Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - [1914] 1918 - 1923
- brak danych - 1914 - 1918
1918 - 1923
- brak danych - tak
wojsko i organizacje paramilitarne - sztaby, dowództwa terytorialne polski
niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Komórka zajmująca się opieką nad grobami poległych powstała 3.11.1918 r. przy Komendzie Wojskowej. Przejęła kompetencje działającego od 1915 r. Oddziału Grobów Wojennych C.K. Komendy Wojskowej w Krakowie. 17.02.1919 r. jako Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi w Krakowie włączona została do Zarządu Budownictwa Wojskowego w Krakowie. Urząd miał prowadzić ewidencję poległych i cmentarzy, zajmować się utrzymaniem grobów oraz pozostałości po poległych. Likwidacja Urzędu nastąpiła 30.12.1922 r., sprawami grobów wojennych zajął się Referat Grobów Wojennych Dyrekcji Robót Publicznych. 1. K.K. Militärkommando Krakau, Kriegsgräberabteilung (C.K.Komenda Wojskowa w Krakowie, Oddział Grobów Wojennych) (korespondencja, dzienniki podawcze, wykazy zmarłych i zaginionych, materiały dot postępowania spadkowego po zmarłych żołnierzach) (1914) 1916-1918 (sygn. GW 1-24)
2. Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Generalnego Krakowskiego (korespondencja, dzienniki podawcze, indeksy, rejestry poległych, ekshumacje, składki na groby wojenne) 1918-1923 (sygn. GW 25-34)
3. Dokumentacja techniczna i ewidencyjna (wykazy poległych i zmarłych oraz jeńców, sprawy gruntowe, plany i mapy cmentarzy) 1914-1922 (1939) (sygn. GW 35-65)
4. Karty poległych 1914-1921 (sygn. GW 66-101).
Zespół w Oddziale II.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/275/0/-/46 Wykazy poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców oraz plany cmentarzy wojennych w powiatach: Krosno, Limanowa i Lisko. 1914-1920 387
29/275/0/-/47 Wykazy poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców, oraz plany cmentarzy wojennych w powiecie Mielec (Mielec i miejscowości B-Z). 1915-1920 569
29/275/0/-/48 Wykazy poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców, oraz plany cmentarzy wojennych w powiatach: Myślenice, Nowy Sącz i Nowy Targ. 1915-1926 642
29/275/0/-/49 Wykazy poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców, plany oraz sprawy gruntowe cmentarzy wojennych w powiatach: Pilzno, Ropczyce, Rzeszów, Sanok. 1914-1921 505
29/275/0/-/50 Karty ewidencyjne poległych i zmarłych żołnierzy oraz sprawy gruntowe cmentarzy wojennych w powiecie Tarnobrzeg. 1914-1916 663
29/275/0/-/51 Wykazy poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców oraz plany cmentarzy wojennych w powiecie Tarnów (miasto Tarnów). 1915-1922 850
29/275/0/-/52 Wykazy poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców oraz plany cmentarzy wojennych w powiecie Tarnów, (miejscowości B-J). 1914-1920 592
29/275/0/-/53 Wykazy poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców oraz plany cmentarzy wojennych w powiecie Tarnów, (miejscowości K-Z). 1914-1918 1184
29/275/0/-/54 Wykazy poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców plany oraz sprawy gruntowe cmentarzy wojennych w powiecie Tarnów, (miejscowości N-S). 1914-1919 739
29/275/0/-/55 Wykazy poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców oraz plany cmentarzy wojennych w powiecie Tarnów, (miejscowości T-Z). 1914-1918 656
29/275/0/-/56 Wykazy poległych i karty ewidencyjne poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców, oraz plany cmentarzy wojennych w powiatach: Wadowice, Wieliczka, Żywiec. 1914-1919 610
29/275/0/-/57 Karty ewidencyjne poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców, oraz plany cmentarzy wojennych w powiatach: Bärn, Hohenstadt, Bielsko, Cieszyn, Freistadt (Frysztat), Freiwalden, Jägerndorf, Littau, Mährisch-Ostrau, Mähr-Schöngerg, Frendenthal, Friedek (Frydek). 1914-1918 1046
29/275/0/-/58 Karty ewidencyjne poległych i zmarłych żołnierzy, oraz plany cmentarzy wojennych w powiatach: Mähr. Weisskirchen, Mistek, Neutitschein (nowy Jeżyn), Oderberg (Bogumin). 1914-1918 581
29/275/0/-/59 Karty ewidencyjne żołnierzy poległych i zmarłych, oraz plany cmentarzy wojennych w powiatach: Olmütz (Ołomuniec), Sternberg, Prerau (Przerów), Troppau (Opawa), Prossnitz, Trübau, Römerstadt, Zabrek. 1914-1918 503
29/275/0/-/60 Mapy i spisy cmentarzy wojennych na obszarze podległym WUOnGW w Krakowie. 1914-1914 796
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

101

65

0

10.30

6.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.