Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kataster galicyjski

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1844 - XX w.
- brak danych - 1844 - 1950
1847 - 1901
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
niemiecki
spis roboczy No - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
inwentarz kartkowy roboczy No - brak danych -
- brak danych - 1.Mapy gruntowe, przeważnie w skali 1:2880 (oryginały i odbitki jednobarwne)
powiat Bochnia 1847-1880 (sygn. K. Boch. 1-52)
powiat Brzesko (sygn. K. Br. 1-308)
powiat Chrzanów 1848-1927 (sygn. K. Chrz. 1-382)
powiat Dębica (sygn. K. Dęb. 1-70)
powiat Kraków 1843-1960 (sygn. K. Krak. 1-856)
powiat Limanowa 1845-1847 (sygn. Klim 1-325)
powiat Myślenice 1844-1937 (sygn. K. Myśl. 1-85)
powiat Nowy Sącz 1844-1912 (sygn. KNS 1-713)
powiat Tarnów 1848-1908 (sygn. K.T 1-11)
powiat Wadowice 1844-1927 (sygn. K. Wad. 1-50)
powiat Żółkiew (sygn. K. Żół. 1)
powiat Żywiec 1844-1849 (sygn. K. Żyw. 1-101)
Galicja Wschodnia (sygn. K. Gal. Wsch. 1-66)
2.Operaty pomiarowe
powiaty Kraków, Nowy Sącz, Nowy Targ, Chrzanów, Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Bochnia
3.Szkice indykacyjne
powiaty Bochnia, Chrzanów, Kraków, Myślenice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Tarnów, Wadowice,
4. Szkice polowe
powiaty Bochnia, Kraków, Nowy Sącz, Tarnów, Wadowice
Zespół w Oddziale V.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 17244 0
1 Kataster Bochnia 0 0
1.1 Kataster Bochnia - mapy 83 1844-1952 756
1.2 Kataster Bochnia - szkice polowe 6 1847-1977 0
1.3 Kataster Bochnia - szkice indykacyjne 1 1848-1848 0
1.4 Kataster Bochnia - operat 23 1845-1985 0
1.5 Kataster Bochnia - arkusze posiadłości gruntowej 81 1897-1987 0
1.6 Kataster Bochnia - wykazy zmian 0 0
2 Kataster Brzesko 0 0
2.1 Kataster Brzesko - mapy 373 1801-1973 3568
2.2 Kataster Brzesko - szkice polowe 2 1850-1918 0
2.3 Kataster Brzesko - szkice indykacyjne 1 1855-1855 0
2.4 Kataster Brzesko - operat 0 0
2.5 Kataster Brzesko - arkusze posiadłości gruntowej 1 1907-1907 0
2.6 Kataster Brzesko - wykazy zmian 1 0
3 Kataster Brzeżany 0 0
3.1 Kataster Brzeżany - mapy 6 1900-1938 4
3.2 Kataster Brzeżany - szkice polowe 0 0
3.3 Kataster Brzeżany - szkice indykacyjne 0 0
3.4 Kataster Brzeżany - operat 0 0
3.5 Kataster Brzeżany - arkusze posiadłości gruntowej 0 0
3.6 Kataster Brzeżany - wykazy zmian 0 0
4 Kataster Chrzanów 0 0
4.1 Kataster Chrzanów - mapy 441 1847-1960 5035
4.2 Kataster Chrzanów - szkice polowe 0 0
4.3 Kataster Chrzanów - szkice indykacyjne 63 1848-1973 0
4.4 Kataster Chrzanów - operat 87 1845-1938 0
4.5 Kataster Chrzanów - arkusze posiadłości gruntowej 0 0
4.6 Kataster Chrzanów - wykazy zmian 0 0
5 Kataster Dębica 0 0
5.1 Kataster Dębica - mapy 71 1847-1948 643
5.2 Kataster - Dębica - szkice polowe 0 0
5.3 Kataster Dębica - szkice indykacyjne 0 0
5.4 Kataster Dębica - operat 0 0
5.5 Kataster Dębica - arkusze posiadłości gruntowej 0 0
5.6 Kataster Dębica - wykazy zmian 0 0
6 Kataster Jasło 0 0
6.1 Kataster Jasło - mapy 12 1849-1937 127
6.2 Kataster Jasło - szkice polowe 0 0
6.3 Kataster Jasło - szkice indykacyjne 0 0
6.4 Kataster Jasło - operat 0 0
6.5 Kataster Jasło - arkusze posiadłości gruntowej 0 0
6.6 Kataster Jasło - wykazy zmian 0 0
7 Kataster Jaworzno 0 0
7.1 Kataster Jaworzno - mapy 35 1848-1959 739
8 Kataster Kołomyja 0 0
8.1 Kataster Kołomyja - mapy 2 1927-1934 29
9 Kataster Kraków 0 0
9.1 Kataster Kraków - mapy 1048 1801-1960 9826
9.2 Kataster Kraków - szkice polowe 13 1845-1848 0
9.3 Kataster Kraków - szkice indykacyjne 0 0
9.4 Kataster Kraków - operat 199 1843-1904 0
9.5 Kataster Kraków - arkusze posiadłości gruntowej 0 0
9.6 Kataster Kraków - wykazy zmian 0 0
10 Kataster Limanowa 0 0
10.1 Kataster Limanowa - mapy 326 1845-1937 3150
11 Kataster Lwów 0 0
11.1 Kataster Lwów - mapy 9 1847-1938 59
11.2 Kataster Lwów - szkice polowe 0 0
11.3 Kataster Lwów - szkice indykacyjne 0 0
11.4 Kataster Lwów - operat 0 0
11.5 Kataster Lwów - arkusze posiadłości gruntowej 0 0
11.6 Kataster Lwów - wykazy zmian 0 0
12 Kataster Myślenice 0 0
12.1 Kataster Myślenice - mapy 103 1844-1939 1092
12.2 Kataster Myślenice - szkice polowe 1 1846-1846 0
12.3 Kataster Myślenice - szkice indykacyjne 0 0
12.4 Kataster Myślenice - operat 0 0
12.5 Kataster Myślenice - arkusze posiadłości gruntowej 0 0
12.6 Kataster Myślenice - wykazy zmian 0 0
13 Kataster Nowy Sącz 1 1875-1918 4
13.1 Kataster Nowy Sącz - mapy 762 1840-1957 10057
13.2 Kataster Nowy Sącz - szkice polowe 17 1846-1936 10
13.3 Kataster Nowy Sącz - szkice indykacyjne 359 1844-1946 0
13.4 Kataster Nowy Sącz - operat 246 1840-1964 0
13.5 Kataster Nowy Sącz - arkusze posiadłości gruntowej 2 1891-1899 0
13.6 Kataster Nowy Sącz - wykazy zmian 1 1879-1879 0
14 Kataster Przemyśl 0 0
14.1 Kataster Przemyśl - mapy 3 1852-1926 28
15 Kataster Przemyślany 0 0
15.1 Kataster Przemyślany - mapy 10 1938-1939 54
16 Kataster Rzeszów 0 0
16.1 Kataster Rzeszów - mapy 17 1849-1960 149
17 Kataster Sambor 0 0
17.1 Kataster Sambor - mapy 11 1872-1938 61
18 Kataster Sanok 0 0
18.1 Kataster Sanok - mapy 9 1853-1939 51
19 Kataster Sokal 0 0
19.1 Kataster Sokal - mapy 0 0
20 Kataster Stanisławów 0 0
20.1 Kataster Stanisławów - mapy 14 1848-1938 67
21 Kataster Stryj 0 0
21.1 Kataster Stryj - mapy 78 1848-1938 966
22 Kataster Tarnopol 0 0
22.1 Kataster Tarnopol - mapy 24 1827-1938 139
22.2 Kataster Tarnopol - szkice polowe 0 0
22.3 Kataster Tarnopol - szkice indykacyjne 1 1965-1965 0
22.4 Kataster Tarnopol - operat 101 1843-1968 0
23 Kataster Tarnów 0 0
23.1 Kataster Tarnów - mapy 27 1848-1926 230
23.2 Kataster Tarnów - szkice polowe 3 1850-1900 0
23.3 Kataster Tarnów - szkice indykacyjne 48 1847-1956 0
23.4 Kataster Tarnów - operat 5 1848-1864 0
23.5 Kataster Tarnów - arkusze posiadłości gruntowej 1 1902-1905 0
23.6 Kataster Tarnów - wykazy zmian 0 0
24 Kataster Wadowice 0 0
24.1 Kataster Wadowice - mapy 76 1844-1929 881
24.2 Kataster Wadowice - szkice polowe 5 1845-1850 0
24.3 Kataster Wadowice - szkice indykacyjne 0 0
24.4 Kataster Wadowice - operat 14 1843-1985 0
24.5 Kataster Wadowice - arkusze posiadłości gruntowej 0 0
24.6 Kataster Wadowice - wykazy zmian 4 0
25 Kataster Złoczów 0 0
25.1 Kataster Złoczów - mapy 12 1890-1938 85
26 Kataster Żółkiew 0 0
26.1 Kataster Żółkiew - mapy 97 1844-1949 1046
27 Kataster Żywiec 0 0
27.1 Kataster Żywiec - mapy 105 1844-1934 1376
27.2 Kataster Żywiec - szkice polowe 2 1850-1918 0
28 Kataster Galicja Wschodnia 0 0
28.1 Kataster Galicja Wschodnia - mapy 0 0
28.2 Kataster Galicja Wschodnia - wykazy zmian 69 1825-1985 0
29 Kataster Dąbrowa Tarnowska 0 0
29.1 Kataster Dąbrowa Tarnowska - mapy 11 1851-1927 52
29.2 Kataster Dąbrowa Tarnowska - szkice polowe 17 1848-1852 0
29.3 Kataster Dąbrowa Tarnowska - szkice indykacyjne 24 1835-1938 0
Kataster Dąbrowa Tarnowska - operat 79 1846-1875 0
30 Kataster Cieszyn 0 0
30.1 Kataster Cieszyn - mapy 10 1926-1931 50
Show all units in the collection:
Units in series:: 29.4 Kataster Dąbrowa Tarnowska - operat
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/280/0/29.4/KDąb op 1 Biskupice i Zawiercie 8 Tarnower Kreis. Bez. Żabus 1. Varlaeufige Graenzbeschreibung der Stenergmeinde Biskupice mit Zawierzbie, 1846, poszyt, rkps, wewnątrz wklejona mapka granic gminy z podziałem na sekcje odpowiadające podziałowi mapy katasralnej 2. Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Biskupice sammt der Ortschaft Zawierzbie, 1848, poszyt, rkps 3. [ Bauparzellen Protocoll der ] Gemeinde Biskupice mit der Ortschaft Zawierzbie im Tamower Kresi. Stener Bez Żabus, 1848, poszyt, rkps 4. Original Verzeichmiss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Biskupice, 1859, poszyt, rkps Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolla der Gemeinde Biskupice, 1859, poszyt, rkps Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Biskupice, 1859, poszyt, rkps Original Verzeichmiss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Biskupice, 1864, poszyt, rkps Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Biskupice, 1864, poszyt, rkps Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Biskupice, 1864, poszyt, rkps 5. Alphabetisches Verzeichmiss der Gemeinde Biskupice, 1848, bifolium, rkps 6. Alphabetisches Verzeichmiss der Ortschaft Zawierzbie, 1848, bifolium, rkps 7. Häuser Verzeichmiss der Gemeinde Biskupice, 1848, bifolium, rkps 8. Häuser Verzeichmiss der Ortschaft Zawierzbie, 1848, biofolium, rkps 9. Ausweis über die Benütenng des Bodens für die Gemeinde Biskupice, 1849, 2 luźne karty (2 egz), rkps 10. Verzeichmiss über die Benennung der Riede, Waldnungen, Bergkuppen und sonstige Gegenstände in der obigen Gemeinde, 1848, bifolium, rkps 11. Certificat, 1848, luźna karta, rkps 12. Verfication (...) Gemeinde Biskupice, 1848, luźna karta, rkps 13. Verfication (...) Gemeinde Zawierzbie, 1848, luźna karta, rkps 1848-1864 0
29/280/0/29.4/KDąb op 2 Bagienica 2 Tanower Kreis. Stenerbez. Dombrowa 1. Grenzbeschreibung der Gemeinde Bagienica mir den einbezogenen Dominical Walduungen von Wielopole und Gorupe ( Duplicat) , 1847, poszyt, rkps; wewnątrz wklejona mapka granic gminy z podziałem na sekcje odpowiadające podziałowi mapy katastralnej 2. Nachtrags Protocoll zur Vorlänfigen Grenzbesohreibung der obiger Gemeinde, 1848, poszyt, rkps 3. Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Bapienica, 1848, poszyt, rkps 4. Orginal Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Bagienica im Taruower Kreis. Stenerbez. Dombrowa, 1848 Original Grundparzellen Prtocoll der Gemeinde Bagienica im Toruower Kreis. Bezirle Dombrowa, 1848 5. Original Verzeichmiss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Bagienica, 1859 Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Bagienica, 1859 Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Bagienica, 1859 Original Verzeichmiss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Bagienica, 1863 Original Verzeichmiss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Bagienica, 1863 Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gmeinde Bagienice 1863, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Bagienica, 1863 6. Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Bagienica im Tarnower Kreeis. St. Bezirk Domrowie, 1848, poszyt, rkps 7. Häuserverzeichniss der Gemeinde Bagienica, 1848, poszyt, rkps 8. Spis posiadłosci właściańskich we wsi Bagienicy, b.d, bifolium, rkps 9. Ausweis über die Benütenug des Bodens für die Gemeinde Bagienica, 1859, 2 luźne karty (2 egz), rkps 10. Varzeichniss über die Benemuap der Riede, Waldungen, Bergkuppen und sonstigen Gegenstände, 1848, bifolium, rkps 11. Certificat, 1848, luźna karta, rkps 12. Verification (...) Bagienica, 1848, luźna karta, rkps 13. Protocoll, 1859, bifolium, rkps 14. Protocoll, 1859, bifolium, rkps 1847-1863 0
29/280/0/29.4/KDąb op 3 Borki i Czołnow 18 Tarnower Kreis Stenerbezirk Dombrowa 1. Duplicat Graenzbeschreibung der Gemeinde Borki mit der aufgelassene Gemeinde Czołuow, 1847, poszyt, rkps, wewnątrz wklejona mapka granic gminy z podziałem na sekcje odpowiadające podziałowi mapy katastralnej 2. Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Borki hiezu einverleibt Czołnow, 1848, poszyt, rkps 3. Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Borki hiezu einverleibt Czołnow im Tarnower Kreis. Stenerbezirle Domrowa, 1848 Orginal Bauparzellen Protocoll der aufgelasenen Gemeinde Czołnow im Tarnowe Kreis Stbezirle Szczucin, 1848; Ist zu der Gemeinde Borki einverleibt 4. Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Borki, 1859, Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Borki, 1859 Orignal Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Borki, 1859 Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Borki, 1859 Original Verzeichniss der geläschten. Parzellen in der Gemeinde Borki, 1863 Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Borki, 1863 Original Einschalungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Borki, 1863 5. Alphabetischs Verzeichniss der Gemeinde Borki hiezn einverleibt Czołnow im Tarnower Kreis, st. Bz. Dąbrowa 6. Alphabetisches Verzeichniss aller in der obbenanter Gemeinde befindlichen Grund und Hausbestizer. Gemeinde Borki, 1848, bifolium, rkps 7. Alphabetisches Verzeichniss aller in der obenannter Gemeinde befindlichen Grund und Hausbesitzer, 1848, bifolium, rkps. Gmeinde. Czołnow 8. Häuser Verzeichniss aller in der obbenannter Gemeinde befindlichen Grund und Hausbesitzer, Gemeinde Borki, 1848, bifolium, rkps 9. Häuser Verzeichniss aller in der obbenannter Gemeinde befindlichen Grund und Hausbesitzer, 1848, bifolium, rkps 10. Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Borki, hiezn Czolnow einverleibt, 1849, 1851, 2 luźne karty ( 2 egz), rkps 11. Verzeichniss über die Bennenung der Riede, Waldunngen, Bergkuppen und sonstige Gegenstände in obiger Gemeinde Borki, 1848, bifolium, rkps 12. Verzeichniss über die Bennenung der Riede, Waldunngen, Bergkuppen und sonstige Gegenstände in obiger Gemeinde Czołnow, 1848, bifolium, rkps 13. Verzeichniss (...) Gemeinde Borki, 1848, luźna karta, rkps 14. Verzeichniss (...) Gemeinde Czołnow, 1848, luźna karta, rkps 15. Verification (...) Gemeinde Borki, 1848, luźna karta, rkps 16. Verification (...) Gemeinde Czołnow, 1848, luźna karta, rkps 17. Protokoll, 1850, poszyt, rkps 1847-1863 0
29/280/0/29.4/KDąb op 4 Breń Konopka i Podborze 23 Kreis Tarnow St.Bez. Dombrowa 1. Grabzbesohreibung der Gemeinde Breń mit der Attinenz Podborze und der einbezoguene Dominical grunden vos Swarzow Dom Olesno, 1847, poszyt, rkps, mapka granic gminy z podziałem na sekcje odpowiadające podziałowi mapy katastralnej 2. Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Breń Konopkasammt der Ortschaft Podborze, 1848, poszyt, rkps 3. Duplicat Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Breń Konopka mit der Ortschaft Podborze im Tarnower Kreis Stenerbez. Dombrowa, 1848 Duplicat. Ban Parzellen Protocoll der Gemeinde Breń Konopka mit der Ortschaft Podborze im Tarnower Kreis Stenerbez. Dombrowa, 1848 4. Duplicat Uerzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Breń Konopka, 1860, bifolium, rkps 5. Duplicat Einschaltungsbogen des Bauparzellen Prorocoll der Gemeinde Breń Konopka, 1860, bifolium, rkps 6. Duplicat Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Breń Konopka, 1860, poszyt, rkps 7. Trippcat Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Breń Konopka sammt Ortschaft Podborze im Tarnower Kreis St. Bez. Dombrowa, 1848, poszyt, rkps 8. Alphabetisches Verzeichniss aller in der Gemeinde Breń befindlichen Grundbestitzer, 1848, poszyt, rkps 9. Alphabetisches Verzeichniss aller in der Gmeinde Podborze befindlichen Grund und Haus Besitzer, 1848, poszyt, rkps 10. Häuser Verzeichniss [ der Gemeinde ] Breń Konopka, 1848, luźna karta, rkps 11. Häuser Verzeichniss der Gemeinde Podborze, 1848, bifolium, rkps 12. Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Breń Konopka, 1849, luźna karta, rkps 13. Verzeichniss über die Benennungen der Riede, Waldungen, Bergkuppen und sonstiger Gegenstände in obiger Gemeinde, 1848, bifolium, rkps 14. Certificat, 1848, luźna karta, rkps 15. Verification, 1848, luźna karta, rkps 16. Protocoll, 1850, bifolium, rkps 17. Protocoll, 1860, bifolium, rkps 1847-1860 0
29/280/0/29.4/KDąb op 5 Brnik 25 Tarnower Kreis. St. Bezk. Dombrowa 1. Duplicat Grenzbeschreibung der Gemeinde Brnik, 1847, poszyt, rkps, wewnątrz wklejona mapka granic gminy z podziałem na sekcja odpowiadające podziałowi mapy katastralnej 2. Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Brnik, 1848, poszyt, rkps 3. Original Bauparzellen Protocoll der Gmeinde Brnik im Tarnower Kreis. St. Bezk. Dombrowa, 1848 Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Brnik im Tarnower Kreis. St. Bezk. Dombrowa, 1848 4. Original Verzechniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Brnik, 1859 Original Verzeichniss der gelöschfen Parzellen in der Gemeinde Brnik, 1859 Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Brnik, 1859 Original Einschaltungsbogen ges Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Brnik, 1859 Original Verzechniss dep gelöschten Parzellen in der Gemeinde Brnik, 1863 Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gmeinde Bnik, 1863 Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gmeinde Brnik, 1863 5. Alphabetisches Verachniss der Gmeinde Brbik im Tornower Kreis. Stenernezirk Dombrowa, 1848, poszyt, rkps 6. Alphabetisches Verachniss aller in der Gemeinde Brnik befindlichen Grund und Haus Besitzer, 1848, poszyt, rkps 7. Hauser verzeichniss der Gmeinde Brnik, b.g, rkps 8. Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Brnik, 1848, 2 luźne kart ( 2 egz), rkps 9. Verzeichniss über die in des obigen Stenergemeinde befiindlichen Fluren, Berg-kuppe, Flüsse und sonstige Geogertände, 1848, luźna karta, rkps 10. Verification, 1848, luźna karta, rkps 11. Protocoll, 1848, bifolium, rkps 12. Protocoll, 1850, bifolium, rkps 1847-1863 0
29/280/0/29.4/KDąb op 6 Chorążec 40 Tarnower Kreis. St. Bez. Żabno 1. Vorlänfige Grenzbeschreibung der Stener Gemeinde Chorążec (Duplicat), b.d, poszyt, rkps, wewnątrz wklejona mapka granic gminy z podziałem na sekcje odpowiadające podziałowi mapy katastralnej 2. Definitive Graeuzbeschreibung der Gemeinde Chorążec, 1848, poszyt, rkps 3. Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Chorążec. Tarnower Kreis Stenerbez. Żabus, 1848; Ist zur Gemeinde Laskowska enclavirt, Original Grundparzellen Protovoll der Gemeinde Chorążec. Tarnower Kreis Stenerbezirle Żabno, 1848; Ist zur Gemeinde Laskowska enclavirt 4. Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Chorązec, 1863, Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Chorążec, 1863 5. Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Chorążec. Tarnower Kreis. St. Bez. Żabno, 1848, poszyt, rkps 6. Ausweis über die Benützup des Bodens für die Gemeinde Chorążec, 1849, 2 luźne karty (2 egz.), rkps 7. Protokoll, 1849, bifolium, rkps 8. [ Protokoll ], 1849, luźna karta, rkps 1848-1863 0
29/280/0/29.4/KDąb op 7 Ćwików 46 Tarnower Kreis. St. Bzk. Żabus 1. Duplicat Gräuzbeschreibung der Gem[ein]de Cwikow, 1847, poszyt, rkps, wewnątrz wklejona mapka granic gminy z podziałem na sekcje odpowiadające podziałowi mapy katastralnej 2. Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Cwikow, 1848, poszyt, rkps 3. Duplicat Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Cwikow im Tarnower Kreis. St. B. Żabno, 1848 4. Alphabestiches Verzeichniss der Gemeinde Cwikow im Tarnower Kreis. Stener Bezirk Żabno, 1848, poszyt, rkps 5. Alphabestiches Verzeichniss aller in obiger Gemeinde befindlichen Grund und Hausbesitzer, 1848, poszyt, rkps Hauser Verzeichniss obiger Stener Gemeinde, 1848, poszyt, rkps 7. Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Cwikow, 1849, 2 luźne kart ( 2 egz ), rkps 8. Verzeichniss über die Benennung der Riede, Waldungen, Bergkuppen und sonsti- ger Gegenstände in der obigen Gemeinde, 1848, bifolium, rkps 9. Certificat, 1848, luźna karta, rkps 10. Verification, 1848, luźna karta, rkps 11. Protocoll, 1850, bifolium, rkps 1847-1850 0
29/280/0/29.4/KDąb op 8 Dalastowice 58 Kreis Tarnow. Stener Bezirle Dombrowa 1. Duplicat Greuzbeschreibung der Gemeinde Dalastowice, 1847, poszyt, rkps, wewnątrz wklejona mapka granic gminy z podziałem na sekcje odpowiadające podziałowi mapy katastralnej 2. Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Dalastowice, 1848, poszyt, rkps 3. Triplicat Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Dalastowice, 1848, poszyt, rkps 4. Original Bauparzellen Protoll der Gemeinde Dalastowice im Tarnower Kreis. Stemerbz, Dombrowa, 1848 Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Dalastowice im Tarnower Kreis. Stenerbz, Dombrowa, 1848 5. Original Verzeichniss der geläschten Parzellen in der Gemeinde Dalastowice, 1863 Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Dalastowice, 1863 Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Dalastowice, 1863 6. Alphabestiches Vezeuchniss der Gemeinde Dalastowice im Tarnower Kreis. Stenerbz. Dombrowa 7. Alphabetisches Verzeuchniss aller in der Gemeinde Dalastowice befindlichen Haus und Grundbesitzer, 1848, poszyt, rkps 8. Häuser über die Beuennung der Dala 1847-1863 0
29/280/0/29.4/KDąb op 9 Dąbrowa i Podkościele 68 Tarnower Kreis. Stener Bezirle Dombrowa 1. Duplicat Greuzbeschreibung der Gemeinde Dalastowice, 1847, poszyt, rkps, wewnątrz wklejona mapka granic gminy z podziałem na sekcje odpowiadające podziałowi mapy katastralnej 2. Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Dombrowa sammt den Ortschaften Podkościele, 1848, poszyt, rkps 3. Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Dombrowa Sanmt der Ortschaft Podkościele, 1848, poszyt, rkps 4. Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Dombrowa im Tarnower Kreis. Stemerbezirk , Dombrowa, 1848 Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Dombrowa sammt der Ortschaft Podkościele im Tarnowiec Kreis. Stenerbezirle, Dombrowa, 1848 5. Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Dombrowa, 1859 Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Dombrowa, 1859 Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Dombrowa, 1859 Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Dombrowa, 1863 Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Dombrowa, 1863 Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Dombrowa, 1863 6. [Alphabestiches Vezeuchniss der] Gemeinde Dombrowasammt der Ortschaft Podkościele im Tarnower Kreis. St. Bez. Dombrowa, 1848, poszyt, rkps 7. Spis posiadłości mieszczańskich w mieście Dombrowa, 1848, poszyt, rkps 8. Spis posiadłosci właściańskich w Podkościele, 1848, poszyt, rkps 9. Häuserverzeichniss der Gemeinde Dombrowa, 1848, poszyt, rkps 10. Häuserverzeichniss DER Gemeinde Podkościele, 1848, poszyt, rkps 11. Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Dombrowa, 1849, luźna karta, rkps 12. Verzeichniss über die Benennung der Riede, Waldungen und sonstigen Gegenstände in obiger Gemeinde, 1848, bifolium, rkps 13. Certificat, 1848, luźna karta, rkps 14. Verification (...) Dombrowa, 1848, luźna karta, rkps 15. Verification (...) Podkościele, 1848, luźna karta, rkps 1848-1863 0
29/280/0/29.4/KDąb op 10 Gorzyce, Adamierz, Dąbrówki, Plicza 93 Tarnower Kreis. Stenerbezirle Żabno 1.Vorlaeufige Graen(z) beschreibung der Stenergemeinde Gorczyce, 1846, poszyt, rkps, wewnątrz wklejona mapka granic gminy z podziałem na sekcje odpowiadające podziałowi mapy katastralnej (Duplicat) 2. Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Gorzyce sammt den Ortschaften Adamierz, Dąbrowki, Pilcza, 1848, poszyt, rkps 3. Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Gorzyce sammt den Ortschaft Adamaierz, Dąbrowki, Pilcza 1848, poszyt, rkps 4. Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Gorzyce mit den Ortschaften, Adamierz, Dąbrówki, u[nd] Pilcza im Tarnower Kreis. Stenerbezirk Żabno, 1848 Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Gorzyce sammt den Ortschaften, Adamierz, Dąbrówki, u[nd] Pilcza im Tarnower Kreis. Stenerbezirk Żabno, 1848 5. Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Gorzyce 1864 Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Gorzyce, 1864 Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Gorzyce, 1864 6. Alphabestiches Vezeuchniss der Gemeinde Gorzyce sammt den Ortschaft Adamierz, Dąbrówki und Pilcza im Tarnower Kreis-Steberbezirk Żabno, 1848, poszyt, rkps 7. Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Gorzyce, 1848, poszyt, rkps 8. Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Adamierz befindlichen Grund besitzer, 1848, poszyt, rkps 9. Häuserverzeichniss der Gemeinde Gorzyce, 1848, poszyt, rkps 10. Häuserverzeichniss der Gemeinde Adamierz, 1848, bifolium, rkps 11. Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Gorzyce, b.d, 3 luźne karty (3egz.), rkps 12. Verzeichniss über die Benennung der Riede, Waldungen und sonstigen Gegenstände in obiger Gemeinde, 1848, bifolium, rkps 13. Certificat, 1848, luźna karta, rkps 14. Verification (...) , 1848, luźna karta, rkps 15. Protocoll, 1850, 2 bifolia, rkps 1846-1864 0
29/280/0/29.4/KDąb op 11 Gręboszów 97 Tarnower Kreis. Stenerb. Żabno 1.Vorlaeufige Gränzbeschreibung der Stenergemeinde Gręboszów, 1846, poszyt, rkps 2. Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Gremboszów, 1848, poszyt, rkps 3. Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Giemoszów im Tarnower Kreis. Stener Żabno, 1848 Original Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Gremboszów im Tarnower Kreis Stenerbez. Żabno, 1848 4. Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Gremboszów, 1864 Original Einschalfungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Gremboszów, 1864 Original Einschalfungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Gemboszów, 1864 5. Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Gremboszów im Tarnower Kreis. Stenerbez. Żabno, 1848, poszyt, rkps 6. Alphabestiches Verzeichniss der in der Gemeinde Greboszów befindlichen Grundbesitzer, 1848, poszyt, rkps 7. Hauserverzeichniss der Gemeinde Gręboszów, 1848, poszyt, rkps 8. Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Gremboszów, 1848, luźna karta, rkps 9. Verzeichniss über die Benennungen der Riede, Waldungen, Bergkuppen und soustige Gegenstände in obiger Gemeinde, 1848, bifolium, rkps 10. Certificat, 1848, luźna karta, rkps 11. Vrification, 1848, luźna karta, rkps 12. Protocoll, 1850, bifolium, rkps 1846-1864 0
29/280/0/29.4/KDąb op 12 Gruszów Breń 100 Tarnower Kreis. Stener Bez. Dombrowa 1.Duplicat Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Gruszów Breń, 1847, poszyt, rkps, wewnątrz wklejona mapka granic gminy z podziałem na sekcje odpowiadające podziałowi mapy katastralnej. 2. Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Gruszów Breń, 1848, poszyt, rkps 3. Duplicat Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Gruszów Breń im Tarnower Kreis Stenerbez. Dombrowa, 1848 Duplicat Ban Parzellen Protocoll der Gemeinde Gruszow Breń im Tarnower Kreis. Stenerbezirk Dombrowa, 1848 4. Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Gruszow Breń, 1849, luźna karta, rkps 5. Alphabestiches Verzeichniss der Gemeinde Gruszów Breń, 1848, bifolium, rkps 6. Häuser Verzeichniss der Gemeinde Gruszów Breń, 1848, bifolium, rkps 7. Verzeichniss über die Benennungen der Riede, Waldungen, Bergkuppen und sonstiger Gegenstände in der obige Gemeinde, b.d, bifolium, rkps 8. Certificat, b.d, luźna karta, rkps 9. Vrification, 1848, luźna karta, rkps 10. Protocoll, 1850, bifolium, rkps 1847-1850 0
29/280/0/29.4/KDąb op 13 Hubenice 106 Tarnower Kreis. Stenerb. Żabno 1.Vorläufige Grenzbeschreibung der Gemeinde Hubenice, b.d, poszyt, rkps, wewnątrz wklejona mapka granic gminy z podziałem na sekcje odpowiadające podziałowi mapy katastralnej. 2. Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Hubenice, 1848, poszyt, rkps 3. Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Hubienice Tarnower Kreis. Stenerb. Żabno, 1848 4. Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Hubienice, 1864 Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Hubenice, 1864 Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Hubienice, 1864 5. [Alphabestiches Verzeichniss der] Gemeinde Hubienice im Tarnower Kreis. Stenerb. Żabno, 1848, poszyt, rkps 6. Alphabestiches Verzeichniss der Gemeinde Hubenice, 1848, poszyt, rkps 7. Häuser Verzeichniss der Gemeinde Hubienice, 1848, poszyt, rkps 8. Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Hubienice, 1849, 2 luźne karty (2egz.), rkps 9. Verzeichniss über die Benennungen der Riede, Waldungen, Bergkuppen und sonstige Gegenstände in die obigen Gemeinde, 1848, bifolium, rkps 10. Certificat, 1848, luźna karta, rkps 11. Vrification, 1848, luźna karta, rkps 12. Protocoll, 1850, bifolium, rkps 1848-1864 0
29/280/0/29.4/KDąb op 14 Kanna 131 Tarnower Kreis. Bezirk. Żabno 1.Dupplicat [Vorläufige Grenzbeschreibung der Gemeinde Kanna, b.d, poszyt, rkps, wewnątrz wklejona mapka granic gminy z podziałem na sekcje odpowiadające podziałowi mapy katastralnej. 2. Nachtrages Protokoll zur Vorlänfigen Grenzbeschreibung der obigen Gemeinde, 1848, poszyt, rkps 3. Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Kanna, 1848, poszyt, rkps 4. Trplicat Definitve Grenzbeschreibung der Gemeinde Kanna, 1848, poszyt, rkps 5. Original Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Kanna im Tarnower Kreis. Bezirle, Żabno, 1848 Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Kanna im Tarnower Kreis Bezirle Żabno, 1848 6. Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Kanna, 1859 Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Konna, 1859 Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Kanna 1859 Original Verzeichniss der gelöschten Parzellen in der Gemeinde Kanna 1863 Original Einschaltungsbogen des Bauparzellen Protocolls der Gemeinde Kanna, 1863 Original Einschaltungsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Kanna, 1863 7. [Alphabestiches Verzeichniss der] Gemeinde Kanna im Tarnower Kreis. St. Bz. Żabno, 1848 8. Alphabestiches Verzeichniss der Gemeinde Kanna, 1848, poszyt, rkps 9. Häuser Verzeichniss der Gemeinde Hubienice, 1848, poszyt, rkps 10. Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Kanna, 1849, b.d, 3 luźne karty (3egz), rkps 11. Verzeichniss über die Benennungen der Riede, Waldungen, Bergkuppen und sonstige Gegenstände in die obiger Gemeinde, 1848, bifolium, rkps 12. Certificat, 1848, luźna karta, rkps 13. Vrification, 1848, luźna karta, rkps 14. Protocoll, 1850, bifolium, rkps 1848-1863 0
29/280/0/29.4/KDąb op 15 Kłyz 143 Tarnower Kreis. Stenerbezirle Żabno 1.Dupplicat Grenzbeschreibung der Gemeinde Kłyz, 1847, poszyt, rkps, wewnątrz wklejona mapka granic gminy z podziałem na sekcje odpowiadające podziałowi mapy katastralnej. 2. Definitive Grenzbeschreibung der Gemeinde Kłyz, 1848, poszyt, rkps 3. Dupplicat Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Kłyz im Tarnower Kreise. Stenerbezirk Żabno, 1848 Dupplicat Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Kłyz Tarnower Kreise. Ste. Bezirle Żabno, 1848 4. Alphabestiches Verzeichniss der Gemeinde Kłyz im Tarnower Kreis. Stenerbezirk Żabno, 1849, poszyt, rkps 5. Alphabestiches Verzeichniss aller Grund u[nd] Haus besitzer der Stenergemeinde Kłyz, 1848, bifolium, rkps 6. Ausweis über die Benützung des Bodens für die Gemeinde Kłyz, 1859, 2 luźne karty (2egz), rkps 7. Verzeichniss über die Benennungen der Riede, Waldungen und sonstige Gegenstände der Gemeinde Kłyz, 1848, bifolium, rkps 8. Certificat, 1848, luźna karta, rkps 9. Vrification, 1848, luźna karta, rkps 10. Protocoll, 1850, bifolium, rkps 1847-1859 0
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

38350

0

0

281.74

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.