Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - [1914] 1918 - 1923
- brak danych - 1914 - 1918
1918 - 1923
- brak danych - tak
wojsko i organizacje paramilitarne - sztaby, dowództwa terytorialne polski
niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Komórka zajmująca się opieką nad grobami poległych powstała 3.11.1918 r. przy Komendzie Wojskowej. Przejęła kompetencje działającego od 1915 r. Oddziału Grobów Wojennych C.K. Komendy Wojskowej w Krakowie. 17.02.1919 r. jako Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi w Krakowie włączona została do Zarządu Budownictwa Wojskowego w Krakowie. Urząd miał prowadzić ewidencję poległych i cmentarzy, zajmować się utrzymaniem grobów oraz pozostałości po poległych. Likwidacja Urzędu nastąpiła 30.12.1922 r., sprawami grobów wojennych zajął się Referat Grobów Wojennych Dyrekcji Robót Publicznych. 1. K.K. Militärkommando Krakau, Kriegsgräberabteilung (C.K.Komenda Wojskowa w Krakowie, Oddział Grobów Wojennych) (korespondencja, dzienniki podawcze, wykazy zmarłych i zaginionych, materiały dot postępowania spadkowego po zmarłych żołnierzach) (1914) 1916-1918 (sygn. GW 1-24)
2. Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Generalnego Krakowskiego (korespondencja, dzienniki podawcze, indeksy, rejestry poległych, ekshumacje, składki na groby wojenne) 1918-1923 (sygn. GW 25-34)
3. Dokumentacja techniczna i ewidencyjna (wykazy poległych i zmarłych oraz jeńców, sprawy gruntowe, plany i mapy cmentarzy) 1914-1922 (1939) (sygn. GW 35-65)
4. Karty poległych 1914-1921 (sygn. GW 66-101).
Zespół w Oddziale II.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/275/0/-/61 Fotografie cmentarzy wojennych na terenie Galicji Zachodniej, na Morawach i na Śląsku. 1914-1918 289
29/275/0/-/62 Fotografie cmentarzy wojennych na terenie Galicji Zachodniej, na Morawach i na Śląsku. 1914-1918 196
29/275/0/-/63 Klisze fotografii cmentarzy wojennych 1914-1918 0
29/275/0/-/64 Plany niezidentyfikowanych cmentarzy wojennych, projekty ogrodzeń, nagrobków, zieleni, etc. 1915-1924 257
29/275/0/-/65 Akta niezidentyfikowane. 1915-1920 781
29/275/0/-/66 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Aleksanderfeld, Aleksandrowice, Altbielitz, (Bielsko). 1914-1921 864
29/275/0/-/67 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: od Andrychów do Bielitz (Bielsko). 1914-1921 700
29/275/0/-/68 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Bieniaszowice - Bochnia. 1914-1921 690
29/275/0/-/69 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Bogoniowice - Cieklin Las. 1914-1921 691
29/275/0/-/70 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Cieszyn - Czchów. 1914-1921 1081
29/275/0/-/71 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Czerna - Gdów. 1914-1921 532
29/275/0/-/72 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Gliniczek - Grybów. 1914-1921 750
29/275/0/-/73 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Gwizdówka - Krajowice. 1914-1921 520
29/275/0/-/74 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Kraków Rakowice 1914-1921 1153
29/275/0/-/75 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Kraków Rakowice. 1914-1921 1303
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

101

65

0

10.30

6.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.