Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta poniemieckie

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1939 - 1945
- brak danych - 1939 - 1945
- brak danych - tak
zbiory i kolekcje - - niemiecki
inne pomoce No pomoce zbiorcze
inwentarz kartkowy No - brak danych -
- brak danych - - brak danych - Zespół w Oddziale III.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/1576/0/-/61 Der Stadhauptmann der Stadt Krakau - Polizeidirektion-Kraftfahrzeugbriefe - karty pojazdów mechanicznych 1940-1944 0
29/1576/0/-/62 NSDAP - Distriktsandort Radom; Hauptarbeitsgebiet Organisation: Der Deutsche Mensch Im Raum Radom (ludność niemiecka w Okręgu Radom); [mapy]. 1944 0
29/1576/0/-/63 Akta Prezydium Żydowskiej Samopomocy Społecznej w Krakowie; kartoteki delegatur w Warszawie, Lublinie, Samborze 1941-1942 0
29/1576/0/-/64 Akta Polskiego Komitetu Opiekuńczego Kraków-Miasto 1939-1944 0
29/1576/0/-/65 Blankiety (m.in. Ausweis, Krankenschein, Kennkarte) i przepisy administracyjne dot. różnych spraw, m.in. wypełniania tychże blankietów, a także identyfikacji ludności żydowskiej 1940-1944 53
29/1576/0/-/66 Zaświadczenia o pracy dla osób prywatnych. Wykaz robotników dziennych z z maja 1940 r. Wycinek prasowy z "Krakauer Zeitung" z 12.07.1941 r. 1941-1944 0
29/1576/0/-/67 Polski Komitet Opiekuńczy w Tarnowie 1943-1944 0
29/1576/0/-/68 Paszport wydany w USRR w 1940 r. dla Olgi Tomczyk, Kennkarta wydana przez Szefa Policji Bezpieczeństwa dla GG dla Berty Koch. 1940 0
29/1576/0/-/69 Akta "Regierung des GG - Hauptabteilung Wissenschaft u. Unterricht" dot. ochrony zabytkowych dzwonów i pomników przed zniszczeniem z powodu akcji przetapiania na cele wojenne 1940-1943 0
29/1576/0/-/70 Papiery z nadrukiem urzędowym, pochodzące z kancelarii Hansa Franka brak daty 0
29/1576/0/-/71 Biblioteks-Verzeichnis der Landwirtschaftlichen Auskunstelle des Deutschen Kalisyndikats (katalog z układem rzeczowym, dołączone karty biblioteczne) brak daty 0
29/1576/0/-/72 Starosta miejski w Krakowie (Der Stadhauptmann der Stadt Krakau) 1940-1945 0
29/1576/0/-/73 Akta Stadthauptamann der Stadt Krakau - dublety akt organizacyjnych urzędu 1941-1944 0
29/1576/0/-/74 Statistisches Amt für das Generalgouverment 1943-1944 0
29/1576/0/-/75 1. Akta Rady Żydowskiej (Judenrat) w Krzeszowicach, 2. Akta Der Stadthauptmann der Stadt Krakau - Wirtschaftsamt und Wohnungsamt - 1940-44. 3. Akta Verwaltungsliederungsplan-Wirtschaftsamt (podania o udzielenia prawa kupna), Wohnungsamt - korespondencja. 4. Akta Wohnungsamt - korespondencja, umowy najmu 1942-1943. 5. Kreishauptmannschaft Krakau - wnioski na udzielenie karty poboru towarów - 1944 1940-1944 0
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

94

0

0

4.59

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -