Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Okręgowy Urząd Ziemski w Krakowie

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - [1871] 1919 - 1933 [1939]
- brak danych - 1871 - 1871
1919 - 1933
1934 - 1939
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
niemiecki
indeks geograficzny No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Powołany na mocy ustawy 6.07.1920 r. Urzędy Ziemskie zastąpiły tymczasowych delagatów powołanego rok wcześniej, Głównego Urzędu Ziemskiego. Ustawa o urzędach ziemskich zbiegła się z ustawą o wykonaniu reformy rolnej. Centralnym organem w sprawach reformy ustroju rolnego był Główny Urząd Ziemski wraz z działającą przy nim Główną Komisją Ziemską. Realizacją reform zajmowały się okręgowe urzędy ziemskie, stojący na ich czele prezesi przewodniczyli Okręgowym Komisjom Ziemskim. Na terenie podległym krakowskiemu Okręgowemu Urzędowi Ziemskiemu utworzono 10 powiatowych urzędów ziemskich, z siedzibami w Krakowie, Bochni, Białej, Wadowicach, Limanowej, Nowym Sączu, Jaśle, Tarnowie, Dębicy i Żywcu. Okręgowy Urząd Ziemski w Krakowie w latach 1924-1928 rozciągnął swoje kompetencje na teren zlikwidowanego Urzędu w Przemyślu. Działania urzędów ziemskich podlegały ciągłym reformom. W 1932 r. weszła w życie ustawa, na mocy której na czele okręgowego urzędu ziemskiego stanął wojewoda, jego stałym zastępcą do spraw z zakresu działania Okręgowego Urzędu Ziemskiego był prezes. Dostosowano zasięg działania urzędów do granic administracyjnych województwa. Ostateczne zespolenie nastąpiło w 1934 r., na podstawie rozporządzenia Prezydenta RP kompetencje Okręgowych Urzędów Ziemskich przekazano wydziałom rolnictwa urzędów wojewódzkich, a kompetencje powiatowych urzędów – starostwom. Kompetencje okręgowych komisji ziemskich przejęły wojewódzkie komisje ziemskie. I. Wydział Administracyjny [1912] 1919-1939
1. Referat ogólno-organizacyjny (sygn. OUZ 1-41)
2. Referat osobowy (sygn. OUZ 42-60)
3. Referat budżetowy (sygn. OUZ 61-115)
4. Referat gospodarczy (sygn. OUZ 116-125)
II. Wydział Urządzeń Rolnych [1905] 1919-1934 [1939]
1. Zapas ziemi (sygn. OUZ 126-132)
2. Przymusowy wykup (sygn. OUZ 133-363)
3. Parcelacja (sygn. OUZ 364-415)
4. Osadnictwo (sygn. OUZ 416-417)
5. Podania o ziemię (sygn. OUZ 418-425)
6. Pomoc kredytowa (sygn. OUZ 426-428)
7. Obrót ziemią (sygn. OUZ 429-751)
8. Scalanie gruntów (sygn. OUZ 752-776)
9. Podział wspólnoty gruntów i regulacja praw użytkowania (sygn. OUZ 777-782)
10. Wspólnoty i serwituty (sygn. OUZ 783-791)
11. Inne (sygn. OUZ 792-797)
III. Wydział Techniczny [1885]1919-1933 [1937]
1. Scalanie gruntów (sygn. OUZ 798-810)
2. Regulacja stosunków posiadłości gruntowych (sygn. OUZ 811-844)
3. Dzielenie wspólnot, regulacja praw użytkowania (sygn. OUZ 845-855)
4. Parcelacja (sygn. OUZ 856-873)
5. Inne (sygn. OUZ 874-887)
IV. Wydział Wodno-Melioracyjny 1920-1933 [1935] (sygn. OUZ 888-890)
V. Okręgowa Komisja Ziemska w Krakowie [1919] 1921-1931 (sygn. OUZ 891-893)
VI. Okręgowy Urząd Ziemski w Przemyślu (akta odziedziczone) 1921-1923 (sygn. OUZ 894-916)
VII. Zbiór map i planów OUZ w Krakowie [1871] 1919-1933 (sygn. OUZ 917-1511)
1. Mapy i plany dot. własności – wg gmin
2. Plany dzielenia gruntów wspólnych
3. Plany komasacji
4. Plany regulacji własności wokół twierdzy Kraków
5. Plany drenowania gruntów
Zespół w Oddziale II.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Wydział Administracyjny 0 0
1.1 Referat Ogólno-Organizacyjny 41 1915-1934 0
1.2 Referat Osobowy 19 1919-1933 0
1.3 Referat budżetowy 55 1919-1934 0
1.4 Referat gospodarczy 10 1912-1934 0
2 Wydział Urządzeń Rolnych 0 0
2.1 Zapas ziemi 7 1919-1937 0
2.2 Przymusowy wykup 231 1919-1933 0
2.3 Parcelacja 52 1919-1939 0
2.4 Osadnictwo 2 1920-1927 0
2.5 Podania o ziemię 9 1918-1927 0
2.6 Pomoc kredytowa 3 1920-1928 0
2.7 Obrót ziemią 322 1904-1935 0
2.8 Scalanie gruntów 25 1917-1934 0
2.9 Podział wspólnych gruntów i regulacja praw użytkownika 6 1905-1931 0
2.10 Wspólnoty i serwituty 9 1909-1933 0
2.11 Inne sprawy nie objęte grupami 1- 10 6 1907-1935 0
3 Wydział Techniczny 0 0
3.1 Scalanie gruntów 13 1914-1930 0
3.2 Regulacja stosunków posiadłości gruntowej 34 1885-1924 0
3.3 Dzielenie wspólnot i regulacja praw użytkownika 11 1905-1926 0
3.4 Parcelacja 18 1921-1930 0
3.5 Inne sprawy nie objęte grupami 1- 4 14 1919-1937 0
4 Wydział Wodno- Melioracyjny 3 1920-1935 0
5 Okręgowa Komisja Ziemska w Krakowie 3 1918-1931 0
6 Okręgowy Urząd Ziemski w Przemyślu 0 0
6.1 Wydział Organizacyjno- Administracyjny 8 1920-1924 0
6.2 Wydział Urządzeń Rolnych 7 1920-1923 0
6.3 Wydział Techniczny 8 1920-1927 0
7 Zbiór map i planów Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Krakowie 0 0
7.1 Plany zmian właśności gruntów w poszczególnych gminach kastralnych 468 1850-1934 0
7.2 Plany dzielenia gruntów spólnych 31 1909-1926 0
7.3 Plany komasacji gruntów 7 1912-1932 0
7.4 Plany regulacji stosunków własności wokół twierdzy Kraków 42 1845-1932 0
7.5 Plany drenowania gruntów 47 1899-1930 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/281/0/1.1/1 Okólniki i rozporządzenia 1920-1929 0
29/281/0/1.1/2 Sprawy organizacyjne (1915) 1919-1932 0
29/281/0/1.1/3 Instrukcje biurowe 1920-1929 0
29/281/0/1.1/4 Zjazdy, delegacje, inspekcje 1920-1929 0
29/281/0/1.1/5 Prasa (komunikaty do prasy, okólniki, prenumeraty, tygodniowe informacje o ukazaniu się w prasie prowincjonalnej artykułów i wzmianek o działalności urzędów ziemskich ) 1920- 1929, 1931 0
29/281/0/1.1/6 (Sprawy ogólne ) Wykazy pism przesłanych przez GUZ do UOZ , uroczystości , nabożeństwa, Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu , obraza OUZ przez uczestników scalenia w Pawężowie , przzygotowanie materiału do rokowań archiwalnych z Austrią i in. 1920-1929 0
29/281/0/1.1/7 Organizacje urzędnicze (Związek Zrzeszeń Pracowników Publicznych i in ) 1921-1929 0
29/281/0/1.1/8 Składniki na cele społeczne 1922-1929 0
29/281/0/1.1/9 Projekty, wnioski, okólniki i zarządzenia w sprawach organizacji komisyj ziemskich , komisyj obrotu ziemią i urzędów ziemskich 1920-1922 0
29/281/0/1.1/10 Organizacja okręgowej , powiatowych i gminnych komisji ziemskich ( skład osobowy ) 1920-1922 0
29/281/0/1.1/11 Likwidacja Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Przemyślu 1923-1925 0
29/281/0/1.1/12 Akta prezyderialne ( sprawy reprezentacji , uroczystości, i ochody , sprawy wynikające ze stosunku do innych władz i instytucji ) 1930 0
29/281/0/1.1/13 Akta prezyderialne (sprawy reprezentacji, uroczystości i obchody, sprawy wynikające ze stosunku prezesa do władz państwowych , instytucji społecznych , sprawy prasowe ) 1931-1933, 1934 0
29/281/0/1.1/14 Organizacja urzędów (organizacja i podział czynności , organizacje biurowości , kontrola i inspekcja w zakresie administracyjnym ) 1925, 1927, 1930 0
29/281/0/1.1/15 Organizacja pracy (normalizacja pracy, uzgadnianie druków stosowanych w urzędzie , badanie wydajności pracy ) 1921, 1930, 1931 0
1 2 3 4 ... 48 49 50 51 52 ... 98 99 100 101

Amount of archival material

1511

1511

0

14.80

14.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.