^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wykazy poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców oraz plany cmentarzy wojennych w powiatach: Krosno, Limanowa i Lisko.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 46
- brak danych -
1914-1920

1914 - 1920
polski
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
wiązane - brak danych -
destrukt
734 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -