Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Warsztat Filmowy Młodych w Krakowie - zbiór Jacka Albrechta

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1945 - 1947 [1999]
- brak danych - 1945 - 1947
1985 - 1985
1999 - 1999
Prafilmówka Krakowska tak
instytucje kultury - wydawnictwa, wytwórnie filmowe i studia nagraniowe polski
inwentarz książkowy No - brak danych -
Warsztat Filmowy Młodych został powołany 3.05.1945 r. jako kurs dla przyszłych filmowców. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był reżyser i pedagog Antoni Bohdziewicz. Zadaniem Warsztatu Filmowego Młodych zwanego potocznie „Prafilmówką Krakowską” było przygotowanie młodego pokolenia polskich filmowców, zdolnych nadać filmowi polskiemu wysoką rangę. Siedziba Warsztatu mieściła się przy ul. Józefitów 16 w Krakowie. W listopadzie 1945 r. WFM został przemianowany na Krakowski Oddział Instytutu Filmowego w Łodzi i w tej formie działał do 1947 r., podlegając Przedsiębiorstwu Państwowemu „Film Polski” i Wytwórni Filmowej Wojska Polskiego. W listopadzie 1945 r. Filmówka rozpoczęła jednoroczny Kurs Przeszkolenia Filmowego (absolwenci m.in. W.J. Has, M. Jahoda, J. Kawalerowicz, J. Passendorfer). Pomimo osiągnięć (Grand Prix w Cannes w 1946 r. za film dokumentalny „Wieliczka” J. Brzozowskiego) stolicą polskiego filmu stała się Łódź. Warsztat zakończył działalność statutową z końcem 1947 r. 1. Wykładowcy i asystenci 1945 (1989) (sygn. 29/1919/1-16)
2. Jubileusz 90-lecia Ludwika Solskiego 1946 (sygn. 29/1919/17)
3. Fotografie absolwentów 1946-1947 (sygn. 29/1919/18)
4. Zjazdy absolwentów 1985, 1999 (sygn. 29/1919/19-21)
5. Fotografie absolwentów bd (sygn. 29/1919/22-23)
6. Wycinki prasowe związane z jubileuszem 1998-1999 (sygn. 29/1919/24-25)
7. Jacek Albrecht – artykuły wspomnieniowe 1961 (sygn. 29/1919/26)
Zespół w Oddziale IV.

Amount of archival material

26

26

0

0.01

0.01

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -