Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Anny w Krakowie

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1810 - 1930 [1977]
- brak danych - 1810 - 1910
1895 - 1930
1977 - 1977
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
- brak danych - Akta urodzeń, indeksy do akt urodzeń: 1810-1889, 1900-1910 (sygn. 29/323/1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 176, 178, 179, 183, 184, 189-191)
Akta małżeństw: 1810-1889 (sygn. 29/323/2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18,19, 22,23, 26,27, 30, 31, 34, 35, 38, 39, 42, 43, 46, 47, 50, 51, 54, 55, 58, 59, 62, 63, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 82, 83, 86, 87, 90,91, 94, 95, 98, 99, 102, 103, 106, 107, 110, 111, 114, 115, 118, 119, 122, 123, 126, 127, 130, 131, 134, 135, 138, 139, 142, 143, 146, 147, 150, 151, 154, 155, 158, 159, 162, 163, 166, 167, 170, 171, 174, 185, 186)
Akta zgonów: 1810-1889 (sygn. 29/323/4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 172, 176, 177, 180, 181, 182, 187)
Akta urodzeń, małżeństw i zgonów: 1890-1899 (sygn. 29/323/188)
Akta zbiorowe urodzeń (sygn. 29/323/192)
Księga małżeństw i akta zbiorowe małżeństw 1900-1930 (sygn. 29/323/194)
Zespół w Oddziale III. Część akt przechowywana w Ekspozyturze w Spytkowicach.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/323/0/1/1 1810 Księga Aktow Chrztu, y urodzenia uznania i przysposobienia Kościoła Parafialnego czyli Gminy Swiętey Anny w Roku Tysiąc osmset dziesiątym sporządzonych. Kościoł Swiętey Anny 1810 0
29/323/0/1/5 Księga Do zapisywania Aktów Stanu Cywilnego Urodzin Uznania y przysposobienia Dla Parafiy Stey Anny w Krakowie Od dnia 1go Stycznia 18115[przekreślone]go Ru zaczynaiąca się - Roczna. Swiętey Anny 1811 0
29/323/0/1/9 Księga Do zapisywania Aktów Stanu Cywilnego Urodzin, uznania y przysposobienia dla Parafii Stey Anny w Krakowie, od dnia 1szego Stycznia 1812. Roku Zaczynająca się Roczna 1812 0
29/323/0/1/13 Księga Do zapisywania Aktow Stanu Cywilnego Urodzin, uznania y przysposobienia dla Parafii Stey Anny w Krakowie od dnia 1szego Stycznia 1813 Roku zaczynaiąca się Roczna 1813 0
29/323/0/1/17 Księga do Zapisywania Aktów Urodzin Stanu Cywilnego Uznania i przysposobienia dla Parafii Stey Anny w Krakowie od dnia 1go Stycznia 1814. Roku zaczynaiąca się roczna 1814 0
29/323/0/1/21 Księga do Zapisywania Aktów Urodzin Stanu Cywilnego Uznania i przysposobienia dla Parafii Stey Anny w Krakowie od dnia 1go Stycznia 1815. Roku zaczynaiąca się roczna 1815 0
29/323/0/1/25 Księga do Zapisywania Aktów Urodzin Stanu Cywilnego Uznania i przysposobienia dla Parafii Stey Anny w Krakowie od dnia 1go Stycznia 1816 Roku zaczynaiąca się roczna 1816 0
29/323/0/1/29 Księga Do Zapisywania Aktów Urodzin Stanu Cywilnego Uznania i przysposobienia dla Parafii Stey Anny w Krakowie od dnia 1o Stycznia 1817. Roku zaczynająca się Roczna 1817 0
29/323/0/1/33 Księga Do Zapisywania Aktow Urodzin Uznania i przysposobienia Stanu Cywilnego dla Parafii Stey Anny w Krakowie od dnia 1o Stycznia 1818 Roku Zaczynaiąca się Roczna 1818 0
29/323/0/1/37 Księga do zapisywania Aktów Urodzin Uznania i przysposobienia Stanu Cywilnego dla Parafii Stey Anny w Krakowie od dnia 1go Stycznia 1819 Roku Zaczynaiąca się Roczna 1819 0
29/323/0/1/41 Księga Do Zapisywania Aktów Urodzin, Uznania i przysposobienia Stanu Cywilnego dla Parafii Stej Anny w Krakowie od dnia 1go Stycznia 1820 Roku Zaczynająca się Roczna 1820 0
29/323/0/1/45 Księga Do Zapisywania Aktów Urodzin i przysposobienia Stanu Cywilnego dla Parafii S: Anny w Krakowie od dnia 1go Stycznia 1821 Roku Zaczynajaca się Roczna 1821 0
29/323/0/1/49 Księga Do Zapisywania Aktów Urodzin i przysposobienia Stanu Cywilnego dla Parafii Stej Anny w Krakowie od dnia 1go Stycznia 1822 Roku Zaczynajaca się Roczna 1822 0
29/323/0/1/53 Księga Do Zapisywania Aktów Urodzin i przysposobienia Stanu Cywilnego dla Parafii S: Anny w Krakowie od dnia 1go Stycznia 1823 Roku zaczynajaca się Roczna 1823 0
29/323/0/1/57 Księga do wpisywania Aktów Urodzin cywilnych w Parafii S. Anny w Krakowie, na rok 1824 1824 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Amount of archival material

194

0

0

2.70

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.