^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga Dokumentow sciągaiących się do Aktow Zapowiedzi i Małzeństw Stanu Cywilnego Gminy Bożego Ciała, Miasta Kazimierza przy Krakowie od Dnia Pierwszego Stycznia Do Ostatniego Grudnia Tysiąc Osmset Jedenastego Roku. Przyłączona do Aktow Cywilnych tegoż Roku, i złożona z temiż pod Znakiem ./. w Sądzie Pokuj własciwym. Obeymuiąca Dokumentow Sztuk Trzydziesci pięc. ./.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 7
- brak danych -
1811

1811 - 1811
polski
łaciński
[Alegata]
- brak danych - M. 188; USC Bożego Ciała M-4
poszyt rękopis
dobry
132 - brak danych -
256x440 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.