Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego Klasno-Podgórze

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1790 - 1942
- brak danych - 1790 - 1939
1808 - 1942
1877 - 1936
1911 - 1923
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
hebrajski
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
- brak danych - Klasno
Akta urodzeń 1804-1909 (29/1473/1-9)
Akta małżeństw 1790-1909 (29/1473/10-15)
Akta zapowiedzi 1905- 1939 [1941] (29/1473/16-18)
Akta zgonów [1825] 1826-1911 (29/1473/19-26)
Podgórze
Akta urodzeń 1876-1899, 1902-1911 (29/1473/27-42)
Akta małżeństw 1877-1907 (29/1473/43-52)
Akta zgonów 1877-1909 (29/1473/53-66)

Varia (indeksy zgonów z nie ustalonych miejscowości) 1827-1899 (29/1473/67-70)

Akta zbiorowe urodzeń 1879-1911 (sygn. 76)
Księgi małżeństw, indeksy, akta zbiorowe małżeństw 1877-1929 (sygn. 75, 79-80, 82-84, 86, 88-89, 92, 94, 96, 99, 101, 103-104, 106, 108, 110, 112, 114, 116-117)
Księgi zgonów, indeksy, akta zbiorowe zgonów 1898-1936 (sygn. 77-78, 81, 85, 87, 90-91, 93, 95, 97-98, 100, 102, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 118-123, 125-127)
Indeks urodzeń, małżeństw i zgonów 1933 (sygn. 124)
Księga urodzeń 1911-1916 (sygn. 71)
Księgi małżeństw 1910-1927 (sygn. 72-73), księga zgonów 1912-1923 (sygn. 74)
Zespół w Oddziale III.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/1473/0/1.1/1 Tom I Geburts Steibermetryk des Israelitischen Matryken Bezirkes Klasno Podgórze vom Jahre 1804 bis 1843 1804-1842 0
29/1473/0/1.1/2 [Księga urodzeń] 1843-1876 0
29/1473/0/1.1/3 Metryka urodzeń okręgu metr. izraelic. Klaśno rocz. 1888-1896 1888-1895 [1896] 0
29/1473/0/1.1/4 Metryka urodzeń okręgu metr. izraelic. Klaśno rocz. 1896-1898 [1875] 1896-1898 [1908] 0
29/1473/0/1.1/5 Uzupełniająca metryka dodatkowo przeprowadz[onych] wypadków urodzin 1837-1914 0
29/1473/0/1.1/6 Metryka urodzeń okręgu metr. izraelic. Klaśno rocz. 1899 1899 0
29/1473/0/1.1/7 Metryka urodzeń okręgu metr. izraelic. Klaśno rocz. 1900-1902 1900-1902 0
29/1473/0/1.1/8 Metryka urodzeń okręgu metr. izraelic. Klasno rocz. 1903-1906 1903-1906 0
29/1473/0/1.1/9 Metryka urodzeń okręgu metr. izraelic. Klaśno rocz. 1907-1909 1907-1909 0
29/1473/0/1.1/71 [Księga urodzeń] 1911-1916 0
29/1473/0/1.2/10 Heiratsmatryk des Israelitischen Matryken Bezirkes Klasno&Podgórz vom Jahre 1790 bis 1876 1790-1876 0
29/1473/0/1.2/11 Metryka zaślubin okręgu metr. izrael. Klasno rocz. 1877-1895 1877-1906 0
29/1473/0/1.2/12 Metryka zaślub. okręgu metr. izraelic. Klasno rocz. 1896-1899 1896-1899 0
29/1473/0/1.2/13 Metryka zaślubin okręgu metr. izrael. Klasno rocz. 1900-1902 1900-1903 0
29/1473/0/1.2/14 Metryka zaślubin okręgu metr. izrael. Klasno roczniki 1903 i 1905 1903-1905 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amount of archival material

136

0

0

2.54

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.