Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - [1939] 1940 - 1945
Gesundsheitskammer in Generalgouvernement 1939 - 1939
1940 - 1945
- brak danych - tak
samorząd zawodowy - - polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Izba Zdrowia powołana została do życia rozporządzeniem Generalnego Gubernatora z dnia 28.02.1940 r. i funkcjonowała do 1945 r. jako organizacja skupiająca zamieszkałych na terenie GG lekarzy, lekarzy dentystów, techników dentystycznych, felczerów, pielęgniarki i tzw. pomocniczy personel sanitarny; później także aptekarzy i drogistów. Miała przede wszystkim kontrolować pracowników służby zdrowia. Izba dzieliła się na 9 działów rzeczowych (m i. administracji ogólnej, spraw: rozrachunkowych, pracy, prawnych, prasy, rejestrów pracowników, sprawozdawczości, pośrednictwa pracy, spraw żydowskich i urzędu badania rasy). W terenie istniały 4 okręgowe Izby Zdrowia: w Krakowie, Warszawie, Lublinie i Radomiu, a od 1941 r. także we Lwowie. Przy starostwach miejskich i powiatowych funkcjonowały miejskie i powiatowe Izby Zdrowia; w miastach - Obwodowe Rady Zdrowia; w mniejszych miejscowościach Wielkie Rady Zdrowia lub Rady Zdrowia. Członków Izby obowiązywało przymusowe ubezpieczenie, związane z prenumeratą czasopisma urzędowego „Zdrowie i Życie.” Siedziba Izby znajdowała się w budynku przy ul. Krupniczej 11a w Krakowie. 1. Administracja ogólna (rozporządzenia władz, księgowość i kasa, sprawy personalne, realności Izby Zdrowia, księgi różne, korespondencja z różnymi instytucjami, przydziały różnych materiałów) 1939-1944 (sygn. IZGG 1-48, 50-92)
2. Obrachunek 1943-1944 (sygn. IZGG 93)
3. Dział pracy 1940-1944 (sygn. IZGG 94-98)
4. Rejestry (spisy pracowników służby zdrowia, ankiety personalne, spisy pracowników służby zdrowia) 1939-1945 (sygn. IZGG 99-281)
5. Prasa (czasopisma fachowe) 1940-1944 (sygn. IZGG 282-295)
6. Sprawy prawne 1939-1944 (sygn. IZGG 196-309)
7. Instytucje sanitarne 1939-1944 (sygn. IZGG 310-316)
8. Pośrednictwo pracy 1940-1943 (sygn. IZGG 317-321)
9. Kwestia żydowska (Urząd Badania Rasy)
10. Sprawy dorostu (kształcenie nowych kadr) 1939-1944 (sygn. IZGG 322-326)
11. Inne sprawy (opieka medyczna nad ludnością niemiecką, Tagesmappe (korespondencja wychodząca-kopie) 1939-1944 (sygn. IZGG 327-364, 366-372)
A. Izba Lekarska (korespondencja, Kasa Wzajemnej Pomocy) 1939-1945 (sygn. IZGG 373-419)
B. Izba Aptekarska 1940-1942 (sygn. IZGG 420-421)
C. Izba Lekarsko-Dentystyczna 1940-1944 (sygn. IZGG 422-444)
D. Felczerzy 1940-1943 (sygn. IZGG 445-448)
E. Położne 1940-1943 (sygn. IZGG 449-457)
F. Sanitarna Służba Pomocnicza 1940-1944 (sygn. IZGG 458-467)
Zespół w Oddziale III.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/1578/0/4.2/272 "Verzeichnis der Ärzte aus Pertikau Stadt und Petrikau Land". brak daty 0
29/1578/0/4.2/273 "Verzeichnis der Zahnärzte Arier". Dystrykt radomski. brak daty 0
29/1578/0/4.2/274 "Verzeichnis der Zahnärzte nicht Arier". Dystrykt radomski. brak daty 0
29/1578/0/4.2/275 "Einsatz ukr. Ärzte aus Kijów". Listy lekarzy ukraińskich wysiedlonych z Kijowa. od 29 IX 1943 0
29/1578/0/4.2/276 Zestawienia statystyczne dotyczące służby zdrowia. 1940-1942 243
29/1578/0/4.2/277 "Verzeichnis der Arischen Zahnärzte, Zahntechniker m.B., Zahntechniker o.B., zahntechnischen Laboranten". Zestawienia statystyczne bez podania nazwisk. brak daty (1942) 0
29/1578/0/4.2/278 "Zahn- Aufstellung der Heilberufler im Distrikt Galizien 19 XI 1943. Anzahl der Heilberufler im Distrikt Galizien (1944?)". Zestawienia liczbowe. 1943-1944 (?) 0
29/1578/0/4.2/279 "Aufstellung der Heilberufler im Distrikt Galizien". Zestawienia statystyczne bez podania nazwisk. brak daty 0
29/1578/0/4.2/280 "Verzeichnis der arischen Ärzte im Distrikt Galizien". Zestawienia statystyczne. brak daty 0
29/1578/0/4.2/281 Monatsmeldung über Zu- und der Heilberufler im monate... 1943-1944 0
29/1578/0/5/282 Dział prasowy - korespondencja. 1942-1944 0
29/1578/0/5/283 "Wissenschaftliche Ärzte- Zeitschrift im Gen. Gouv. ab Sept. 1941". Korespondencja w sprawie czasopiśmiennictwa medycznego w GG. 1940-1943 0
29/1578/0/5/284 Korespondencja w sprawie powołania do życia czasopisma "Zdrowie i Życie". 1940 0
29/1578/0/5/285 "Bekanntmachungen und Verordnungen, die den Gesamtumfang der Gesundheitskammer betreffen". Wycinki z pisma "Zdrowie i Życie". 1940-1943 0
29/1578/0/5/286 "Zarządzenia". Spis zarządzeń drukowanych w czasopiśmie "Zdrowie i Życie". 1940-1941 0
1 2 3 4 ... 17 18 19 20 21 ... 28 29 30 31

Amount of archival material

465

465

0

14.85

14.85

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -