Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kataster galicyjski

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1844 - XX w.
- brak danych - 1844 - 1950
1847 - 1901
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
niemiecki
spis roboczy No - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
inwentarz kartkowy roboczy No - brak danych -
- brak danych - 1.Mapy gruntowe, przeważnie w skali 1:2880 (oryginały i odbitki jednobarwne)
powiat Bochnia 1847-1880 (sygn. K. Boch. 1-52)
powiat Brzesko (sygn. K. Br. 1-308)
powiat Chrzanów 1848-1927 (sygn. K. Chrz. 1-382)
powiat Dębica (sygn. K. Dęb. 1-70)
powiat Kraków 1843-1960 (sygn. K. Krak. 1-856)
powiat Limanowa 1845-1847 (sygn. Klim 1-325)
powiat Myślenice 1844-1937 (sygn. K. Myśl. 1-85)
powiat Nowy Sącz 1844-1912 (sygn. KNS 1-713)
powiat Tarnów 1848-1908 (sygn. K.T 1-11)
powiat Wadowice 1844-1927 (sygn. K. Wad. 1-50)
powiat Żółkiew (sygn. K. Żół. 1)
powiat Żywiec 1844-1849 (sygn. K. Żyw. 1-101)
Galicja Wschodnia (sygn. K. Gal. Wsch. 1-66)
2.Operaty pomiarowe
powiaty Kraków, Nowy Sącz, Nowy Targ, Chrzanów, Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Bochnia
3.Szkice indykacyjne
powiaty Bochnia, Chrzanów, Kraków, Myślenice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Tarnów, Wadowice,
4. Szkice polowe
powiaty Bochnia, Kraków, Nowy Sącz, Tarnów, Wadowice
Zespół w Oddziale V.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 17244 0
1 Kataster Bochnia 0 0
1.1 Kataster Bochnia - mapy 83 1844-1952 756
1.2 Kataster Bochnia - szkice polowe 6 1847-1977 0
1.3 Kataster Bochnia - szkice indykacyjne 1 1848-1848 0
1.4 Kataster Bochnia - operat 23 1845-1985 0
1.5 Kataster Bochnia - arkusze posiadłości gruntowej 81 1897-1987 0
1.6 Kataster Bochnia - wykazy zmian 0 0
2 Kataster Brzesko 0 0
2.1 Kataster Brzesko - mapy 373 1801-1973 3568
2.2 Kataster Brzesko - szkice polowe 2 1850-1918 0
2.3 Kataster Brzesko - szkice indykacyjne 1 1855-1855 0
2.4 Kataster Brzesko - operat 0 0
2.5 Kataster Brzesko - arkusze posiadłości gruntowej 1 1907-1907 0
2.6 Kataster Brzesko - wykazy zmian 1 0
3 Kataster Brzeżany 0 0
3.1 Kataster Brzeżany - mapy 6 1900-1938 4
3.2 Kataster Brzeżany - szkice polowe 0 0
3.3 Kataster Brzeżany - szkice indykacyjne 0 0
3.4 Kataster Brzeżany - operat 0 0
3.5 Kataster Brzeżany - arkusze posiadłości gruntowej 0 0
3.6 Kataster Brzeżany - wykazy zmian 0 0
4 Kataster Chrzanów 0 0
4.1 Kataster Chrzanów - mapy 441 1847-1960 5035
4.2 Kataster Chrzanów - szkice polowe 0 0
4.3 Kataster Chrzanów - szkice indykacyjne 63 1848-1973 0
4.4 Kataster Chrzanów - operat 87 1845-1938 0
4.5 Kataster Chrzanów - arkusze posiadłości gruntowej 0 0
4.6 Kataster Chrzanów - wykazy zmian 0 0
5 Kataster Dębica 0 0
5.1 Kataster Dębica - mapy 71 1847-1948 643
5.2 Kataster - Dębica - szkice polowe 0 0
5.3 Kataster Dębica - szkice indykacyjne 0 0
5.4 Kataster Dębica - operat 0 0
5.5 Kataster Dębica - arkusze posiadłości gruntowej 0 0
5.6 Kataster Dębica - wykazy zmian 0 0
6 Kataster Jasło 0 0
6.1 Kataster Jasło - mapy 12 1849-1937 127
6.2 Kataster Jasło - szkice polowe 0 0
6.3 Kataster Jasło - szkice indykacyjne 0 0
6.4 Kataster Jasło - operat 0 0
6.5 Kataster Jasło - arkusze posiadłości gruntowej 0 0
6.6 Kataster Jasło - wykazy zmian 0 0
7 Kataster Jaworzno 0 0
7.1 Kataster Jaworzno - mapy 35 1848-1959 739
8 Kataster Kołomyja 0 0
8.1 Kataster Kołomyja - mapy 2 1927-1934 29
9 Kataster Kraków 0 0
9.1 Kataster Kraków - mapy 1048 1801-1960 9826
9.2 Kataster Kraków - szkice polowe 13 1845-1848 0
9.3 Kataster Kraków - szkice indykacyjne 0 0
9.4 Kataster Kraków - operat 199 1843-1904 0
9.5 Kataster Kraków - arkusze posiadłości gruntowej 0 0
9.6 Kataster Kraków - wykazy zmian 0 0
10 Kataster Limanowa 0 0
10.1 Kataster Limanowa - mapy 326 1845-1937 3150
11 Kataster Lwów 0 0
11.1 Kataster Lwów - mapy 9 1847-1938 59
11.2 Kataster Lwów - szkice polowe 0 0
11.3 Kataster Lwów - szkice indykacyjne 0 0
11.4 Kataster Lwów - operat 0 0
11.5 Kataster Lwów - arkusze posiadłości gruntowej 0 0
11.6 Kataster Lwów - wykazy zmian 0 0
12 Kataster Myślenice 0 0
12.1 Kataster Myślenice - mapy 103 1844-1939 1092
12.2 Kataster Myślenice - szkice polowe 1 1846-1846 0
12.3 Kataster Myślenice - szkice indykacyjne 0 0
12.4 Kataster Myślenice - operat 0 0
12.5 Kataster Myślenice - arkusze posiadłości gruntowej 0 0
12.6 Kataster Myślenice - wykazy zmian 0 0
13 Kataster Nowy Sącz 1 1875-1918 4
13.1 Kataster Nowy Sącz - mapy 762 1840-1957 10057
13.2 Kataster Nowy Sącz - szkice polowe 17 1846-1936 10
13.3 Kataster Nowy Sącz - szkice indykacyjne 359 1844-1946 0
Kataster Nowy Sącz - operat 246 1840-1964 0
13.5 Kataster Nowy Sącz - arkusze posiadłości gruntowej 2 1891-1899 0
13.6 Kataster Nowy Sącz - wykazy zmian 1 1879-1879 0
14 Kataster Przemyśl 0 0
14.1 Kataster Przemyśl - mapy 3 1852-1926 28
15 Kataster Przemyślany 0 0
15.1 Kataster Przemyślany - mapy 10 1938-1939 54
16 Kataster Rzeszów 0 0
16.1 Kataster Rzeszów - mapy 17 1849-1960 149
17 Kataster Sambor 0 0
17.1 Kataster Sambor - mapy 11 1872-1938 61
18 Kataster Sanok 0 0
18.1 Kataster Sanok - mapy 9 1853-1939 51
19 Kataster Sokal 0 0
19.1 Kataster Sokal - mapy 0 0
20 Kataster Stanisławów 0 0
20.1 Kataster Stanisławów - mapy 14 1848-1938 67
21 Kataster Stryj 0 0
21.1 Kataster Stryj - mapy 78 1848-1938 966
22 Kataster Tarnopol 0 0
22.1 Kataster Tarnopol - mapy 24 1827-1938 139
22.2 Kataster Tarnopol - szkice polowe 0 0
22.3 Kataster Tarnopol - szkice indykacyjne 1 1965-1965 0
22.4 Kataster Tarnopol - operat 101 1843-1968 0
23 Kataster Tarnów 0 0
23.1 Kataster Tarnów - mapy 27 1848-1926 230
23.2 Kataster Tarnów - szkice polowe 3 1850-1900 0
23.3 Kataster Tarnów - szkice indykacyjne 48 1847-1956 0
23.4 Kataster Tarnów - operat 5 1848-1864 0
23.5 Kataster Tarnów - arkusze posiadłości gruntowej 1 1902-1905 0
23.6 Kataster Tarnów - wykazy zmian 0 0
24 Kataster Wadowice 0 0
24.1 Kataster Wadowice - mapy 76 1844-1929 881
24.2 Kataster Wadowice - szkice polowe 5 1845-1850 0
24.3 Kataster Wadowice - szkice indykacyjne 0 0
24.4 Kataster Wadowice - operat 14 1843-1985 0
24.5 Kataster Wadowice - arkusze posiadłości gruntowej 0 0
24.6 Kataster Wadowice - wykazy zmian 4 0
25 Kataster Złoczów 0 0
25.1 Kataster Złoczów - mapy 12 1890-1938 85
26 Kataster Żółkiew 0 0
26.1 Kataster Żółkiew - mapy 97 1844-1949 1046
27 Kataster Żywiec 0 0
27.1 Kataster Żywiec - mapy 105 1844-1934 1376
27.2 Kataster Żywiec - szkice polowe 2 1850-1918 0
28 Kataster Galicja Wschodnia 0 0
28.1 Kataster Galicja Wschodnia - mapy 0 0
28.2 Kataster Galicja Wschodnia - wykazy zmian 69 1825-1985 0
29 Kataster Dąbrowa Tarnowska 0 0
29.1 Kataster Dąbrowa Tarnowska - mapy 11 1851-1927 52
29.2 Kataster Dąbrowa Tarnowska - szkice polowe 17 1848-1852 0
29.3 Kataster Dąbrowa Tarnowska - szkice indykacyjne 24 1835-1938 0
29.4 Kataster Dąbrowa Tarnowska - operat 79 1846-1875 0
30 Kataster Cieszyn 0 0
30.1 Kataster Cieszyn - mapy 10 1926-1931 50
Show all units in the collection:
Units in series:: 13.4 Kataster Nowy Sącz - operat
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/280/0/13.4/KNS op1 2 Andrzejówka im Neu Sandecer Kreis Steuerbezirk Krynica 1. Vorläufige Gränzbeschreibung der gemeinde Andrzejówka (Wstepny opis granic gminy Andrzejówka), 1844 poszyt dołaczony szkic granic gminy wraz z podzaiłem na sekcje odpowiadające podziałowi oryginału mapy 2. Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Andzrejówka (Ostateczny opis granic gminy Andrzejówka), 1846 poszyt 3. Verification, 1846, luźna karta 4. Origonal Bauparzellen Protocoll der gemeinde Andrzejówka (Oryginał protokołu parcel budowlanych, 1845+ Original Grundparzellen Protocoll der gemeinde Andrzejówka (Oryginał protokołu parcel gruntowych), 1846 poszyt 5. Alphabetisches Verzeichniss der gemeinde Andrzejówka (Alfabetyczny wykaz włascicieli parcel), 1846 poszyt 6. Alphabetisches Verzeichniss aller in der Gemeinde Andrzejówka befindlichen Grund und Hausbesitzer (Alfabetyczny wykaz wszystkich posiadaczy gruntów i domów w gminie Andrzejówka), 1846, 6 luźnych kart 7. Hauser Verzeichniss der Gemeinde Andrzejówka (Wykaz domów w gminie Andrzejówka), 1846, 4 karty 8. Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Andrzejówka (Wykaz użytkowania gruntów), 1847, dwie karty 9. Verzeichniss der gelöschten Parzellen (Wykaz zmienionych parcel), Einschultungsbogen des Bauparzellen-Protocolls (Wykaz uzupełnień protokołu parcel budowlanych)+ Einschaltungsbogen des Grundparzellen_Prootocolls (Wykaz uzupełnień protokołu parcel gruntowych), 1859, 1864 poszyt 10. Wykazy dochodu, brak daty -koniec XIX w. -pocz. XX w., dwa poszyty-zniszczone 1844-1864 0
29/280/0/13.4/KNS op2 4 Banica Im Sandecer Kreis Steuerbezirk Krynica 1845-1864 0
29/280/0/13.4/KNS op3 5 Bańska Im Sandecer Kreis Bezirk Neumarkt 1844-1864 0
29/280/0/13.4/KNS op4 7 Barnowiec Im Sandecer Kreis Steuerbezirk Neu Sandec 1844-1864 0
29/280/0/13.4/KNS op5 8 Bartkowa sammt Ortschaft Posadowa in Sandecer Kreis Steuerbezirk Ciężkowice 1845-1865 0
29/280/0/13.4/KNS op6 3 Bącza sammt Ortshcaft Kunina in Sandecer Kreis Bezirk Neu Sandec 1844-1864 0
29/280/0/13.4/KNS op7 9 Berest Im Sandecer Kresi Bez. Krynica 1. Vorlaufige Grenzbeschreibung der Gemeinde Berest (Wstępny opis granic gminy), 1845, poszyt, dołączony szkic granic gminy z podziałem na sekcje odpowiadające podz. oryg. z mapy 2. Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Berest (Ostateczny opis granic gminy Berest), 1846, poszyt +dwie karty, dołączony protokół protestacyjny 3. Certificat, 1846, jedna karta 4.Original Bauparzellen-Protocoll (Oryginał protokołu parcel budowalnych), 1846 Original Grundparzellen-Protocoll (Oryginał protokołu parcel gruntowych), 1846, 1 poszyt 5. Namen Verzeichniss (Wykaz nazwisk), 1846, poszyt 6. Rollen-Verzeichniss (Wyklaz ról), 1846, poszyt 7. Hauser-Verzeichniss (Wykaz domów), 1846, poszyt 8. Alphabetisches Verzeicniss (Alfabetyczny wykaz właścicieli gruntów), 1846, poszyt 9. Ausweiss uber die Benutzung des Bodens fur die Gemeinde Berest (Wykaz użytkowania gruntów), 1847, dwie karty 10. Verzeichniss der geloschten Parzellen (Wykaz parcel zmienianych)+ Einschaltungsbogen des Bauparzellen-Protocoll (Wykaz uzupełnień do protokołu parcel budowalnych)+ Einschaltungsbogen des Grundparzellen-Protocoll (Wykaz uzupełnień protokołu parcel gruntowych), 1865, poszyt. 1845-1865 0
29/280/0/13.4/KNS op8 11 Biała Niżnia sammt Ortschaft Brzeże und Słopna Im Sandecer Kreis Steuerbezirk Grybów 1844-1864 0
29/280/0/13.4/KNS op9 13 Biała Woda Im Sandecer Kreis Steuerbezirk Krościenko 1844-1864 0
29/280/0/13.4/KNS op10 15 Białawoda Im Sandecer Kreis Bezirk Biała Woda 1844-1865 0
29/280/0/13.4/KNS op11 12 Biała Wyżnia Im Sandecer Kreis. Bez. Grybów 1844-1864 0
29/280/0/13.4/KNS op12 14 Bialka Im Sandecer Kreis Bezirk Neumarkt 1846-1864 0
29/280/0/13.4/KNS op13 57 Biały Dunajec Im Sandecer Kreis Steuerbezirk Neumarkt 1844-1864 0
29/280/0/13.4/KNS op14 18 Bilsko Im Sandecer Kreis Bezirk Neu Sandec 1844-1865 0
29/280/0/13.4/KNS op15 19 Binczarowa Im Sandecer Kreis Bezirk Grybów 1844-1864 0
1 2 3 4 ... 6 7 8 9 10 ... 14 15 16 17

Amount of archival material

38350

0

0

281.74

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.