Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tyńcu

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1817 - 1910
- brak danych - 1817 - 1910
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
- brak danych - Akta urodzeń (1817, 1826-1829, 1831-1837, 1839-1846, 1848-1852, 1880-1910); akta małżeństw (1817-1821, 1823-1828, 1831-1846, 1848-1852, 1880-1881, 1884, 1886-1888); akta zgonów (1817-1821, 1823-1828, 1833-1838, 1840-1846, 1848-1852, 1880-1881, 1884, 1886-1887) (sygn. 29/2735/1-5)
Akta zbiorowe urodzeń 1899, 1902, 1906, 1908 (sygn. 29/2735/6)
Zespół w Oddziale III.

Amount of archival material

6

0

0

0.40

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -