Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1790 - 1794
- brak danych - 1790 - 1794
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
łaciński
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - 1. Komisja Porządkowa powiatów krakowskiego i proszowickiego (sprawy administracyjne, sądowe, ekonomiczne, wojskowe, policyjne; materiały statystyczno-opisowe: parafie, szkoły parafialne, szpitale, opieka społeczna, topografia miast, ludność, ceny żywności) 1790-1792 (sygn. 29/30/1-24)
2. Komisja Porządkowa powiatów ksiąskiego i lelowskiego (sprawy administracyjne, sądowe, ekonomiczne, wojskowe, policyjne; materiały statystyczno-opisowe: parafie, szkoły parafialne, szpitale, opieka społeczna, topografia miast, ludność, ceny żywności) 1790-1792 (sygn. 29/30/25-39)
3. Spisy ludności województwa krakowskiego (ludność Krakowa, powiatu krakowskiego, ksiąskiego, lelowskiego, proszowickiego, żydzi województwa krakowskiego) 1790-1792 (sygn. 29/30/40-52)
Zespół w Oddziale III.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/30/0/1/1 Protokuł każdodziennych czynności. [T. 1; 23 II 1790-22 II 1791] 1790-1791 0
29/30/0/1/2 Kontynuacya Protokołu Codziennych czynności. [T. 2; 23 II 1791-25 II 1792] 1791-1792 0
29/30/0/1/3 Protokuł każdodziennych czynności. [T. 3; 27 II-31 VIII 1792] 1792 0
29/30/0/1/4 Protokuł Sentencye w Materyi Sądowey obeymuyący. [17 III 1790-16 VIII 1792] 1790-1792 0
29/30/0/1/5 Protokół dekretów i rezolucyi w materii sądowej. [18 III 1790-22 II 1792] 1790-1792 0
29/30/0/1/6 Protokół korespondencji z Najjaśniejszymi Stanami Rzeczypospolitej, Prześwietnymi Komisyami: Wojskową, Skarbową i innemi Magistraturami. [27 II 1790-31 VIII 1792] 1790-1792 0
29/30/0/1/7 [Noty należące do indukty sądowej i listy. Sprawy dot. rekrutów] 1790 0
29/30/0/1/8 Kantoniści akt. kwaterunk. 1790-1792 0
29/30/0/1/9 Protokół materyj ekonomicznych. 1 III 1790-31 VIII 1792 1790-1792 0
29/30/0/1/10 Akta tyczące się materyj ekonomicznych I. Pobór podatków, rekruci. Drukowane odezwy z 1794 r. 3 I 1791-11 XII 1792, 1793, 1794 1791-1794 0
29/30/0/1/11 [Akta tyczące się materyj ekonomicznych. II. Oświata, szpitale, opieka społeczna. Fortyfikacja zamku krakowskiego. Kwaterunek. 6 III 1790-31 XII 1792] 1790-1792 0
29/30/0/1/12 Summaryusz Not y Memoryałów w Materyi Ekonomiczney. 27 II 1790-29 VIII 1792 1790-1792 0
29/30/0/1/13 [Materiał statystyczno-opisowy I] 1790-1792 0
29/30/0/1/14 Materiał statystyczno-opisowy II 1790-1792 0
29/30/0/1/15 Opis zabudowania obywatelskiego y publicznego tudziesz ludności w mieście wydziałowym Krakowie podług uniwersału prześwietnej Komisyi policyei Oboyga Narodów dnia 15 mca pażdziernika roku 1791 i schematu przyłączonego spisany. [15 X 1791] 1791 0
1 2 3 4

Amount of archival material

52

0

0

4.50

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -