Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - [1914] 1918 - 1923
- brak danych - 1914 - 1918
1918 - 1923
- brak danych - tak
wojsko i organizacje paramilitarne - sztaby, dowództwa terytorialne polski
niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Komórka zajmująca się opieką nad grobami poległych powstała 3.11.1918 r. przy Komendzie Wojskowej. Przejęła kompetencje działającego od 1915 r. Oddziału Grobów Wojennych C.K. Komendy Wojskowej w Krakowie. 17.02.1919 r. jako Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi w Krakowie włączona została do Zarządu Budownictwa Wojskowego w Krakowie. Urząd miał prowadzić ewidencję poległych i cmentarzy, zajmować się utrzymaniem grobów oraz pozostałości po poległych. Likwidacja Urzędu nastąpiła 30.12.1922 r., sprawami grobów wojennych zajął się Referat Grobów Wojennych Dyrekcji Robót Publicznych. 1. K.K. Militärkommando Krakau, Kriegsgräberabteilung (C.K.Komenda Wojskowa w Krakowie, Oddział Grobów Wojennych) (korespondencja, dzienniki podawcze, wykazy zmarłych i zaginionych, materiały dot postępowania spadkowego po zmarłych żołnierzach) (1914) 1916-1918 (sygn. GW 1-24)
2. Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Generalnego Krakowskiego (korespondencja, dzienniki podawcze, indeksy, rejestry poległych, ekshumacje, składki na groby wojenne) 1918-1923 (sygn. GW 25-34)
3. Dokumentacja techniczna i ewidencyjna (wykazy poległych i zmarłych oraz jeńców, sprawy gruntowe, plany i mapy cmentarzy) 1914-1922 (1939) (sygn. GW 35-65)
4. Karty poległych 1914-1921 (sygn. GW 66-101).
Zespół w Oddziale II.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/275/0/-/31 Indeks do Dziennika podawczego. 1919-1922 85
29/275/0/-/32 Rejestr wykazów zmarłych oraz ekshumacji. 1919-1921 73
29/275/0/-/33 Listy składek na groby wojenne i inne załączniki do księgi kasowej. 1919-1920 1083
29/275/0/-/34 Akta Dz. XI Budowlano-Kwaterunkowego Okręgu Generalnego w Krakowie, rozkazy wewnętrzne WUOnGW, okazy druków i formularzy. 1919-1922 313
29/275/0/-/35 Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców oraz plany cmentarzy wojennych w powiatach: Biała B-Z i Bochnia B-Z 1914-1922 956
29/275/0/-/36 Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców oraz plany cmentarzy wojennych w powiecie: Brzesko 1914-1916 782
29/275/0/-/37 Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców oraz plany cmentarzy wojennych w powiatach: Dąbrowa, Grybów. 1914-1918 421
29/275/0/-/38 Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców oraz plany cmentarzy wojennych oraz sprawy gruntowe cmentarzy wojennych w powiecie: Gorlice. 1915-1927 449
29/275/0/-/39 Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców oraz plany cmentarzy wojennych oraz sprawy gruntowe cmentarzy wojennych w powiecie: Gorlice, miejscowości B-J. 1914-1924 568
29/275/0/-/40 Wykazy poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców oraz plany cmentarzy wojennych w powiecie Gorlice, miejscowości K-P. 1914-1917 992
29/275/0/-/41 Wykazy poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców oraz plany cmentarzy wojennych w powiecie Gorlice, miejscowości R-S. 1914-1925 1189
29/275/0/-/42 Wykazy poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców oraz plany cmentarzy wojennych w powiecie Gorlice, miejscowości T-Z. 1914-1918 246
29/275/0/-/43 Wykazy poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców, plany oraz sprawy gruntowe cmentarzy wojennych w powiecie Jasło (Jasło i miejscowości B-J). 1915-1927 511
29/275/0/-/44 Wykazy poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców, plany oraz sprawy gruntowe cmentarzy wojennych w powiecie Jasło, (miejscowości K-Z). 1915-1922 562
29/275/0/-/45 Wykazy poległych i zmarłych żółnierzy i jeńców oraz plany cmentarzy wojennych w powiatach: Kraków-Podgórze. 1914-1921 148
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

101

65

0

10.30

6.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.