Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - [1914] 1918 - 1923
- brak danych - 1914 - 1918
1918 - 1923
- brak danych - tak
wojsko i organizacje paramilitarne - sztaby, dowództwa terytorialne polski
niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Komórka zajmująca się opieką nad grobami poległych powstała 3.11.1918 r. przy Komendzie Wojskowej. Przejęła kompetencje działającego od 1915 r. Oddziału Grobów Wojennych C.K. Komendy Wojskowej w Krakowie. 17.02.1919 r. jako Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi w Krakowie włączona została do Zarządu Budownictwa Wojskowego w Krakowie. Urząd miał prowadzić ewidencję poległych i cmentarzy, zajmować się utrzymaniem grobów oraz pozostałości po poległych. Likwidacja Urzędu nastąpiła 30.12.1922 r., sprawami grobów wojennych zajął się Referat Grobów Wojennych Dyrekcji Robót Publicznych. 1. K.K. Militärkommando Krakau, Kriegsgräberabteilung (C.K.Komenda Wojskowa w Krakowie, Oddział Grobów Wojennych) (korespondencja, dzienniki podawcze, wykazy zmarłych i zaginionych, materiały dot postępowania spadkowego po zmarłych żołnierzach) (1914) 1916-1918 (sygn. GW 1-24)
2. Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Generalnego Krakowskiego (korespondencja, dzienniki podawcze, indeksy, rejestry poległych, ekshumacje, składki na groby wojenne) 1918-1923 (sygn. GW 25-34)
3. Dokumentacja techniczna i ewidencyjna (wykazy poległych i zmarłych oraz jeńców, sprawy gruntowe, plany i mapy cmentarzy) 1914-1922 (1939) (sygn. GW 35-65)
4. Karty poległych 1914-1921 (sygn. GW 66-101).
Zespół w Oddziale II.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/275/0/-/1 Korespondencja nr 183-3499. 1916-1916 1287
29/275/0/-/2 Korespondencja nr 3502-3999. 1916-1916 821
29/275/0/-/3 Korespondencja nr 4004-4699. 1916-1916 951
29/275/0/-/4 Korespondencja nr 4701-5399. 1916-1916 1009
29/275/0/-/5 Korespondencja nr 5402-8399. 1916-1916 1282
29/275/0/-/6 Korespondencja nr 8400-9197. 1916-1916 1085
29/275/0/-/7 Korespondencja nr 9200-9899 1916-1916 1119
29/275/0/-/8 Korespondencja nr 9900-10417. 1916-1916 722
29/275/0/-/9 Korespondencja nr 261 - 3499. 1917-1917 1107
29/275/0/-/10 Korespondencja nr 3500-4149. 1917-1917 989
29/275/0/-/11 Korespondencja nr 4200-6397. 1917-1917 1074
29/275/0/-/12 Korespondencja nr 6400-7399. 1917-1917 1223
29/275/0/-/13 Korespondencja nr 7404-8499. 1917-1917 954
29/275/0/-/14 Korespondencja nr 8500-11028 1917-1917 761
29/275/0/-/15 Korespondencja nr 134-1999. 1918-1918 1401
29/275/0/-/16 Korespondencja nr 2368-3999. 1918-1918 1389
29/275/0/-/17 Korespondencja nr 4004-6835. 1918-1918 1596
29/275/0/-/18 Dziennik podawczy. 1917-1918 424
29/275/0/-/19 Dziennik podawczy. 1918-1918 264
29/275/0/-/20 Wykazy zmarłych i zaginionych żołnierzy przesłane przez różne formacje wojskowe do Oddziału Grobów Wojennych - B - J. 1915-1918 1455
29/275/0/-/21 Wykazy umarłych i zaginionych żołnierzy przesyłane przez różne formacje wojskowe do Oddziału Grobów Wojennych - L - T. 1915-1918 649
29/275/0/-/22 Akta spadkowe po zmarłych żołnierzach przekazane przez C.K. Komendę Wojskową we Lwowie (z siedzibą w Morawskiej Ostrawie) A-J. 1917-1918 1238
29/275/0/-/23 Akta spadkowe po zmarłych żołnierzach przekazane przez C.K. Komendę Wojskową we Lwowie (z siedzibą w Morawskiej Ostrawie) K-O. 1917-1918 1218
29/275/0/-/24 Akta spadkowe po zmarłych żołnierzach przekazane przez C.K. Komendę Wojskową we Lwowie (z siedzibą w Morawskiej Ostrawie) P-Z. 1917-1918 1059
29/275/0/-/25 Korespondencja 1918-1920 1654
29/275/0/-/26 Korespondencja nr 12-1199. 1921-1921 1198
29/275/0/-/27 Korespondencja nr 1200 - 1589. 1921-1921 732
29/275/0/-/28 Korespondencja i akta personalne pracowników. 1918-1923 1225
29/275/0/-/29 Dziennik podawczy. 1918-1920 211
29/275/0/-/30 Dziennik podawczy. 1920-1921 407
29/275/0/-/31 Indeks do Dziennika podawczego. 1919-1922 85
29/275/0/-/32 Rejestr wykazów zmarłych oraz ekshumacji. 1919-1921 73
29/275/0/-/33 Listy składek na groby wojenne i inne załączniki do księgi kasowej. 1919-1920 1083
29/275/0/-/34 Akta Dz. XI Budowlano-Kwaterunkowego Okręgu Generalnego w Krakowie, rozkazy wewnętrzne WUOnGW, okazy druków i formularzy. 1919-1922 313
29/275/0/-/35 Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców oraz plany cmentarzy wojennych w powiatach: Biała B-Z i Bochnia B-Z 1914-1922 956
29/275/0/-/36 Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców oraz plany cmentarzy wojennych w powiecie: Brzesko 1914-1916 782
29/275/0/-/37 Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców oraz plany cmentarzy wojennych w powiatach: Dąbrowa, Grybów. 1914-1918 421
29/275/0/-/38 Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców oraz plany cmentarzy wojennych oraz sprawy gruntowe cmentarzy wojennych w powiecie: Gorlice. 1915-1927 449
29/275/0/-/39 Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców oraz plany cmentarzy wojennych oraz sprawy gruntowe cmentarzy wojennych w powiecie: Gorlice, miejscowości B-J. 1914-1924 568
29/275/0/-/40 Wykazy poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców oraz plany cmentarzy wojennych w powiecie Gorlice, miejscowości K-P. 1914-1917 992
29/275/0/-/41 Wykazy poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców oraz plany cmentarzy wojennych w powiecie Gorlice, miejscowości R-S. 1914-1925 1189
29/275/0/-/42 Wykazy poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców oraz plany cmentarzy wojennych w powiecie Gorlice, miejscowości T-Z. 1914-1918 246
29/275/0/-/43 Wykazy poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców, plany oraz sprawy gruntowe cmentarzy wojennych w powiecie Jasło (Jasło i miejscowości B-J). 1915-1927 511
29/275/0/-/44 Wykazy poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców, plany oraz sprawy gruntowe cmentarzy wojennych w powiecie Jasło, (miejscowości K-Z). 1915-1922 562
29/275/0/-/45 Wykazy poległych i zmarłych żółnierzy i jeńców oraz plany cmentarzy wojennych w powiatach: Kraków-Podgórze. 1914-1921 148
29/275/0/-/46 Wykazy poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców oraz plany cmentarzy wojennych w powiatach: Krosno, Limanowa i Lisko. 1914-1920 387
29/275/0/-/47 Wykazy poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców, oraz plany cmentarzy wojennych w powiecie Mielec (Mielec i miejscowości B-Z). 1915-1920 569
29/275/0/-/48 Wykazy poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców, oraz plany cmentarzy wojennych w powiatach: Myślenice, Nowy Sącz i Nowy Targ. 1915-1926 642
29/275/0/-/49 Wykazy poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców, plany oraz sprawy gruntowe cmentarzy wojennych w powiatach: Pilzno, Ropczyce, Rzeszów, Sanok. 1914-1921 505
29/275/0/-/50 Karty ewidencyjne poległych i zmarłych żołnierzy oraz sprawy gruntowe cmentarzy wojennych w powiecie Tarnobrzeg. 1914-1916 663
29/275/0/-/51 Wykazy poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców oraz plany cmentarzy wojennych w powiecie Tarnów (miasto Tarnów). 1915-1922 850
29/275/0/-/52 Wykazy poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców oraz plany cmentarzy wojennych w powiecie Tarnów, (miejscowości B-J). 1914-1920 592
29/275/0/-/53 Wykazy poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców oraz plany cmentarzy wojennych w powiecie Tarnów, (miejscowości K-Z). 1914-1918 1184
29/275/0/-/54 Wykazy poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców plany oraz sprawy gruntowe cmentarzy wojennych w powiecie Tarnów, (miejscowości N-S). 1914-1919 739
29/275/0/-/55 Wykazy poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców oraz plany cmentarzy wojennych w powiecie Tarnów, (miejscowości T-Z). 1914-1918 656
29/275/0/-/56 Wykazy poległych i karty ewidencyjne poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców, oraz plany cmentarzy wojennych w powiatach: Wadowice, Wieliczka, Żywiec. 1914-1919 610
29/275/0/-/57 Karty ewidencyjne poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców, oraz plany cmentarzy wojennych w powiatach: Bärn, Hohenstadt, Bielsko, Cieszyn, Freistadt (Frysztat), Freiwalden, Jägerndorf, Littau, Mährisch-Ostrau, Mähr-Schöngerg, Frendenthal, Friedek (Frydek). 1914-1918 1046
29/275/0/-/58 Karty ewidencyjne poległych i zmarłych żołnierzy, oraz plany cmentarzy wojennych w powiatach: Mähr. Weisskirchen, Mistek, Neutitschein (nowy Jeżyn), Oderberg (Bogumin). 1914-1918 581
29/275/0/-/59 Karty ewidencyjne żołnierzy poległych i zmarłych, oraz plany cmentarzy wojennych w powiatach: Olmütz (Ołomuniec), Sternberg, Prerau (Przerów), Troppau (Opawa), Prossnitz, Trübau, Römerstadt, Zabrek. 1914-1918 503
29/275/0/-/60 Mapy i spisy cmentarzy wojennych na obszarze podległym WUOnGW w Krakowie. 1914-1914 796
29/275/0/-/61 Fotografie cmentarzy wojennych na terenie Galicji Zachodniej, na Morawach i na Śląsku. 1914-1918 289
29/275/0/-/62 Fotografie cmentarzy wojennych na terenie Galicji Zachodniej, na Morawach i na Śląsku. 1914-1918 196
29/275/0/-/63 Klisze fotografii cmentarzy wojennych 1914-1918 0
29/275/0/-/64 Plany niezidentyfikowanych cmentarzy wojennych, projekty ogrodzeń, nagrobków, zieleni, etc. 1915-1924 257
29/275/0/-/65 Akta niezidentyfikowane. 1915-1920 781
29/275/0/-/66 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Aleksanderfeld, Aleksandrowice, Altbielitz, (Bielsko). 1914-1921 864
29/275/0/-/67 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: od Andrychów do Bielitz (Bielsko). 1914-1921 700
29/275/0/-/68 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Bieniaszowice - Bochnia. 1914-1921 690
29/275/0/-/69 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Bogoniowice - Cieklin Las. 1914-1921 691
29/275/0/-/70 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Cieszyn - Czchów. 1914-1921 1081
29/275/0/-/71 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Czerna - Gdów. 1914-1921 532
29/275/0/-/72 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Gliniczek - Grybów. 1914-1921 750
29/275/0/-/73 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Gwizdówka - Krajowice. 1914-1921 520
29/275/0/-/74 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Kraków Rakowice 1914-1921 1153
29/275/0/-/75 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Kraków Rakowice. 1914-1921 1303
29/275/0/-/76 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Kraków Rakowice. 1914-1921 355
29/275/0/-/77 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Kraków Rakowice. 1914-1918 346
29/275/0/-/78 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Kraków Rakowice. 1914-1921 1405
29/275/0/-/79 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Kraków Rakowice (Włosi). 1914-1921 286
29/275/0/-/80 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym:Kraków Podgórze (cmentarz żydowski), Kraków Łagiewniki, (cmentarz zwierzynieck). 1914-1921 291
29/275/0/-/81 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Krasne Lasocice -Lichwin. 1914-1921 654
29/275/0/-/82 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Limanowa - Łopoń. 1914-1921 578
29/275/0/-/83 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Łosie - Mszana Dolna. 1914-1921 875
29/275/0/-/84 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Mszanka - Nowy Sącz. 1914-1921 1095
29/275/0/-/85 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Nowy Targ - Podzamcze. 1914-1921 600
29/275/0/-/86 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Pogórska Wola - Rozdziele. 1914-1921 610
29/275/0/-/87 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Rozembark - Rzuchowa. 1914-1921 444
29/275/0/-/88 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Rychwałd - Sierakowice. 1914-1921 662
29/275/0/-/89 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Sikorzyce - Stróżówka. 1914-1921 640
29/275/0/-/90 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Strzelce Wielkie - Tarnów. 1914-1921 1090
29/275/0/-/91 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Trzciana -Ułaszowice. 1914-1921 458
29/275/0/-/92 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Uście Ruskie - Wadowice. 1914-1921 1247
29/275/0/-/93 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Walki -Wysowa. 1914-1921 543
29/275/0/-/94 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Zabawa - Zborowice. 1914-1921 658
29/275/0/-/95 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Zbyszyce - Żywiec. 1914-1921 421
29/275/0/-/96 Karty ewidencyjne zmarłych w Wadowicach (głównie zmarli w obozie internowanych). 1918-1921 558
29/275/0/-/97 Karty ewidencyjne zmarłych w Obozie Kraków Dąbie. 1918-1921 312
29/275/0/-/98 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy na terenie dzisiejszych Czech (powiaty Ołumuniec, Ostrawa, Opawa, Weisskirschen, Odeberg, Sternberg). 1914-1918 282
29/275/0/-/99 Karty ewidencyjne poległych poza terenem Galicji Zachodniej. 1919-1921 116
29/275/0/-/100 Karty ewidencyjne zmarłych Włochów na terenie powiatów Zabrek, Cernovir, Witkowitz (Czechy). 1914-1918 281
1 2

Amount of archival material

101

65

0

10.30

6.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -