Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Krakowie

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1798 - 1936 [1943]
- brak danych - 1798 - 1915
1829 - 1943
1878 - 1936
1940 - 1940
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
niemiecki
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
- brak danych - Akta urodzeń 1798-1867, 1874-1915 [1940] (sygn. 29/1472/1, 4, 5, 10, 11, 17, 18, 25, 26, 32-35, 45, 46, 50, 51, 56, 57, 61, 62, 66, 67, 73, 74, 80, 81, 87, 88, 94, 95, 101, 102, 108, 109, 115, 116, 122, 123, 129, 130, 136, 137, 143, 144, 150, 151, 158, 159, 163, 169, 170, 176, 177, 183, 184, 190, 191, 197, 198, 204, 205, 211, 212, 218, 219, 225, 226, 232, 233, 239, 240, 246, 247, 253, 254, 260, 261, 267, 268, 274, 275, 281, 282, 288, 289, 297, 298, 301, 302, 305, 306, 307, 308, 316, 326, 329, 332-334, 340, 346, 352, 358, 365, 371, 377, 384, 390, 393, 398, 404, 410, 416, 422, 428, 434, 440, 446, 452, 458, 464, 470, 476, 482, 488, 494, 499, 505, 512, 518, 524, 530, 536, 542, 548, 554, 560, 566 w tym dublety ksiąg)
Indeksy do akt urodzeń z l. 1861-1875, 1877-1915 (sygn. 29/1472/317, 318, 322, 335, 341, 347, 353, 359, 360, 366, 372, 378, 385, 391, 392, 399, 405, 411, 417, 423, 429, 435, 441, 447, 453, 459, 465, 471, 477, 483, 489, 495, 500, 506, 513, 519, 525, 531, 537, 543, 549, 555, 561, 567)
Akta małżeństw 1798-1914 [1939] (sygn. 29/1472/2, 6, 7, 12-14, 19-22, 27-29, 36-40, 47-49, 52-55, 58-60, 63-65, 68-70, 75-77, 82-84, 89-91, 96-98, 103-105, 110-112, 117-119, 124-126, 131-133, 138-140, 145-147, 152-154, 157, 160, 161, 164-166, 171-173, 178-180, 185-187, 192-194, 199-201, 206-208, 213-215, 220-222, 227-229, 234-236, 241-243, 248-250, 255-257, 262-264, 269-271, 276-278, 283-285, 291-294, 313-315, 330, 336, 342, 348, 354, 361, 367, 373, 379, 381, 386, 394, 400, 406, 412, 418, 424, 430, 436, 442, 448, 454, 460, 466, 472, 478, 484, 490, 496, 501, 507, 508, 514, 520, 526, 532, 538, 544, 550, 556, 562 w tym dublety ksiąg; także zapisy w księdze urodzeń 329)
Indeksy do akt małżeństw z l. 1877-1914 (sygn. 29/1472/337, 343, 349, 355, 362, 368, 374, 380, 387, 395, 401, 407, 413, 419, 425, 431, 437, 443, 449, 455, 461, 467, 473, 479, 485, 491, 502, 509, 515, 521, 527, 533, 539, 545, 551, 557, 563)
Akta zgonów 1798-1808, 1811-1861, 1869-1914 (29/1472/3, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 30, 31, 41-44, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 92, 93, 99, 100, 106, 107, 113, 114, 120, 121, 127, 128, 134, 135, 141, 142, 148, 149, 155, 156, 162, 167, 168, 174, 175, 181, 182, 188, 189, 195, 196, 202, 203, 209, 210, 216, 217, 223, 224, 230, 231, 237, 238, 244, 245, 251, 252, 258, 259, 265, 266, 272, 273, 279, 280, 286, 287, 295, 296, 299, 300, 303, 304, 309, 310, 311, 312, 320, 321, 323-325, 327, 328, 331, 338, 344, 350, 356, 363, 369, 375, 382, 388, 396, 402, 408, 414, 420, 426, 432, 438, 444, 450, 456, 462, 468, 474, 480, 486, 492, 497, 503, 510, 516, 522, 528, 534, 540, 546, 552, 558, 564 w tym dublety ksiąg; także zapisy w księgach urodzeń: 45, 46, 50, 51, 56, 57, 61, 62)
Indeksy do akt zgonów z l. 1861-1914 (sygn. 29/1472/319, 339, 345, 351, 357, 364, 370, 376, 383, 389, 397, 403, 409, 415, 421, 427, 433, 439, 445, 451, 457, 463, 469, 475, 481, 487, 493, 498, 504, 511, 517, 523, 529, 535, 541, 547, 553, 559, 565)
księga urodzeń, indeks, akta zbiorowe urodzeń 1878-1916 (sygn. 568-571, 576-578),
księgi małżeństw, indeksy, akta zbiorowe małżeństw 1915-1936 (sygn. 572-573, 579-581, 584-585, 588-589, 592-594, 597-598, 601-603, 606-608, 611-613, 616-617, 620-622, 625-626, 629-630, 633-634, 637-638, 641-642, 646-647, 650-652, 656-657, 660-662, 665-667, 671-673),
księgi zgonów, indeksy, akta zbiorowe zgonów 1915-1936 (sygn. 574-575, 582-583, 586-587, 590-591, 595-596, 599-600, 604-605, 609-610, 614-615, 618--619, 623-624, 627-628, 631-632, 635-636, 639-640, 643-645, 648-649, 653-655, 658-659, 663-664, 668-670, 674-675)
Zespół w Oddziale III. Część akt przechowywana w Ekspozyturze w Spytkowicach.

Amount of archival material

720

0

0

17.75

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.