^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Spisy ludności województwa krakowskiego z lat 1790-1791: I. Parafie powiatu lelowskiego na lit. B-Ł

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 47
- brak danych -
1790-1791

1790 - 1791
polski
[1. Parafia Biała - wsie: Biała, Kuźnica. 2. Parafia Chechło - wsie: Niegowonice, Rodaki. 3. Parafia Chlewice - wsie: Chlewice, Jaronowice. 4. Parafia Ciągowice - wsie: Ciągowice, Poręba, Krzemienda, Dziechciarze, Rokitno, Kuźnica, Mastoniowa. 5. Parafia Częstochowa- m. Częstochowa i wsie: Święta Barbara (część Częstochowy pod Jasną Góra przy kościele św. Barbary), Kawodrza, Gnaszyn, Babibór, Łojki, Wolka Jaskowska, Wierzchowisko, Kiedrzyn, Wyczerpy, Kule, Zawodzie, Kucelin, Ostatni Grosz i Dąbie, Błeszno, Słowik, Wrzosowa, Hutka, Nowa Wieś, Sędzowa(?), Huta, Brzeziny, Maryanowa, Kuźniczka, Dźbów, Stradom, Konopiska, Korzonek, Brzóska, Blachownia, Ręksowice, Jamki, Wąsocze, folwarki Pleszyny i Lisiniec. 6. Parafia Drochlin. 7. Parafia Dzierzgów - wsie: Dzierzgów, Bałków, Bałkowice, Bieganów, Chycza, Chycze Wielkie, Chycze Małe, Czaryz, Wola Czryska, Dąbrówka, Damiany, Kluczyce, Krzepice, Lubiechów, Mękarzów, Psary, Radków, Osławice. 8. Parafia Goleniowy - wsie: Goleniowy, Tarnowa Góra, Przybyszów, Chebdzie. 9. Parafia Irządze - wsie: Irządze, Mikołajowice, Zawada, Sadowie, Wyglęzów, Bodziejowice, Obludza, Biała, Wilków, Pradła, Siedliszewice. 10. Parafia Kidów - wsie: Kidów, Siadcza, Przychody, Solca. 11. Parafia Kiebło vel Giebło - wsie: Kiebło, Kiełkowice, Mokrus. 12. Parafia Kłobuck - m. Kłobuck i wsie: Zagórze, Złochowice, Rybno, Zakrzów, Łobodno, Nowa, Kamyk, Libidza, Przybyłów, Grodzisko, Wręczyca, Szarlika (Szarlejka?), Kalej, Lgota, Waleńczów, Mokra, Pierszne (Pierzchno?), Rębielice, Iwanowice, Opatów. 13. Parafia Kroczyce - wsie: Kroczyce, Podlesice, Siemięrzyce, Lgota Murowana, Lgota Mała, Siamoszyce, Koszkowice (Kostkowice?), Przyłubsko. 14. Parafia Kromołów - wsie: Łośnice, Blanowice, Piecki, Zekowice, Karlin. 15. Parafia Krzepice - m. Krzepice i wsie: Dankowice, Pustkowia k. Zwierzyńca i Lachowskie, Kuźniczka. 16. Parafia Łany Wielkie - wsie: Wielkie Łany, Małe Łany, Ołota, Małyszyce, Wierzbica, Dobraków, Jeziorowice]
- brak danych - IT 187, kat.Piek. 2310,2371,3037,3053,3070,3075,5079
luzy rękopis
dobry
1532 - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
23 24 25 26 27
...
48 49 50 51

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -