Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Varia - zbiór szczątków zespołów

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1409 - 1897
- brak danych - 1409 - 1897
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
łaciński
indeks geograficzny No - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz drukowany No - brak danych -
- brak danych - 1. Documenta super nonnulla bona Regni Poloniae (dobra królewskie) 1783-1810 (sygn. 1)
2. Acta comissariorum Regiae Maiestatis in civitate Biecz (Sąd komisarski w Bieczu) 1518-1550 (sygn. 2)
3. Inwentarz browaru starostwa krakowskiego 1785 (sygn. 3)
4. Luźne zapiski sądowe 1419-1790 (sygn. 4-5)
5. Pozwy na sąd ziemski w Książu 1588-1611 (sygn. 6)
6. Różne ekstrakty z ksiąg ziemskich i grodzkich miast województwa krakowskiego i ruskiego 1409-1794 (sygn. 7-14)
7. Ekstrakty z różnych ksiąg sądowych, kontrakty, pojedyncze akta z okresu Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, XVII w. - 1829 (sygn. 15-16)
8. Extractus relat. posit. citat. ex actis terrestribus Cracoviensibus 1777-1788 (sygn. 17)
9. Zbiór pomników prawa niemieckiego składający się ze zbioru łacińskiego (ius provinciale, ius municipale, ius feodale, registrum iuris Magdeburgensis liber primus et secundus) i zbioru niemieckiego (dystynkcje saskie i zbiór ortyli magdeburskich dla Wrocławia i Krakowa poł. XV w. (sygn. 18)
10. Spisy i kopie przywilejów różnych miast województwa krakowskiego i ruskiego 1580-1786 (sygn. 19-20)
11. Akta (oryginały i kopie) do dziejów m. Krosna nad Wisłokiem 1410-1897 (sygn. 21)
12. Księga wójtowska m. Strzyżowa nad Wisłokiem 1594-1622 (sygn. 22)
13. Księgi radziecko-ławnicze m. Kalwarii Zebrzydowskiej 1630-1811 (sygn. 23-24)
14. Księga radziecko-ławnicza m. Ropczyc 1694-1727 (sygn. 25)
15. Akta (oryginały i kopie) do dziejów Podhala (własność ziemska, sołectwa, wybraniectwa) 1595-1821 (sygn. 26)
16. Księga wiejska Klimkówki nad Ropą 1600-1762 (sygn. 27)
17. księga grodzka lwowska 1687 (sygn. 28)
18. Księga grodzka sanocka 1736-1738 (sygn. 29)
19. Taksa wojewodzińska Piotra Kmity 1538 (sygn. 30)
20. Konsygnacje akt grodzkich i ziemskich krakowskich oraz c.k. Sądu Apelacyjnego Galicji Zachodniej z 1817-1818, 1829 (sygn. 31-34)
21. Tariffae variarum cohortium militarium (taryfy świadczeń na rzecz chorągwi wojskowych) 1676 (sygn. 35)
22. Compendia damnorum per varios exercitus Regni Poloniae bonis palatinatus Cracoviensis illatorum (szkody wojskowe) 1699-1710 (sygn. 36-37)
23. Pamiętnik Ksawerego Drzewieckiego (komisarza komisji porządkowej cywilno-wojskowej województwa wołyńskiego powiatu krzemienieckiego) 1790-1795 (sygn. 38)
Zespół w Oddziale I.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Dokumenty dotyczące niektórych dóbr królewskich 1 1783-1810 0
2 Akta komisarzy królewskich w mieście Bieczu (sąd komisarski w Bieczu) 1 1518-1550 0
3 Inwentarz browaru starostwa krakowskiego 1 1785-1785 0
4 Luźne zapiski sądowe 2 1400-1900 0
5 Pozwy na sąd ziemski w Książu 1 1588-1611 0
6 Różne ekstrakty z ksiąg ziemskich i grodzkich miast województwa krakowskiego i ruskiego 8 1409-1869 0
7 Ekstrakty z różnych ksiąg sądowych, kontrakty, pojedyncze akta z okresu Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego 2 1601-1829 0
8 Ekstrakty kładzionych pozwów z ksiąg ziemskich krakowskich 1 1777-1788 0
9 Zbiór pomników prawa niemieckiego (zbiór łaciński i niemiecki) 1 1450-1450 0
10 Spisy i kopie przywilejów różnych miast województwa krakowskiego i ruskiego 2 1580-1788 0
11 Akta (oryginały i kopie) do dziejów m. Krosna nad Wisłokiem 1 1410-1897 0
12 Księga wójtowska m. Strzyżowa nad Wisłokiem 1 1592-1654 0
13 Księgi radziecko-ławnicze miasta Kalwaria Zebrzydowska 2 1630-1825 0
14 Księga radziecko-ławnicza m. Ropczyc 1 1694-1727 0
15 Akta do dziejów Podhala (własność ziemska, sołectwa, wybraniectwa) 1 1595-1821 0
16 Księga wiejska Klimkówki nad Ropą 1 1600-1791 0
17 Księga grodzka lwowska 1 1687-1687 739
18 Księga grodzka sanocka 1 1736-1738 0
19 Taksa wojewodzińska Piotra Kmity 1 1538-1538 0
20 Konsygnacje akt grodzkich i ziemskich krakowskich oraz C.K. Sądu Apelacyjnego Galicji Zachodniej 4 1817-1829 0
21 Taryfy świadczeń na rzecz chorągwi wojskowych 1 1676-1676 0
22 Rejestry szkód wyrządzonych przez różne oddziały wojskowe w dobrach województwa krakowskiego 2 1699-1710 0
23 Pamiętnik Ksawerego Drzewieckiego (komisarza komisji porządkowej cywilno-wojskowej województwa wołyńskiego powiatu krzemienieckiego) 1 1790-1795 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/32/0/7/16 Ekstrakty z różnych ksiąg sądowych, kontrakty XVII-XVIII w. 0
29/32/0/8/17 Extractus relationum positarum citationum ex actis terrestribus Cracoviensibus (fasciculus) 1777-1788 0
29/32/0/9/18 Zbiór pomników prawa niemieckiego składający się ze zbioru łacińskiego (ius provinciale, ius municipale, ius feodale, registrum iuris Magdeburgensis liber primus et secundus) i zbioru niemieckiego (dystynkcje saskie i zbiór ortyli magdeburskich dla Wrocławia i Krakowa). około 1450 0
29/32/0/10/19 Consignationes prvilegiorum civitatum et oppidorum: Biecz, Brody, Ciężkowice, Dembowiec, Gliniany, Horodenka, Janów seu Zalesie, Kalwaria, Kołaczyce, Krościenko, Leżajsk, Markopol, Mikulińce, Mrzygłod seu Tyrawa Solna, Nowe Kuty, Glonowiec, Oświęcim, Pilzno, Piwniczna Szyja, Potok, Potylicz, Pruchnik, Przemyśl, Przeworsk, Rzochów, Sanok, Sądowa Wisznia, Śniatyn, Stara Sól, Stryj, Szczerzec, Urbanice seu Lutowiska, Wadowice, Zbaraż, Żółkiew, Żywiec (fasciculus) ok. 1786 0
29/32/0/10/20 Copiae privilegiorum, extractus variaque acta oppidorum 1580-1782 0
29/32/0/11/21 Akta (oryginały i kopie) do dziejów m. Krosna nad Wisłokiem 1410-1761 [1897] 0
29/32/0/12/22 Księga wójtowska m. Strzyżowa nad Wisłokiem 1592-1623, 1654 0
29/32/0/13/23 Księga radziecko-ławnicza m. Kalwarii Zebrzydowskiej 1630-1811 0
29/32/0/13/24 Księga ingrossacyi dokumentów miasteczka Kalwaryi jako to wciągania i wpisywania kontraktów, kwitów i intromissyi od roku 1797 zaczęta - 0
29/32/0/14/25 Księga radziecko-ławnicza miasta Ropczyc z przedmieściami 1694.09.17 - 1727.11.02 0
29/32/0/15/26 Akta oryginalne i kopie aktów do historii Podhala (fascykuł) 1595-1821 0
29/32/0/16/27 Księga ławnicza Bielanki, Klimkówki nad Ropą, Kunkowej, Leszczyn, Łosia i Nowicy 1600-1791 0
29/32/0/17/28 Księga grodzka lwowska (indukta) - 739
29/32/0/18/29 Księga grodzka sanocka (protokół inskrypcji) - 0
29/32/0/19/30 Constitutiones per illustrem ac magnificum dominum Petrum Kmytha comitem in Vysznycze palatinum et capitaneum generalem Cracoviensem ac regni Poloniae summum szalkum necnon Scepusiensern Premisliensem Colensemque capitaneum etc. ad palatinatum Cracoviensem (taxa). 1538 0
1 2 3

Amount of archival material

38

0

0

1.65

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -