Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - [1914] 1918 - 1923
- brak danych - 1914 - 1918
1918 - 1923
- brak danych - tak
wojsko i organizacje paramilitarne - sztaby, dowództwa terytorialne polski
niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Komórka zajmująca się opieką nad grobami poległych powstała 3.11.1918 r. przy Komendzie Wojskowej. Przejęła kompetencje działającego od 1915 r. Oddziału Grobów Wojennych C.K. Komendy Wojskowej w Krakowie. 17.02.1919 r. jako Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi w Krakowie włączona została do Zarządu Budownictwa Wojskowego w Krakowie. Urząd miał prowadzić ewidencję poległych i cmentarzy, zajmować się utrzymaniem grobów oraz pozostałości po poległych. Likwidacja Urzędu nastąpiła 30.12.1922 r., sprawami grobów wojennych zajął się Referat Grobów Wojennych Dyrekcji Robót Publicznych. 1. K.K. Militärkommando Krakau, Kriegsgräberabteilung (C.K.Komenda Wojskowa w Krakowie, Oddział Grobów Wojennych) (korespondencja, dzienniki podawcze, wykazy zmarłych i zaginionych, materiały dot postępowania spadkowego po zmarłych żołnierzach) (1914) 1916-1918 (sygn. GW 1-24)
2. Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Generalnego Krakowskiego (korespondencja, dzienniki podawcze, indeksy, rejestry poległych, ekshumacje, składki na groby wojenne) 1918-1923 (sygn. GW 25-34)
3. Dokumentacja techniczna i ewidencyjna (wykazy poległych i zmarłych oraz jeńców, sprawy gruntowe, plany i mapy cmentarzy) 1914-1922 (1939) (sygn. GW 35-65)
4. Karty poległych 1914-1921 (sygn. GW 66-101).
Zespół w Oddziale II.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/275/0/-/101 Karty ewidencyjne zmarłych Włochów na terenie miejscowości: Kraków, Oświęcim, Zakopane, Bielsko, Aleksandrowice, Wadowice, Tanów. 1914-1918 48
29/275/0/-/100 Karty ewidencyjne zmarłych Włochów na terenie powiatów Zabrek, Cernovir, Witkowitz (Czechy). 1914-1918 281
29/275/0/-/99 Karty ewidencyjne poległych poza terenem Galicji Zachodniej. 1919-1921 116
29/275/0/-/98 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy na terenie dzisiejszych Czech (powiaty Ołumuniec, Ostrawa, Opawa, Weisskirschen, Odeberg, Sternberg). 1914-1918 282
29/275/0/-/97 Karty ewidencyjne zmarłych w Obozie Kraków Dąbie. 1918-1921 312
29/275/0/-/96 Karty ewidencyjne zmarłych w Wadowicach (głównie zmarli w obozie internowanych). 1918-1921 558
29/275/0/-/95 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Zbyszyce - Żywiec. 1914-1921 421
29/275/0/-/94 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Zabawa - Zborowice. 1914-1921 658
29/275/0/-/93 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Walki -Wysowa. 1914-1921 543
29/275/0/-/92 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Uście Ruskie - Wadowice. 1914-1921 1247
29/275/0/-/91 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Trzciana -Ułaszowice. 1914-1921 458
29/275/0/-/90 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Strzelce Wielkie - Tarnów. 1914-1921 1090
29/275/0/-/89 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Sikorzyce - Stróżówka. 1914-1921 640
29/275/0/-/88 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Rychwałd - Sierakowice. 1914-1921 662
29/275/0/-/87 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Rozembark - Rzuchowa. 1914-1921 444
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

101

65

0

10.30

6.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.