Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi ziemskie zatorskie

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1440 - 1778
Acta Terrestria Zatoriensia 1440 - 1562
1565 - 1778
1565 - 1648
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
łaciński
indeks geograficzny No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz drukowany No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Sąd pierwszej instancji dla szlachty osiadłej (posesjonatów), obejmujący księstwo oświęcimskie i zatorskie (powiat śląski). Funkcjonował, po unifikacji ustrojowej księstw z resztą kraju, od 13.06.1565 r. w. w składzie sędzia, podsędek, pisarz (poprzednio na terenie księstw istniały dwa osobne sądy ziemskie ławnicze w Oświęcimiu i Zatorze). Sąd ziemski po zaniku w 1654 r. został reaktywowany 20.09.1765 r., nie funkcjonował w latach 1769-1772 (choć kancelaria działała), zreorganizowany jako sąd c.k. w 1778 r. nie odbył już żadnego posiedzenia, a w 1784 r. został zlikwidowany Sądownictwo w sprawach cywilnych spornych i niespornych szlachty osiadłej 1440-1778:
1. Acta scabinalia terrestria Zatoriensia et Osviecimensia 1440-1562 (sygn. Terr. Zator. 1-4)
2. Inscriptiones 1565-1778 (sygn. 5-10)
3. Relationes positarum citationum (terminarius), plenipotentiae 1601-1615, 1765-1777 (sygn. 11-12)
4. Decreta 1568-1610 (sygn. 13-23)
Zespół w Oddziale I.

Amount of archival material

23

23

0

2.16

2.16

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.