Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kataster galicyjski

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1844 - XX w.
- brak danych - 1844 - 1950
1847 - 1901
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
niemiecki
spis roboczy No - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
inwentarz kartkowy roboczy No - brak danych -
- brak danych - 1.Mapy gruntowe, przeważnie w skali 1:2880 (oryginały i odbitki jednobarwne)
powiat Bochnia 1847-1880 (sygn. K. Boch. 1-52)
powiat Brzesko (sygn. K. Br. 1-308)
powiat Chrzanów 1848-1927 (sygn. K. Chrz. 1-382)
powiat Dębica (sygn. K. Dęb. 1-70)
powiat Kraków 1843-1960 (sygn. K. Krak. 1-856)
powiat Limanowa 1845-1847 (sygn. Klim 1-325)
powiat Myślenice 1844-1937 (sygn. K. Myśl. 1-85)
powiat Nowy Sącz 1844-1912 (sygn. KNS 1-713)
powiat Tarnów 1848-1908 (sygn. K.T 1-11)
powiat Wadowice 1844-1927 (sygn. K. Wad. 1-50)
powiat Żółkiew (sygn. K. Żół. 1)
powiat Żywiec 1844-1849 (sygn. K. Żyw. 1-101)
Galicja Wschodnia (sygn. K. Gal. Wsch. 1-66)
2.Operaty pomiarowe
powiaty Kraków, Nowy Sącz, Nowy Targ, Chrzanów, Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Bochnia
3.Szkice indykacyjne
powiaty Bochnia, Chrzanów, Kraków, Myślenice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Tarnów, Wadowice,
4. Szkice polowe
powiaty Bochnia, Kraków, Nowy Sącz, Tarnów, Wadowice
Zespół w Oddziale V.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 17244 0
1 Kataster Bochnia 0 0
1.1 Kataster Bochnia - mapy 83 1844-1952 756
1.2 Kataster Bochnia - szkice polowe 6 1847-1977 0
1.3 Kataster Bochnia - szkice indykacyjne 1 1848-1848 0
1.4 Kataster Bochnia - operat 23 1845-1985 0
1.5 Kataster Bochnia - arkusze posiadłości gruntowej 81 1897-1987 0
1.6 Kataster Bochnia - wykazy zmian 0 0
2 Kataster Brzesko 0 0
2.1 Kataster Brzesko - mapy 373 1801-1973 3568
2.2 Kataster Brzesko - szkice polowe 2 1850-1918 0
2.3 Kataster Brzesko - szkice indykacyjne 1 1855-1855 0
2.4 Kataster Brzesko - operat 0 0
2.5 Kataster Brzesko - arkusze posiadłości gruntowej 1 1907-1907 0
2.6 Kataster Brzesko - wykazy zmian 1 0
3 Kataster Brzeżany 0 0
3.1 Kataster Brzeżany - mapy 6 1900-1938 4
3.2 Kataster Brzeżany - szkice polowe 0 0
3.3 Kataster Brzeżany - szkice indykacyjne 0 0
3.4 Kataster Brzeżany - operat 0 0
3.5 Kataster Brzeżany - arkusze posiadłości gruntowej 0 0
3.6 Kataster Brzeżany - wykazy zmian 0 0
4 Kataster Chrzanów 0 0
4.1 Kataster Chrzanów - mapy 441 1847-1960 5035
4.2 Kataster Chrzanów - szkice polowe 0 0
4.3 Kataster Chrzanów - szkice indykacyjne 63 1848-1973 0
4.4 Kataster Chrzanów - operat 87 1845-1938 0
4.5 Kataster Chrzanów - arkusze posiadłości gruntowej 0 0
4.6 Kataster Chrzanów - wykazy zmian 0 0
5 Kataster Dębica 0 0
5.1 Kataster Dębica - mapy 71 1847-1948 643
5.2 Kataster - Dębica - szkice polowe 0 0
5.3 Kataster Dębica - szkice indykacyjne 0 0
5.4 Kataster Dębica - operat 0 0
5.5 Kataster Dębica - arkusze posiadłości gruntowej 0 0
5.6 Kataster Dębica - wykazy zmian 0 0
6 Kataster Jasło 0 0
6.1 Kataster Jasło - mapy 12 1849-1937 127
6.2 Kataster Jasło - szkice polowe 0 0
6.3 Kataster Jasło - szkice indykacyjne 0 0
6.4 Kataster Jasło - operat 0 0
6.5 Kataster Jasło - arkusze posiadłości gruntowej 0 0
6.6 Kataster Jasło - wykazy zmian 0 0
7 Kataster Jaworzno 0 0
7.1 Kataster Jaworzno - mapy 35 1848-1959 739
8 Kataster Kołomyja 0 0
8.1 Kataster Kołomyja - mapy 2 1927-1934 29
9 Kataster Kraków 0 0
9.1 Kataster Kraków - mapy 1048 1801-1960 9826
9.2 Kataster Kraków - szkice polowe 13 1845-1848 0
9.3 Kataster Kraków - szkice indykacyjne 0 0
9.4 Kataster Kraków - operat 199 1843-1904 0
9.5 Kataster Kraków - arkusze posiadłości gruntowej 0 0
9.6 Kataster Kraków - wykazy zmian 0 0
10 Kataster Limanowa 0 0
10.1 Kataster Limanowa - mapy 326 1845-1937 3150
11 Kataster Lwów 0 0
11.1 Kataster Lwów - mapy 9 1847-1938 59
11.2 Kataster Lwów - szkice polowe 0 0
11.3 Kataster Lwów - szkice indykacyjne 0 0
11.4 Kataster Lwów - operat 0 0
11.5 Kataster Lwów - arkusze posiadłości gruntowej 0 0
11.6 Kataster Lwów - wykazy zmian 0 0
12 Kataster Myślenice 0 0
12.1 Kataster Myślenice - mapy 103 1844-1939 1092
12.2 Kataster Myślenice - szkice polowe 1 1846-1846 0
12.3 Kataster Myślenice - szkice indykacyjne 0 0
12.4 Kataster Myślenice - operat 0 0
12.5 Kataster Myślenice - arkusze posiadłości gruntowej 0 0
12.6 Kataster Myślenice - wykazy zmian 0 0
13 Kataster Nowy Sącz 1 1875-1918 4
13.1 Kataster Nowy Sącz - mapy 762 1840-1957 10057
13.2 Kataster Nowy Sącz - szkice polowe 17 1846-1936 10
13.3 Kataster Nowy Sącz - szkice indykacyjne 359 1844-1946 0
13.4 Kataster Nowy Sącz - operat 246 1840-1964 0
13.5 Kataster Nowy Sącz - arkusze posiadłości gruntowej 2 1891-1899 0
13.6 Kataster Nowy Sącz - wykazy zmian 1 1879-1879 0
14 Kataster Przemyśl 0 0
14.1 Kataster Przemyśl - mapy 3 1852-1926 28
15 Kataster Przemyślany 0 0
15.1 Kataster Przemyślany - mapy 10 1938-1939 54
16 Kataster Rzeszów 0 0
16.1 Kataster Rzeszów - mapy 17 1849-1960 149
17 Kataster Sambor 0 0
17.1 Kataster Sambor - mapy 11 1872-1938 61
18 Kataster Sanok 0 0
18.1 Kataster Sanok - mapy 9 1853-1939 51
19 Kataster Sokal 0 0
19.1 Kataster Sokal - mapy 0 0
20 Kataster Stanisławów 0 0
20.1 Kataster Stanisławów - mapy 14 1848-1938 67
21 Kataster Stryj 0 0
21.1 Kataster Stryj - mapy 78 1848-1938 966
22 Kataster Tarnopol 0 0
22.1 Kataster Tarnopol - mapy 24 1827-1938 139
22.2 Kataster Tarnopol - szkice polowe 0 0
22.3 Kataster Tarnopol - szkice indykacyjne 1 1965-1965 0
22.4 Kataster Tarnopol - operat 101 1843-1968 0
23 Kataster Tarnów 0 0
23.1 Kataster Tarnów - mapy 27 1848-1926 230
23.2 Kataster Tarnów - szkice polowe 3 1850-1900 0
23.3 Kataster Tarnów - szkice indykacyjne 48 1847-1956 0
23.4 Kataster Tarnów - operat 5 1848-1864 0
23.5 Kataster Tarnów - arkusze posiadłości gruntowej 1 1902-1905 0
23.6 Kataster Tarnów - wykazy zmian 0 0
24 Kataster Wadowice 0 0
24.1 Kataster Wadowice - mapy 76 1844-1929 881
24.2 Kataster Wadowice - szkice polowe 5 1845-1850 0
24.3 Kataster Wadowice - szkice indykacyjne 0 0
Kataster Wadowice - operat 14 1843-1985 0
24.5 Kataster Wadowice - arkusze posiadłości gruntowej 0 0
24.6 Kataster Wadowice - wykazy zmian 4 0
25 Kataster Złoczów 0 0
25.1 Kataster Złoczów - mapy 12 1890-1938 85
26 Kataster Żółkiew 0 0
26.1 Kataster Żółkiew - mapy 97 1844-1949 1046
27 Kataster Żywiec 0 0
27.1 Kataster Żywiec - mapy 105 1844-1934 1376
27.2 Kataster Żywiec - szkice polowe 2 1850-1918 0
28 Kataster Galicja Wschodnia 0 0
28.1 Kataster Galicja Wschodnia - mapy 0 0
28.2 Kataster Galicja Wschodnia - wykazy zmian 69 1825-1985 0
29 Kataster Dąbrowa Tarnowska 0 0
29.1 Kataster Dąbrowa Tarnowska - mapy 11 1851-1927 52
29.2 Kataster Dąbrowa Tarnowska - szkice polowe 17 1848-1852 0
29.3 Kataster Dąbrowa Tarnowska - szkice indykacyjne 24 1835-1938 0
29.4 Kataster Dąbrowa Tarnowska - operat 79 1846-1875 0
30 Kataster Cieszyn 0 0
30.1 Kataster Cieszyn - mapy 10 1926-1931 50
Show all units in the collection:
Units in series:: 24.4 Kataster Wadowice - operat
Reference code Title Dates Number of scans
29/280/0/24.4/KWad op1 Chocznia [ Wadowicer Kreis] 1. [Original Grund parzellen Protocoll der Gemeinde Chocznia], 1852, poszyt (fragment protokołu), rkps 1852-1852 0
29/280/0/24.4/KWad op2 Klecza Dolna Wadowicer Kreis. Bezirle Wadowice 1. Auswies über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Dolna Klecza, 1846, luźna karta, rkps 2. Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Dolna Klecza, 1845, poszyt, rkps 3. Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Dolna Klecza im Wadowicer Kreis. Bezirle Wadowice, 1845, poszyt, rkps 1845-1846 0
29/280/0/24.4/KWad op3 Palczowice 195 Wadowicer Kreis. Bezirle Andrichan 1. Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Palaczowice, 1846, luźna karta, rkps 2. Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Palczowice, 1845, poszyt, rkps 3. Alphabetischer Verzeichniss der Gemeinde Palczowice, 1845, poszyt, rkps 4. Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Palczowice, 1858 Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Palczowice, 1858 Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Palczowice, 1858 1845-1858 0
29/280/0/24.4/KWad op4 Skawica 256 Kreis Wadowice. Stenerbezirle Makow 1. [ Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Skawnica], b.d, poszyt, rkps 2. [ Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Skawnica], 1844, poszyt, rkps 3. Verzeichniss über (...) Riede, Waldungen, Flüsse, Zarębek, Zagrody, Polanem (...), 1844, bifolium, rkps 4. Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Skawica, 1845, luźna karta, rkps 5. Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Skawica, 1844, poszyt, rkps 6. Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Skawica, 1857 Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Skawica, 1857 Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Skawica, 1857 1844-1857 0
29/280/0/24.4/KWad op5 Spytkowice z Osadami, Dembina, Gorki, Kempki, Wróblowice 274 Wadowicer Kreis. Bezirle Wadowice 1. Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Spytkowice samt den Ortschaften Dembina, Gorki, Kempki, Wroblowki im Wadowicer Kreis. Bezirle Wadowice, 1845 Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Spytkowice samt den Ortschaften Dembina, Gorki, Kempki und Wroblowki im Wadowicer Kreis Bezirle Wadowice, 1844, 2. Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Spytkowice, 1846, luźna karta, rkps 3. Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Spytkowice, 1857 Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Spytkowice, 1857 Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Spytkowice, 1857 1845-1857 0
29/280/0/24.4/KWad op6 Sułkowice 284 Kreis Wadowice. Stener Bezirle Kalwaria 1. Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Sulkowice, 1858 Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Sulkowice, 1858 Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Sulkowice, 1858 1858-1858 0
29/280/0/24.4/KWad op7 Targanica - Kreis Wadowice. Bezirk Andrychów 1. Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Targaniva, b.d, luźna karta, rkps - 0
29/280/0/24.4/KWad op8 Tomice - Kreis Wadowice. Bezirk Tomice 1. Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Tomice, b.d, luźna karta, rkps - 0
29/280/0/24.4/KWad op9 Trzebińczyce 299 Kreis Wadowicer. Bezirk Andrychan 1. Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Trzebienczice, 1846, luźna karta, rkps 2. Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Trzebienczice, 1845 (die Mappe befindet sich bei der Gem. Rudze), poszyt, rkps 1845-1846 0
29/280/0/24.4/KWad op10 Wysoka Ad Kalwaria z Radocka, Góra 319 Kreis Wadowice. Bezirk Kalwaria 1. Vorläufige Gränzbeschreibung der Gemeinde Wysoka od Kalwarya, 1843, poszyt, rkps, wewnątrz wklejona (mapka granic gminy z podziałem na sekcje odpowiadające podziałowi mapy katastralnej. 2. Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Wysoka ad Kalwarya hiezn enverleibt Góra Radocza, 1845, poszyt, rkps 3. Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Wysoka ad Kalwarya, 1858 Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Wysoka ad Kalwarya, 1858 Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Wysoka ad Kalwarya, 1858 1843-1985 0
29/280/0/24.4/KWad op11 Zagórnik 325 Wadowicer Kreis. Bezirle Andrychau 1. Alphatetisches Verzeichniss der Gemeinde Zagornik im Waadowicer Kreis Bezirk Andychau, 1844, poszyt, rkps 1844-1844 0
29/280/0/24.4/KWad op12 Zawoja - Kreis Wadowice 1. Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Zawoja], b.d, poszyt (fragment), rkps - 0
29/280/0/24.4/KWad op13 Woźniki - Kreis Wadowicer, Stenerbezirk Ryczów 1. Beredznungs Protocoll der Gemeinde Wozniki, 1845 1845-1845 0
29/280/0/24.4/KWad op14 Biała Kreis Wadowicer, Stenerbezirk Maków 1. Beredznungs Protocoll der Gemeinde Biała, 1844 (1 poszyt) 1845-1845 0

Amount of archival material

38350

0

0

281.74

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.