^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Spisy ludności województwa krakowskiego z lat 1790-1792. Spis ludności żydowskiej województwa krakowskiego

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 52
- brak danych -
1790-1792

1790 - 1792
polski
- brak danych -
- brak danych - IT 191a, 179, 174-185
luzy rękopis
dobry
1786 - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
spis wydany drukiem przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -