sygn. 29/121/170)
66. Rabka (księga sądowa, cyrkularze) 1773-1810 (sygn. 29/121/171-172)
67. Radomyśl (oraz Dobrzechów, Gbiska i Godowa) 1555-1792 (sygn. 29/121/174)
68. Rajbrot (księgi sądowe, kopie i oryginały dokumentów) 1492-1891 (sygn. 29/121/175-178)
60. Rączyn (opis państwa rączyńskiego) 1788 (sygn. 29/121/179-180)
70. Ropczyce (przywileje, list dobrego urodzenia) 1525-1662 (sygn. 29/121/181/182)
71. Rotalowice (kopiariusz zarządzeń) 1689 (sygn. 29/121/183)
72. Rzeczniów, Rzędowice (sumariusz dokumentów) 1788 (sygn. 29/121/184 )
73. Rzeszów (księga ławnicza, kopie i oryginały dokumentów) 1674-1805 (sygn. 29/121/185-186)
74. Sławków (inwentarz klucza sławkowskiego) 1746-1789 (sygn. 29/121/186-187)
75. Słomniki (Waldamt-Hauptbuch) 1806 (sygn. 29/121/304)
76. Sokołów (księga ławnicza, przywileje, jarmarki) 1563-1842 (sygn. 29/121/189-194)
77. Stary Sącz (rachunki kuchni klasztoru klarysek, księga sądowa magistratu) 1697-1813 (sygn. 29/121/195-196)
78. Stara Wieś Górna (księga gruntowa) 1767-1807 (sygn. 29/121/322)
79. Stryszawa (dział parcel) 1913 (sygn. 29/121/302)
80. Strzyżów (fragmenty ksiąg miejskich) 1687-1708 (sygn. 29/121/198-199)
81. Sucha (księga sądowa) 1695-1779 (sygn. 29/121/200)
82. Swiniarsko (księga wiejska sądowa) 1584-1669 (sygn. 29/121/201)
83. Tarnobrzeg (księga wójtowska, przywileje) 1681-1829 (sygn. 29/121/202-203)
84. Terliczka (księga wiejska sądowa) 1730-1844 (sygn. 29/121/205)
85. Tomaszowice (dobra. w tym Podskalany) XVIII-XIX w., 1803-1832 (sygn. 29/121/206, 327)
86. Tropie (akta dot. wsi) 1633-1766 (sygn. 29/121/208)
87. Tuchów (księgi wójtowsko-ławnicze, przywileje) 1577-1817 (sygn. 29/121/210- 216)
88. Tuszów Narodowy (księga wiejska sądowa) 1661-1779 (sygn. 29/121/217)
89. Tyczyn (przywileje, jarmarki) 1605-1772 (sygn. 29/121/218-222)
90. Tylicz (księgi sądowe) 1633-1799 (sygn. 29/121/223-224)
91. Tymbark (księga sądowa, przywileje, kopiariusz, folwark-rejestr gospodarczy) 1353-1804, 1913/1914 (sygn. 29/121/157, 225-227)
92. vacat - Wilamowice (kontrakty ślubne) 1816-1849 (sygn. 29/121/228) - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej 13/476 Akta miasta Wilamowic
93. Wilno (zabytki, Uniwersytet) 1903-1923 (sygn. 29/121/229)
94. Wiślica (fragmenty ksiąg miejskich) 1511-1758 (sygn. 29/121/230)
95. Zakliczyn (księgi miejskie) 1567-1904 (sygn. 29/121/232-234)
96. Zamieście 1787 (sygn. 29/121/235)
97. Zalasowa (fragment księgi ławniczej) 1549-1555 (sygn. 29/121/236)
98. vacat - Zator (przywileje i fragmenty ksiąg miejskich) [1493] 1570-1845 (sygn. 29/121/237-240) - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej 13/360 Akta miasta Zatora
99. Zielonki (młyn skarbowy) 1837-1861 (sygn. 29/121/241)
100. Zwoleń (przywileje) 1443-1748 (sygn. 29/121/242-244)
101. Żywiec (księgi miejskie, kopiariusze) 1761-1791 (sygn. 29/121/245-246)
102. Akta różnych miast i wsi 1435-1905 (sygn. 29/121/247-298)
103. Dobra Chodorów, Kasina, Kąty, Łęki 1657-1831 (sygn. 29/121/299)
104. Dobra Olszowice 1817-1843 (sygn. 29/121/152)
105. Dobra Krzykawka 1789-1909 (sygn. 29/121/315-316)
106. Dobra Tczyca 1731-1752 (sygn. 29/121/204)
107. Dobra Trzebiesławice, Żupanie, Wyżłów (w pow. stryjskim) 1813-1871 (sygn. 29/121/209)
108. Gmina Tonie (księga uchwał) 1866-1918 (sygn. 29/121/207)
109. Państwo Dobra 1784-1792 (sygn. 29/121/50-51)
110. Państwo Myślenice 1777-1778 (sygn. 29/121/300)
111. Państwo Stryszów 1786 (sygn. 29/121/301)
112. Lipnik (księga ławnicza) 1573-1668 (sygn. 29/121/325)
113. Swoszowice (akta dotyczące uzdrowiska) 1862-1882 (sygn. 29/121/327)
Zespół w Oddziale III. Część akt przechowywana i udostępniana w Ekspozyturze w Spytkowicach.

Amount of archival material

312

0

0

12.21

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.