Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - [1914] 1918 - 1923
- brak danych - 1914 - 1918
1918 - 1923
- brak danych - tak
wojsko i organizacje paramilitarne - sztaby, dowództwa terytorialne polski
niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Komórka zajmująca się opieką nad grobami poległych powstała 3.11.1918 r. przy Komendzie Wojskowej. Przejęła kompetencje działającego od 1915 r. Oddziału Grobów Wojennych C.K. Komendy Wojskowej w Krakowie. 17.02.1919 r. jako Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi w Krakowie włączona została do Zarządu Budownictwa Wojskowego w Krakowie. Urząd miał prowadzić ewidencję poległych i cmentarzy, zajmować się utrzymaniem grobów oraz pozostałości po poległych. Likwidacja Urzędu nastąpiła 30.12.1922 r., sprawami grobów wojennych zajął się Referat Grobów Wojennych Dyrekcji Robót Publicznych. 1. K.K. Militärkommando Krakau, Kriegsgräberabteilung (C.K.Komenda Wojskowa w Krakowie, Oddział Grobów Wojennych) (korespondencja, dzienniki podawcze, wykazy zmarłych i zaginionych, materiały dot postępowania spadkowego po zmarłych żołnierzach) (1914) 1916-1918 (sygn. GW 1-24)
2. Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Generalnego Krakowskiego (korespondencja, dzienniki podawcze, indeksy, rejestry poległych, ekshumacje, składki na groby wojenne) 1918-1923 (sygn. GW 25-34)
3. Dokumentacja techniczna i ewidencyjna (wykazy poległych i zmarłych oraz jeńców, sprawy gruntowe, plany i mapy cmentarzy) 1914-1922 (1939) (sygn. GW 35-65)
4. Karty poległych 1914-1921 (sygn. GW 66-101).
Zespół w Oddziale II.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/275/0/-/76 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Kraków Rakowice. 1914-1921 355
29/275/0/-/77 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Kraków Rakowice. 1914-1918 346
29/275/0/-/78 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Kraków Rakowice. 1914-1921 1405
29/275/0/-/79 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Kraków Rakowice (Włosi). 1914-1921 286
29/275/0/-/80 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym:Kraków Podgórze (cmentarz żydowski), Kraków Łagiewniki, (cmentarz zwierzynieck). 1914-1921 291
29/275/0/-/81 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Krasne Lasocice -Lichwin. 1914-1921 654
29/275/0/-/82 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Limanowa - Łopoń. 1914-1921 578
29/275/0/-/83 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Łosie - Mszana Dolna. 1914-1921 875
29/275/0/-/84 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Mszanka - Nowy Sącz. 1914-1921 1095
29/275/0/-/85 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Nowy Targ - Podzamcze. 1914-1921 600
29/275/0/-/86 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Pogórska Wola - Rozdziele. 1914-1921 610
29/275/0/-/87 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Rozembark - Rzuchowa. 1914-1921 444
29/275/0/-/88 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Rychwałd - Sierakowice. 1914-1921 662
29/275/0/-/89 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Sikorzyce - Stróżówka. 1914-1921 640
29/275/0/-/90 Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Strzelce Wielkie - Tarnów. 1914-1921 1090
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

101

65

0

10.30

6.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.