Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kataster galicyjski

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1844 - XX w.
- brak danych - 1844 - 1950
1847 - 1901
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
niemiecki
spis roboczy No - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
inwentarz kartkowy roboczy No - brak danych -
- brak danych - 1.Mapy gruntowe, przeważnie w skali 1:2880 (oryginały i odbitki jednobarwne)
powiat Bochnia 1847-1880 (sygn. K. Boch. 1-52)
powiat Brzesko (sygn. K. Br. 1-308)
powiat Chrzanów 1848-1927 (sygn. K. Chrz. 1-382)
powiat Dębica (sygn. K. Dęb. 1-70)
powiat Kraków 1843-1960 (sygn. K. Krak. 1-856)
powiat Limanowa 1845-1847 (sygn. Klim 1-325)
powiat Myślenice 1844-1937 (sygn. K. Myśl. 1-85)
powiat Nowy Sącz 1844-1912 (sygn. KNS 1-713)
powiat Tarnów 1848-1908 (sygn. K.T 1-11)
powiat Wadowice 1844-1927 (sygn. K. Wad. 1-50)
powiat Żółkiew (sygn. K. Żół. 1)
powiat Żywiec 1844-1849 (sygn. K. Żyw. 1-101)
Galicja Wschodnia (sygn. K. Gal. Wsch. 1-66)
2.Operaty pomiarowe
powiaty Kraków, Nowy Sącz, Nowy Targ, Chrzanów, Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Bochnia
3.Szkice indykacyjne
powiaty Bochnia, Chrzanów, Kraków, Myślenice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Tarnów, Wadowice,
4. Szkice polowe
powiaty Bochnia, Kraków, Nowy Sącz, Tarnów, Wadowice
Zespół w Oddziale V.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 17244 0
1 Kataster Bochnia 0 0
1.1 Kataster Bochnia - mapy 83 1844-1952 756
1.2 Kataster Bochnia - szkice polowe 6 1847-1977 0
1.3 Kataster Bochnia - szkice indykacyjne 1 1848-1848 0
1.4 Kataster Bochnia - operat 23 1845-1985 0
1.5 Kataster Bochnia - arkusze posiadłości gruntowej 81 1897-1987 0
1.6 Kataster Bochnia - wykazy zmian 0 0
2 Kataster Brzesko 0 0
2.1 Kataster Brzesko - mapy 373 1801-1973 3568
2.2 Kataster Brzesko - szkice polowe 2 1850-1918 0
2.3 Kataster Brzesko - szkice indykacyjne 1 1855-1855 0
2.4 Kataster Brzesko - operat 0 0
2.5 Kataster Brzesko - arkusze posiadłości gruntowej 1 1907-1907 0
2.6 Kataster Brzesko - wykazy zmian 1 0
3 Kataster Brzeżany 0 0
3.1 Kataster Brzeżany - mapy 6 1900-1938 4
3.2 Kataster Brzeżany - szkice polowe 0 0
3.3 Kataster Brzeżany - szkice indykacyjne 0 0
3.4 Kataster Brzeżany - operat 0 0
3.5 Kataster Brzeżany - arkusze posiadłości gruntowej 0 0
3.6 Kataster Brzeżany - wykazy zmian 0 0
4 Kataster Chrzanów 0 0
4.1 Kataster Chrzanów - mapy 441 1847-1960 5035
4.2 Kataster Chrzanów - szkice polowe 0 0
4.3 Kataster Chrzanów - szkice indykacyjne 63 1848-1973 0
4.4 Kataster Chrzanów - operat 87 1845-1938 0
4.5 Kataster Chrzanów - arkusze posiadłości gruntowej 0 0
4.6 Kataster Chrzanów - wykazy zmian 0 0
5 Kataster Dębica 0 0
5.1 Kataster Dębica - mapy 71 1847-1948 643
5.2 Kataster - Dębica - szkice polowe 0 0
5.3 Kataster Dębica - szkice indykacyjne 0 0
5.4 Kataster Dębica - operat 0 0
5.5 Kataster Dębica - arkusze posiadłości gruntowej 0 0
5.6 Kataster Dębica - wykazy zmian 0 0
6 Kataster Jasło 0 0
6.1 Kataster Jasło - mapy 12 1849-1937 127
6.2 Kataster Jasło - szkice polowe 0 0
6.3 Kataster Jasło - szkice indykacyjne 0 0
6.4 Kataster Jasło - operat 0 0
6.5 Kataster Jasło - arkusze posiadłości gruntowej 0 0
6.6 Kataster Jasło - wykazy zmian 0 0
7 Kataster Jaworzno 0 0
7.1 Kataster Jaworzno - mapy 35 1848-1959 739
8 Kataster Kołomyja 0 0
8.1 Kataster Kołomyja - mapy 2 1927-1934 29
9 Kataster Kraków 0 0
9.1 Kataster Kraków - mapy 1048 1801-1960 9826
9.2 Kataster Kraków - szkice polowe 13 1845-1848 0
9.3 Kataster Kraków - szkice indykacyjne 0 0
9.4 Kataster Kraków - operat 199 1843-1904 0
9.5 Kataster Kraków - arkusze posiadłości gruntowej 0 0
9.6 Kataster Kraków - wykazy zmian 0 0
10 Kataster Limanowa 0 0
10.1 Kataster Limanowa - mapy 326 1845-1937 3150
11 Kataster Lwów 0 0
11.1 Kataster Lwów - mapy 9 1847-1938 59
11.2 Kataster Lwów - szkice polowe 0 0
11.3 Kataster Lwów - szkice indykacyjne 0 0
11.4 Kataster Lwów - operat 0 0
11.5 Kataster Lwów - arkusze posiadłości gruntowej 0 0
11.6 Kataster Lwów - wykazy zmian 0 0
12 Kataster Myślenice 0 0
12.1 Kataster Myślenice - mapy 103 1844-1939 1092
12.2 Kataster Myślenice - szkice polowe 1 1846-1846 0
12.3 Kataster Myślenice - szkice indykacyjne 0 0
12.4 Kataster Myślenice - operat 0 0
12.5 Kataster Myślenice - arkusze posiadłości gruntowej 0 0
12.6 Kataster Myślenice - wykazy zmian 0 0
13 Kataster Nowy Sącz 1 1875-1918 4
13.1 Kataster Nowy Sącz - mapy 762 1840-1957 10057
13.2 Kataster Nowy Sącz - szkice polowe 17 1846-1936 10
13.3 Kataster Nowy Sącz - szkice indykacyjne 359 1844-1946 0
13.4 Kataster Nowy Sącz - operat 246 1840-1964 0
13.5 Kataster Nowy Sącz - arkusze posiadłości gruntowej 2 1891-1899 0
13.6 Kataster Nowy Sącz - wykazy zmian 1 1879-1879 0
14 Kataster Przemyśl 0 0
14.1 Kataster Przemyśl - mapy 3 1852-1926 28
15 Kataster Przemyślany 0 0
15.1 Kataster Przemyślany - mapy 10 1938-1939 54
16 Kataster Rzeszów 0 0
16.1 Kataster Rzeszów - mapy 17 1849-1960 149
17 Kataster Sambor 0 0
17.1 Kataster Sambor - mapy 11 1872-1938 61
18 Kataster Sanok 0 0
18.1 Kataster Sanok - mapy 9 1853-1939 51
19 Kataster Sokal 0 0
19.1 Kataster Sokal - mapy 0 0
20 Kataster Stanisławów 0 0
20.1 Kataster Stanisławów - mapy 14 1848-1938 67
21 Kataster Stryj 0 0
21.1 Kataster Stryj - mapy 78 1848-1938 966
22 Kataster Tarnopol 0 0
22.1 Kataster Tarnopol - mapy 24 1827-1938 139
22.2 Kataster Tarnopol - szkice polowe 0 0
22.3 Kataster Tarnopol - szkice indykacyjne 1 1965-1965 0
Kataster Tarnopol - operat 101 1843-1968 0
23 Kataster Tarnów 0 0
23.1 Kataster Tarnów - mapy 27 1848-1926 230
23.2 Kataster Tarnów - szkice polowe 3 1850-1900 0
23.3 Kataster Tarnów - szkice indykacyjne 48 1847-1956 0
23.4 Kataster Tarnów - operat 5 1848-1864 0
23.5 Kataster Tarnów - arkusze posiadłości gruntowej 1 1902-1905 0
23.6 Kataster Tarnów - wykazy zmian 0 0
24 Kataster Wadowice 0 0
24.1 Kataster Wadowice - mapy 76 1844-1929 881
24.2 Kataster Wadowice - szkice polowe 5 1845-1850 0
24.3 Kataster Wadowice - szkice indykacyjne 0 0
24.4 Kataster Wadowice - operat 14 1843-1985 0
24.5 Kataster Wadowice - arkusze posiadłości gruntowej 0 0
24.6 Kataster Wadowice - wykazy zmian 4 0
25 Kataster Złoczów 0 0
25.1 Kataster Złoczów - mapy 12 1890-1938 85
26 Kataster Żółkiew 0 0
26.1 Kataster Żółkiew - mapy 97 1844-1949 1046
27 Kataster Żywiec 0 0
27.1 Kataster Żywiec - mapy 105 1844-1934 1376
27.2 Kataster Żywiec - szkice polowe 2 1850-1918 0
28 Kataster Galicja Wschodnia 0 0
28.1 Kataster Galicja Wschodnia - mapy 0 0
28.2 Kataster Galicja Wschodnia - wykazy zmian 69 1825-1985 0
29 Kataster Dąbrowa Tarnowska 0 0
29.1 Kataster Dąbrowa Tarnowska - mapy 11 1851-1927 52
29.2 Kataster Dąbrowa Tarnowska - szkice polowe 17 1848-1852 0
29.3 Kataster Dąbrowa Tarnowska - szkice indykacyjne 24 1835-1938 0
29.4 Kataster Dąbrowa Tarnowska - operat 79 1846-1875 0
30 Kataster Cieszyn 0 0
30.1 Kataster Cieszyn - mapy 10 1926-1931 50
Show all units in the collection:
Units in series:: 22.4 Kataster Tarnopol - operat
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/280/0/22.4/KT op 1 Biała. 1. Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Biała Kreis Tarnower Stenerb. Tarnow, 1848. Original Grunparzellen Protocoll der Gemeinde Biała Kreis Tarnower Stenerbez Tarnow, 1848. (1 poszyt, rękopis) 2. Verzeichniss der in obiger Gemeinde befindlichen Riede Flusse und sonstige Gegenstende, 1848. (luźna kartka, rękopis) 3. Ausweis uber die Benutzugdes des Bodens fur die Gemeinde Biała, 1849. (2 luźne kartki, rękopis) 4. Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Biała, 1848. (1 poszyt, rękopis) 5. Alphabetisches Verzeichnis der Gemeinde Biała im Tarnower Kreis, Steurbez tarnow, 1848. (1 poszyt, rękopis) 6. Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Biała, 1848. (bifolim, rękopis) 7. Hauser Verzeichniss der Gemeinde Biła, 1848. (bifolium, rękopis) 8. Original Verzeichniss der geloschten Parzellen in der Gemeinde Biała, 1863. Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Biała, 1863. Original Einschaltungsbogen des Grundparzllen Protocolls der Gemeinde Biała, 1863. (1 poszyt, rękopis) 9. Protokoll, 1849. (bifolium, rękopis) 1848-1863 0
29/280/0/22.4/KT op 2 Biskupice i Zawierzbie. 1. Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Biskupice mit der Ortschaft Zawierzbie im Tarnower Kreis St. Bzk Żabno, 1848. Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Biskupice mit der Ortschaft Zawierzbie im Tarnower Kreis St. Bzk. Żabno, 1848. (1 poszyt, rękopis) 1848-1848 0
29/280/0/22.4/KT op 3 Bistuszowa, Kielanowice Górne. 1. Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Bistoszowa hieza enverleibt Kielanowice górne im Tarnower Kreis Bez. Tuchow, 1849. Original Grund Parzellen Protocll der Gemeinde Bistoszowa hieza einverleibt Kielanowice górne im Tarnower Kreis Bez. Bistoszowa, 1849. (1 poszyt, rękopis) 2. Certificat, 1849. (luźna kartka, rękopis) 3. Ausweiss uber die Benutzung des Bodens fur die Gemeinde Bistoszowa, 1850. (luźna kartka, rękopis) 4. Duplicat Graenzbeschreibung der Gemeinde Kielanowice górne, 1847. (poszyt, rękopis, wewnątrz wklejona mapka granic gminy z podziałem na sekcje odpowiadające podziałowi mapy katastralnej) 5. Definitive Grenzbezhreibung der Gemeinde Bistoszowa, 1849. (poszyt, rękopis) 6. Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Bistoszowa hieza emverleibt Kielanowice górne, 1849. (poszyt, rękopis) 7. Alphabetisches Verzeichniss aller in der Gemeinde Bistoszowa vorhandenen Grund und Hausbesitzer, 1850. (bifolium, rękopis) 8. Hauser Verzeichniss der Gemeinde Bistoszowa, 850. (bifolium, rękopis) 9. Original Verzeichniss der geloschten Parzellen in der Gemeinde Bistuszowa, 1863. Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Bistuszowa, 1863. Original Einschaltungsbogen des Grunparzellen Protocolls der Gemeinde Bistuszowa, 1863. (1 poszyt, rękopis) 10. Protokoll, 1860. (bifolium, rękopis) 1849-1863 0
29/280/0/22.4/KT op 4 Błonie. 1. Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Błonie im Bochniaer Kreis. Steuerbez. Wojnicz, 1848. Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Błonie Bochniaer Kreis Stenerb. Wojnicz, 1848. (1 poszyt, rękopis) 2. Auswes uber die Benutzung des Bodens fur die Gemeinde Błonie, 1849. (luźna kartka, rękopis) 1848-1849 0
29/280/0/22.4/KT op 6 Bobrowniki Wielkie z osadą Jurków. 1. Original Bau Parzellen Protocoll des Gemeinde Bobrowniki wielkie sammt Ortschaft Jurkow im Tarnower Kreis. Stenarb. Żabno, 1848. Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Bobrowniki wielkie sammt der Ortschaft Jurkow im Tarnower Kreis Stenerbzk Żabno, 1848. (1 poszyt, rękopis) 2. Verzeichniss der in obenbenannten Gemeinde befindlichen Riede und sonstiger Nennemungen, 1848. (luźna kartka, rękopis) 3. Aussweis uber die Benutzung des Bodens fur die Gemeinde Bobrowniki wielkie, 1849. (2 luźne kartki, rękopis) 4. Dupplicat Vorlaufige Grauzbeschreibung der Gemeinde Bobrowniki wielkie, 1846. (poszyt, rękopis, wewnątrz dołączona mapka granic gminy Bobrowniki Wielkie z podziałem na sekcje odpowiadające podziałowi mapy katastralnej) 5. Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Bobrowniki wielkie, 1848. (poszyt, rękopis) 6. Alphabetisches Verzeichiss der Gemeine Bobrowniki Wielkie sammt Ortschaft Jurkow im Tarnower Kreis, 1848. (poszyt i bifolium, rękopis) 7. Hauser Verzeichniss der Gemeinde Bobrowniki Wielkie sammt Ortschaft Jurkow, 1848. (bifolium, rękopis) 8. Original Verzeichniss der geloschten Parzellen in der Gemeinde Bobrowniki wielkie, 863. (poszyt, rękopis) Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Bobrowniki wielkie, 1863. Original Einschaltungsbogen des Grundparzeellen Protocolls der Gemeinde Bobrowniki wielkie, 1863. (1 poszyt, rękopis) 9. Verifiction, 1848. (luźna karta, rękopis) 10. Protokoll, 1848. (bifolium, rękopis) 11. Protokoll, 1849. (bifolium, rękopis) 1846-1863 0
29/280/0/22.4/KT op 7 Bolesław. 1. Ausweis uber die Benutzung des Bodens fur die Gemeinde Bolesław, 1849. (luźna kartka, rękopis) 1849-1849 0
29/280/0/22.4/KT op 8 Bogoniowice. 1. Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Bogoniowice in Sandecer Kreis. Stenerbezirk Ciężkowice, 1847. Original Grund Parzellen Protocoll des Gemeinde Bogoniowice im Sandacer Kreis Stenerbezirk Ciężkowice, 1847. (1 poszyt, rękopis) 2. Verzeichniss uber die richtige Schrebast in deiger Demeinde vorkommende Ortschaften Riede, Waldungen, Flusse, Bache, Bergkupper, 1847. (luźna karta, rękopis) 3. Ausweis uber die Benutzung des Bodens Fur die Gemeinde Bogoniowice, 1848. (2 luźne karty, rękopis) 4. Vorlaufige Grenzbeschreinbung der Gemeinde Bogoniowice, 1845. (poszyt, rękopis, tymczasowy opis granic gminy, wewnątrz wklejona mapka granic gminy Bogoniowice z podziałem na sekcje odpowiadające podziałowi mapy katastralnej) 5. Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Bogoniowice, 1847. (poszyt, rękopis, opis ostateczny granic gminy) 6. Alphabetisches Verzeichniss der gemeinde Bogoniowice, 1847. (poszyt, rękopis) 7. Alphabetisches Verzeichniss aller in obiger Gemeinde befindlichen Grund und Hausbesitzer, 1847. (bifolium, rękopis) 8. Original Verzeichniss der geloschten Przellen in der Gemeinde Boguniowice, 1864. Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Boguniowice, 1864. Original Einschaltungsbogen des Grund parzellen Protocolls der Gemeinde Boguniowice, 1864. (1 poszyt, rękopis) 9. Verification, 1848. (luźna karta, rękopis) 1845-1864 0
29/280/0/22.4/KT op 9 Boguniowice z osadą Kępa Bogumiłowska. 1. Orignal Bauparzellen Protokoll der Gemeinde Bogumilowice mit der Ortschaft Kępa Bogumilowska im Bochniaer Kreis Bezirk Wojnicz, 1847. Original Grunparzellen Protocoll der Gemeinde Boguniłowice mit der Ortschaft Kępa Bogumiłowska im Bochniaer Kreis Bezirk Wojnicz, 1847. (1 poszyt, rękopis) 2. Certificat 1847. (luźna kartka, rękopis) 3. Verzeichniss uber die in der Gemeinde Bogumiłowice befindlichen Flurer(...), 1847. (luźna karta, rękopis) 4. Auswers uber die Benutzung des Bodens fur die Gemeinde Bogumilowice, 1848. (luźna karta, rękopis). 5.Vorlaufige Grenzbeschreibung der Gemeinde Bogumilowice sammt der Ortschaft Kępa Bogumiłowska, 1847. (poszyt, rękopis, wewnątrz wklejona mapka granic gminy z podziałem na sekcje odpowiadające podzialowi mapy katastralnej) 6. Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Bogumilowice smmt des Ortschaft Kępa Bogumiłowska, 1847. (poszyt, rękopis) 7. Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Bogumilowice mit der Ortschaft Kępa Bogumilowska in Bochniaer Kreis Bezirk Wojnicz, 1847. ( 2 poszyty, rękopis) 8. Alphabetisches Verzeichniss aller in der Gemeinde Bogumilowice befindlichen Grund und Hans Besitzer, 1847. (poszyt, rękopis) 9. Hauser Verzeichniss der Gemeinde Bogumilowice, 184. (poszyt, rękopis) 10. Original Verzeichniss der geloschten Parzellen in der Gemeinde Bogumiłowice, 1861. Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Bogumiłowice, 1861. Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Bogumilowice, 1861. Orignal Verzeichnist der peloschten Parzellen Protocolls der Gemeinde Bogumilowice, 1862. Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Bogumilowice, 1862. Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Bogumiłowice, 1862. (1 poszyt, rękopis) 11. Verification, 1847. (bifolium, rękopis) 1847-1862 0
29/280/0/22.4/KT op 10 Borusowa. 1. Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Borussowa im Tarnower Kreis Stenerb. Dąbrowa, 1848. Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Borussowa im Tarnower Kreis Stenerbez. Żabno, 1848. (1 poszyt, rękopis) 2. Certificat, 1848. (luźna karta, rękopis) 3. Verzeichniss uber die Benenutzung der Riede, Waldungen, Bergkuggen und sonstige Gegenstande in der obigen Gemeinde, 1848. (bifolium, rękopis) 4. Ausweis uber die Benutzung des Bodens fur die Gemeinde Borussowa, 1849. (luźna kartka, rękopis) 5. Vorlaufige Grenzbeschreibung der Gemeinde Borusowa, b.d. (poszyt, rękopis, wewnątrz wklejona mapka granic gminy Borusowa z podziałem na sekcje odpowiadające podziałowi mapy katastralnej) 6. Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Borussowa, 1848. (poszyt, rękopis) 7. [Alphabetisches Verzeichniss der] Gemeinde Borussowa im tarnower Kreis Stbk Żabno, 1848. (poszyt, rękopis) 8. Alphabetisches Verzeichniss aller in der Gemeinde Borussowa befindlichen Grund und Hausbesitzer, 1848. (poszyt, rękopis) 9. Hauser Verzeichniss der Gemeinde Borussowa, 1848. (poszyt, rękopis) 10. Original Verzeichnis der geloschten Parzellen in der Gemeinde Borusowa, 1864. Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Borussowa, 1864. Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Borussowa, 1864. (1 poszyt, rękopis) 11. Verifaction, 848. (luźn karta, rękopis) 1848-1864 0
29/280/0/22.4/KT op 11 Borki z Czołnowem. 1. Ausweis uber Benutzung des Bodens fur die Gemeinde Borki hieza Czołnow einverleibt, 1849. (luźna karta, rękopis) 1849-1849 0
29/280/0/22.4/KT op 12 Bruśnik. 1. Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Bruśnik im Sandecer Kreis Stenerbzk. Ciężkowice, 1847. Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Bruśnik im Sandacer Kreis Stenerbzk. Ciężkowice, 1847. (1 poszyt, rękopis) 2. Ausweis uber die Benutzung des Bodens fur die Gemeinde Bruśnik, 1848. (2 luźne karty, rękopis) 3. Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Bruśnik, 1847. (poszyt, rękopis, ostateczny opis granic gminy) 4. Alphabetisches Verzeichniss der gemeinde Bruśnik, 1847. (poszyt, rękopis) 5. Original Verzeichniss der geloschten Parzellen in der Gemeinde Brusnik, 1864. Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Brusnik, 1864. Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Brusnik, 1864. 6. Protokoll, 1848. (bifolium, rękopis) 1847-1864 0
29/280/0/22.4/KT op 13 Brzezowa z osadą Polichty. 1. Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Brzezowa samt der Ortschaft Polichty, 1848. Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Brzezowa sammt der Ortschaft Polichty, 1848. (1 poszyt, rękopis) 2. Ausweis uber die Benutzung des Bodens fur der Gemeinde Brzezowa, 1849. (luźna karta, rękopis) Vorlaufoge Grenzbeschreibung der Gemeinde Brzezowa sammt der Ortschaft Polichty, 1848. (poszyt, rękopis, wewnątrz wklejona mapka granic gminy Brzezowa z podziałem na sekcje odpowiadające podziałowi mapy katastralnej) 4. Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Brzezowa, 1848. (poszyt, rękopis, ostateczny opis granic gminy) 5. Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Brzezowa sammt der Ortschaft Polichty, 1848. (poszyt, rękopis) 6. Original Verzeichniss der geloschten Parzellen in der Gemeinde Brzezowa, 1863. Original Einschaltungsbogen der Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Brzezowa, 1863. Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Brzezowa, 1863. (1 poszyt, rękopis) 1848-1863 0
29/280/0/22.4/KT op 14 Brzezówka. 1. Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Brzezówka im Tarnower Kreis Stenerbez. Dombrowa, 1848. Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Brzezówka im Tarnower Kreis Stenerbez. Dombrowa, 1848. (1 poszyt, rękopis) 2. Certificat, 1848. (luźna karta, rękopis) 3. Verzeichniss uber die Benetzung der Riede, Woldungen, Brgkuggen und soustge Geeustande in obiger Gemeinde, 1848. (luźna karta, rękopis) 4. Grauzbechreibung der Gemeinde Brzezówka. Duplict 1847. (poszyt, rękois, wewnątrz wklejona mapka granic gminy z podziałem na sekcje odpowiadające podziałowi mapy katastralnej) 5. Definitive Grenzbezchreibung der Gemeinde Brzezówka, 1848. (poszyt, rękopis) 6. Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Brzezówka im Tarnower Kreis. StBz. Dombrowa, 1848. 7. Alphabetisches Verzeichniss aller in obiger Gemeinde befindlichen Grund und Hausbesitzer, 1848. (poszyt, rękopis) 8. Hauser Verzeichniss aller in obiger Gemeinde befindlichen Hausbesitzer, 1848. (wykaz właścicieli domów, poszyt, rękopis) 9. Original Verzeichniss der gelschten Pazrellen in der Gemeinde Brzezówka, 1863. Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Brzezówka, 1863. Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der gemeinde brzezówka, 1863. (1 poszyt, rękopis) 10. Verification, 1848. (luźna kartka, rękopis) 11. Protokoll, 1856. (bifolium, rękopis) 1848-1863 0
29/280/0/22.4/KT op 15 Buchowice. 1. Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Buchcice, 848. Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Buchcice. 1848. (1 poszyt, rękopis) 2. Ausweis uber die Benutzung des Bodens fur die Gemeinde Buchcice, 1849. (luźna karta, rękopis) 3. Vorlaufige Grenzbeschreibung der Gemeinde Buchcice, 1848. (poszyt, rękopis + mapka /tymczsowy opis granic gminy/, wewnątrz wklejona mapka granic gminy z podziałem na sekcje odpowiadające podziałowi mapy katastralnej) 4. Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Buchcice, 1848. (poszyt, rękpis, ostateczny opis granic gminy) 5. Alphabetisches Verzeichnis der Gemeinde Buchcice, 1848 (rękopis) 6. Original Verzeichniss der geloschten Parzellen in der Gemeinde Buchcice, 1863. Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Buchcice, 1863. Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Buchcice, 1863. (1 poszyt, rękopis) 7. Verifikation, 1848. (luźna karta, rękopis) 8. Protokoll, 1863. (bifolium, rękopis) 1848-1863 0
29/280/0/22.4/KT op 16 Ciężkowice. 1. Ausweis uber die Benutzung des Bodens fur de Gemeinde Cięśzkowice, 1848. (2 luźne karty, rękopis) 2. [Grenzbeschreibung der Gemeinde Ciężkowice], b.d. (poszyt, rękopis) 3. Definitive Grenzbeschreibung Gemeinde Cięszkowice, 1847. (2 bfolia, rękopis) 4. Alphabetisches Verzeichniss sammtlicher Grund und Hauseipenthumer der Gemeinde Cięszkowice, 1847. (poszyt, rękopis) 5. Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Cięszkowice, 1848. (poszyt, rękopis) 6. Hauser verzeichniss (...) der Gemeine Cięszkowice, 1847. (poszyt, rękopis) 7. Verification, 1847. (luźna karta, rękopis) 1847-1848 0
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

38350

0

0

281.74

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.