Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1790 - 1794
- brak danych - 1790 - 1794
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
łaciński
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - 1. Komisja Porządkowa powiatów krakowskiego i proszowickiego (sprawy administracyjne, sądowe, ekonomiczne, wojskowe, policyjne; materiały statystyczno-opisowe: parafie, szkoły parafialne, szpitale, opieka społeczna, topografia miast, ludność, ceny żywności) 1790-1792 (sygn. 29/30/1-24)
2. Komisja Porządkowa powiatów ksiąskiego i lelowskiego (sprawy administracyjne, sądowe, ekonomiczne, wojskowe, policyjne; materiały statystyczno-opisowe: parafie, szkoły parafialne, szpitale, opieka społeczna, topografia miast, ludność, ceny żywności) 1790-1792 (sygn. 29/30/25-39)
3. Spisy ludności województwa krakowskiego (ludność Krakowa, powiatu krakowskiego, ksiąskiego, lelowskiego, proszowickiego, żydzi województwa krakowskiego) 1790-1792 (sygn. 29/30/40-52)
Zespół w Oddziale III.
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Spisy ludności województwa krakowskiego
Reference code Title Dates Number of scans
29/30/0/3/40 Spisy ludności województwa krakowskiego z lat 1790-1791: I. Kraków - parafie miasta 1790-1791 784
29/30/0/3/41 Spisy ludności województwa krakowskiego z lat 1790-1791: II. Parafie powiatu krakowskiego na litery A-K 1790-1791 585
29/30/0/3/42 Spisy ludności województwa krakowskiego z lat 1790-1791: III. Parafie powiatu krakowskiego na lit. L-P 1790-1791 765
29/30/0/3/43 Spisy ludności województwa krakowskiego z lat 1790-1791: IV. Parafie powiatu krakowskiego na lit. R-Z 1790-1791 713
29/30/0/3/44 Spisy ludności województwa krakowskiego z lat 1790-1791: I. Parafie powiatu ksiąskiego na lit. C-K 1790-1791 414
29/30/0/3/45 Spisy ludności województwa krakowskiego z lat 1790-1791: I. Parafie powiatu ksiąskiego na lit. M-R 1790-1791 485
29/30/0/3/46 Spisy ludności województwa krakowskiego z lat 1790-1791: III. Parafie powiatu ksiąskiego na lit. S-Z 1790-1791 548
29/30/0/3/47 Spisy ludności województwa krakowskiego z lat 1790-1791: I. Parafie powiatu lelowskiego na lit. B-Ł 1790-1791 757
29/30/0/3/48 Spisy ludności województwa krakowskiego z lat 1790-1791: II. Parafie powiatu lelowskiego na lit. M-P 1790-1791 811
29/30/0/3/49 Spisy ludności województwa krakowskiego z lat 1790-1791: III. Parafie powiatu lelowskiego na lit. R-Z 1790-1791 443
29/30/0/3/50 Spisy ludności województwa krakowskiego z lat 1790-1791: I. Parafie powiatu proszowskiego na lit. B-N 1790-1791 572
29/30/0/3/51 Spisy ludności województwa krakowskiego z lat 1790-1791: II. Parafie powiatu proszowskiego na lit. P-Z 1790-1791 653
29/30/0/3/52 Spisy ludności województwa krakowskiego z lat 1790-1792. Spis ludności żydowskiej województwa krakowskiego 1790-1792 947

Amount of archival material

52

0

0

4.50

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.