^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Bieniaszowice - Bochnia.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 68
- brak danych -
1914-1921

1914 - 1921
polski
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
wiązane maszynopis rękopis
destrukt
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
21 22 23 24 25
...
43 44 45 46

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Bieńczyce -
Bieniaszowicze -
Bierówka -
Biesna -
Bieździatka -
Bieździedza -
Binarowa -
Biskupice -
Bistuszowa -
Blechnarka -
Błonie -
Bobowa -
Bochnia -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -