Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum księdza Ludwika Ruczki

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1848 - 1945
- brak danych - 1848 - 1945
- brak danych - tak
archiwa prywatne i spuścizny - - polski
indeks osobowy No - brak danych -
inne pomoce No spis zesłańców, spis korespondencji
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Ludwik Ruczka (1814-1897), w 1839 r. otrzymał święcenia kapłańskie i objął wikariat w Oleśnie k. Dąbrowy Tarnowskiej, w 1842 r. został mianowany katechetą Głównej Szkoły Normalnej w Tarnowie, w 1843 r. objął stanowisko wykładowcy historii Kościoła w Instytucie Teologicznym w Tarnowie. Po rabacji 1846 r. zrezygnował z pracy pedagogicznej, w 1848 r. przejął parafię w Kolbuszowej, gdzie był proboszczem przez 48 lat. Chętnie udzielał się społecznie - odbudował kościół po pożarze, zainicjował powstanie 6 nowych szkół, podarował plac pod budowę szkoły. W 1871 roku został członkiem Rady Powiatowej w Kolbuszowej, później wiceprezesem Rady Szkolnej w Rzeszowie i prezesem Rady Szkolnej powiatu kolbuszowskiego, był marszałkiem powiatu kolbuszowskiego (1891-1896) i współzałożycielem Towarzystwa Oświaty Ludowej w Kolbuszowej (1889), członkiem Towarzystwa Gospodarczego w Krakowie i Powiatowej Komisji Szacunkowej w Kolbuszowej. Był czynnym działaczem politycznym, w 1861 r. został wybrany posłem na Sejm Krajowy we Lwowie, a następnie delegatem do Rady Państwa we Wiedniu. Szczególnie zasłużył się L. Ruczka pomocą dla Sybiraków. 1. Materiały związane z życiem prywatnym i działalnością zawodową 1848-1936 (sygn. AksR 1-5, 28, 26, 25, 27)
2. Korespondencja w sprawie pomocy dla zesłańców 1865-1870 (sygn. AksR 6-18)
3. Korespondencja z władzami państw zaborczych w sprawie zesłańców AksR 19-24 (sygn. AksR 19-24)
4. Materiały o ks. Ruczce I poł. XX w. (sygn. AksR 31-32)
5. Materiały rodzinne dot. bratanka ks. Ruczki - Adama Ruczki 1909, 1945 (sygn. AksR 29-30)
Zespół w Oddziale I.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/1418/0/1/1 Materiały dotyczące nominacji kanoniczych ks. L. Ruczki 1848 i b.d. 5
29/1418/0/1/2 Korespondencja prywatna ks. L. Ruczki: 1. do bratanka, Stanisława Ruczki; 2. od Marii Drohojowskiej; 3. od nauczycieli szkół ludowych w Krakowie 1875.03.08, 1893, 1897 13
29/1418/0/1/3 List pochwalny Prezydium Magistratu Miasta Krakowa do ks. L. Ruczki i brudnopis odpowiedzi 1868 11
29/1418/0/1/4 Brudnopis odpowiedzi ks. Ruczki na adres pochwalny Rady Powiatowej w Nisku b.d. (II poł. XIX w.) 5
29/1418/0/1/5 Zapiski autobiograficzne ks. L. Ruczki b.d. (II poł. XIX w.) 9
29/1418/0/1/25 Materiały i notatki podręczne ks. L. Ruczki dotyczące pomocy finansowej dla zesłańców 1865–1875 44
29/1418/0/1/26 Podręczne zapiski ks. L. Ruczki, głównie personalia osób, które chciano wyreklamować z niewoli rosyjskiej 1864-1875, b.d. 17
29/1418/0/1/27 Wycinkiprasowe dotyczące pomocy dla Sybiraków 1868–1872, 1936 33
29/1418/0/1/28 Materiały związane z działalnością poselską ks. L. Ruczki – druki: „Fünf Reden gehaltenim Abgeordnetenhause über die Concordatstrage”, Wien 1862, [Stenogramy z posiedzeń Sejmu Krajowego galicyjskiego we Lwowie 15-26.04.1861] 1861-1862 617
29/1418/0/2/6 Korespondencja do ks. L. Ruczki (prośby i podania w sprawie pomocy dla Sybiraków) 1865–1870 156
29/1418/0/2/7 Korespondencja do ks. L. Ruczki (prośby i podania w sprawie pomocy dla Sybiraków) 1865–1870 175
29/1418/0/2/8 Korespondencja do ks. L. Ruczki (prośby i podania w sprawie pomocy dla Sybiraków) 1865–1870 161
29/1418/0/2/9 Korespondencja do ks. L. Ruczki (prośby i podania w sprawie pomocy dla Sybiraków) 1865–1870 140
29/1418/0/2/10 Korespondencja do ks. L. Ruczki (prośby i podania w sprawie pomocy dla Sybiraków) 1865–1870 320
29/1418/0/2/11 Korespondencja do ks. L. Ruczki (prośby i podania w sprawie pomocy dla Sybiraków) 1865–1870 286
1 2 3

Amount of archival material

32

32

0

0.80

0.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -