^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wykazy poległych i karty ewidencyjne poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców, oraz plany cmentarzy wojennych w powiatach: Wadowice, Wieliczka, Żywiec.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 56
- brak danych -
1914-1919

1914 - 1919
polski
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
wiązane - brak danych -
destrukt
1138 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -