Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Bożego Ciała w Krakowie

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1810 - 1928
- brak danych - 1810 - 1928
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
- brak danych - Akta urodzeń, indeksy do akt urodzeń: 1810-1879, 1881-1904 (sygn. 29/324/1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 158, 162, 166, 170, 174, 177, 179, 181, 183, 184, 187-189)
Akta małżeństw: 1810-1899 (sygn. 29/324/2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 38, 39, 42, 43, 46, 47, 50, 51, 54, 55, 58, 59, 62, 63, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 82, 83, 86, 87, 90, 91, 94, 95, 98, 99, 102, 103, 106, 107, 110, 111, 114, 115, 118, 119, 122, 123, 126, 127, 130, 131, 134, 135, 138, 139, 142, 143, 146, 147, 150, 151, 154, 155, 159, 160, 163, 164, 167, 168, 171, 172, 175, 185, 190)
Akta zgonów: 1810-1899 (sygn. 29/324/4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 161, 165, 169, 173, 176, 178, 180, 182, 186, 191)
Księga małżeństw i akta zbiorowe małżeństw 1900-1928 (sygn. 29/324/192-193)
Księga zgonów, indeks i akta zbiorowe zgonów 1900-1926 (sygn. 29/324/194-196)
Zespół w Oddziale III. Część akt przechowywana w Ekspozyturze w Spytkowicach.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/324/0/1/177 Książka Aktów Urodzin dla Parafii Bożego Ciała na Rok 1854 1854 19
29/324/0/1/179 Książka Aktów Urodzin dla Parafii Bożego Ciała na Rok 1855 1855 21
29/324/0/1/181 Eccl. paroch. II Corporis Lati Cracoviae 1856 1856-1872 446
29/324/0/1/183 Parafia Bożego Ciała księgi urodzin 1873-1879, 1881-1889 1873-1889 240
29/324/0/1/184 Indeks księgi urodzeń 1873 - 1879; 1881 - 1889 brak daty 0
29/324/0/1/187 XIII Urodzenia par. Bożego Ciała od 1890 -1904 r. 1890-1904 0
29/324/0/1/188 Parafia Bożego Ciała Indeks Urodzeń Skorowidz Alfabetyczny 1890-1900 brak daty 0
29/324/0/1/189 Indeks do księgi urodzeń 1901-1904 brak daty 0
29/324/0/2/2 Akta Zapowiedzi i Małżenstw zaczęta od dnia Pierwszego Września Tysiąc Osmset dziesiątego Roku pisane przez Księdza Frygdyana Bogdzi[ń?]skiego Kanonę Regularnego Laterańskiego Kustosza Koscioła Parafialnego Bożego Ciała , Urzędnika Stanu Cywilnego. w Kazimierzu przy Krakowie w Powiecie i Departamencie Krakowskim. Dla Parafii Bożego Ciała 1810 1810 7
29/324/0/2/3 1810 Bożego Ciała Allegata dr Małżeński 1810 0
29/324/0/2/6 PAR. BOŻEGO CIAŁA ZAPOW. MAŁŻ. 1811. Akta zapowiedzi i małżeństw zaczęte od dnia 1. Stycznia 1811r. Pisane przez K. Frygdyana Bogdzińskiego Kan. Reg. Later. Kustosza Kościoła parafialnego Bożego Ciała Urzędnika stanu cywilnego miasta Kazimierza przy Krakowie, w powiecie i departamencie Krakowskim. 1811 1811 23
29/324/0/2/7 Księga Dokumentow sciągaiących się do Aktow Zapowiedzi i Małzeństw Stanu Cywilnego Gminy Bożego Ciała, Miasta Kazimierza przy Krakowie od Dnia Pierwszego Stycznia Do Ostatniego Grudnia Tysiąc Osmset Jedenastego Roku. Przyłączona do Aktow Cywilnych tegoż Roku, i złożona z temiż pod Znakiem ./. w Sądzie Pokuj własciwym. Obeymuiąca Dokumentow Sztuk Trzydziesci pięc. ./. 1811 0
29/324/0/2/10 Akta Zapowiedzi i Małżeństw zaczęte od dnia Pierwszego Stycznia Tysiąc osmset [dwunaste?]go Roku pisane przez Księdza Frygdyana Bogdzińskiego Kanę Regę Later Kustosza Kościoła Parafialnego Bozego Ciała Urzędnika Stanu Cywilnego Miasta Kazimierza przy Krakowie w Powiecie i Departamencie Krakowskim. Dla Parafii Bozego Ciała 1812 1812 44
29/324/0/2/11 Księga 1wsza. Dokumentow tyczących się zapisow Aktow Małzenstw Stanu Cywilnego w Parafii Bożego Ciała w Miescie Kazimierzu w Powiecie i Departamencie Krakowskim w Roku Tysiąc Osmset Dwunastym; obeymuiąca Aktow Małzeństw początkowych Pro 12. to iest: od 1wszego do 12go załącznie; Allegatow zas sztt. B3. od 1go do 3go załącznie. Pod Znakiem. 1/1 Księga IIga. Dokumentow, tyczących się Zapisow Aktow Małżeństw Stanu Cywilnego w Parafii Bożego Ciała w Miescie Kazimierzu w Powiecie i Departamencie Krakowskim w Roku tysiąc osmset Dwunastym; obeymuiąca aktow Małżeństw następnych Pro 11. to iest zacząwszy od 13go do 23 załącznie; allegatow zas sztuk 62, zacząwszy od 64tgo, az do 125go załącznie. Pod Znakiem. 2/2 1812 0
29/324/0/2/14 Akta Zapowiedzi i Małżeństw Na Rok 1813. Dla Parafii Bożego Ciała 1813 23
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11 12 13 14

Amount of archival material

196

0

0

2.61

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.