Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - [1914] 1918 - 1923
- brak danych - 1914 - 1918
1918 - 1923
- brak danych - tak
wojsko i organizacje paramilitarne - sztaby, dowództwa terytorialne polski
niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Komórka zajmująca się opieką nad grobami poległych powstała 3.11.1918 r. przy Komendzie Wojskowej. Przejęła kompetencje działającego od 1915 r. Oddziału Grobów Wojennych C.K. Komendy Wojskowej w Krakowie. 17.02.1919 r. jako Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi w Krakowie włączona została do Zarządu Budownictwa Wojskowego w Krakowie. Urząd miał prowadzić ewidencję poległych i cmentarzy, zajmować się utrzymaniem grobów oraz pozostałości po poległych. Likwidacja Urzędu nastąpiła 30.12.1922 r., sprawami grobów wojennych zajął się Referat Grobów Wojennych Dyrekcji Robót Publicznych. 1. K.K. Militärkommando Krakau, Kriegsgräberabteilung (C.K.Komenda Wojskowa w Krakowie, Oddział Grobów Wojennych) (korespondencja, dzienniki podawcze, wykazy zmarłych i zaginionych, materiały dot postępowania spadkowego po zmarłych żołnierzach) (1914) 1916-1918 (sygn. GW 1-24)
2. Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Generalnego Krakowskiego (korespondencja, dzienniki podawcze, indeksy, rejestry poległych, ekshumacje, składki na groby wojenne) 1918-1923 (sygn. GW 25-34)
3. Dokumentacja techniczna i ewidencyjna (wykazy poległych i zmarłych oraz jeńców, sprawy gruntowe, plany i mapy cmentarzy) 1914-1922 (1939) (sygn. GW 35-65)
4. Karty poległych 1914-1921 (sygn. GW 66-101).
Zespół w Oddziale II.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/275/0/-/34 Akta Dz. XI Budowlano-Kwaterunkowego Okręgu Generalnego w Krakowie, rozkazy wewnętrzne WUOnGW, okazy druków i formularzy. 1919-1922 313
29/275/0/-/65 Akta niezidentyfikowane. 1915-1920 781
29/275/0/-/22 Akta spadkowe po zmarłych żołnierzach przekazane przez C.K. Komendę Wojskową we Lwowie (z siedzibą w Morawskiej Ostrawie) A-J. 1917-1918 1238
29/275/0/-/23 Akta spadkowe po zmarłych żołnierzach przekazane przez C.K. Komendę Wojskową we Lwowie (z siedzibą w Morawskiej Ostrawie) K-O. 1917-1918 1218
29/275/0/-/24 Akta spadkowe po zmarłych żołnierzach przekazane przez C.K. Komendę Wojskową we Lwowie (z siedzibą w Morawskiej Ostrawie) P-Z. 1917-1918 1059
29/275/0/-/30 Dziennik podawczy. 1920-1921 407
29/275/0/-/29 Dziennik podawczy. 1918-1920 211
29/275/0/-/19 Dziennik podawczy. 1918-1918 264
29/275/0/-/18 Dziennik podawczy. 1917-1918 424
29/275/0/-/62 Fotografie cmentarzy wojennych na terenie Galicji Zachodniej, na Morawach i na Śląsku. 1914-1918 196
29/275/0/-/61 Fotografie cmentarzy wojennych na terenie Galicji Zachodniej, na Morawach i na Śląsku. 1914-1918 289
29/275/0/-/31 Indeks do Dziennika podawczego. 1919-1922 85
29/275/0/-/57 Karty ewidencyjne poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców, oraz plany cmentarzy wojennych w powiatach: Bärn, Hohenstadt, Bielsko, Cieszyn, Freistadt (Frysztat), Freiwalden, Jägerndorf, Littau, Mährisch-Ostrau, Mähr-Schöngerg, Frendenthal, Friedek (Frydek). 1914-1918 1046
29/275/0/-/58 Karty ewidencyjne poległych i zmarłych żołnierzy, oraz plany cmentarzy wojennych w powiatach: Mähr. Weisskirchen, Mistek, Neutitschein (nowy Jeżyn), Oderberg (Bogumin). 1914-1918 581
29/275/0/-/50 Karty ewidencyjne poległych i zmarłych żołnierzy oraz sprawy gruntowe cmentarzy wojennych w powiecie Tarnobrzeg. 1914-1916 663
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

101

65

0

10.30

6.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.