Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum dóbr Korabniki

Archiwum Narodowe w Krakowie
Archiwum Korabnickie Starowiejskich 1546 - 1860 [1917]
- brak danych - 1546 - 1860
1917 - 1917
- brak danych - tak
archiwa rodzinno-majątkowe - - polski
inne pomoce No spis korespondencji
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Pierwszym właścicielem wsi Korabniki w powiecie szczyrzyckim był Paweł Korytko h. Jelita, późniejszy kasztelan przemyski, który odziedziczył majatek po swoim ojcu Janie z Podhorzec, stolniku lwowskim. Potem jako dziedzic Korabnik pojawia się Hieronim Zalaszowski rajca krakowski. W 1586 r. dobra przeszły w ręce Andrzeja Pawłowicza Sapiehy wojewodzica nowogródzkiego, a następnie, od 1592 r. były własnością rodziny Kuczkowskich, tenutariuszy wojnickich. W 1611 r. wieś Korabniki wraz z całym kompleksem innych dóbr (wsie Gaj, Konary, części w Libertowie, Kopaniu i Brzyczynie) przejął Stanisław Cikowski podkomorzy krakowski, potem zostały własności męża jego wnuczki Zofii - Krzysztofa Ossolińskiego, wojewody sandomierskiego. Od 1647 r. dobra korabnickie z przyległymi wsiami pozostawały we władaniu rodziny Waxmanów. W 1776 r. dobra zostały podzielone na 5 części, w latach 1785-1787 przejął 1/3 dóbr korabnickch Stanisław Zgleczewski. Po Zgleczewskich dobra należaly do Starowiejskich , potem Jałbrzykowskich. Po licznych sporach między spadkobiercami właścicielem majątku stał Jakub Starowiejski, posiadający także wieś Wola Duchacka z częścią Kurdwanowa. I. Dobra Korabniki:
A. Akta prawno-majątkowe (zapisy renty, intromisje, dożywocia, oprawy posagu, potwierdzenia umów majątkowych, skwitowania, spisy dokumentów-ekstrakty z ksiąg grodzkich i ziemskich krakowskich):
1. Korabniki Pawła Korytki 1546 (sygn. ADK 1)
2. Korabniki Hieronima Zalaszowskiego 1586 (sygn. ADK 2)
3. Korabniki Kuczkowskich 1615-1691 (sygn. ADK 3)
4. Korabniki Cikowskich 1615-1691 (sygn. ADK 4)
5. Korabniki Ossolińskich 1631-1647 (sygn. ADK 5)
6. Korabniki Waxmanów 1649-1804 (sygn. ADK 6)
7. Korabniki Jałbrzykowskich (akta procesowe właścicieli dóbr korabnickich) 1810-1852 (sygn. ADK 7-13)
8. Korabniki Starowiejskich (akta procesowe właścicieli dóbr korabnickich) 1796-1857 (sygn. ADK 14-18)
B. Korespondencja 1808-1859 (1917) (sygn. ADK 19-24)
C. Akta administracyjno-gospodarcze (inwentarze dóbr Korabniki) 1720-1844 (sygn. ADK 25-30)
II. Wola Duchacka i Kurdwanów:
A. Akta prawno-majątkowe 1812-1847 (sygn. ADK 31-45)
B. Akta administracyjno-gospodarcze 1815, 1851 (sygn. ADK 46-47)
III. Akta urzedów dominialnych:
1. Dominium Korabniki 1814-1860 (sygn. ADK 48)
2. Dominium Kurdwanów 1813-1843 (sygn. ADK 49)
3. Dominium Wola Duchacka 1811-1856 (sygn. ADK 50-51)
Zespół w Oddziale I.

Amount of archival material

51

51

0

0.70

0.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -