^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga do zapisywania Aktów Stanu Cywilnego Małżeństw, i Zapowiedzi dla Parafii Koscioła Panny Maryi w Wolnem Mieście Krakowie na Rok 1841

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 122
- brak danych -
[1840] 1841 [1842]

1840 - 1842
polski
[Księga zapowiedzi i małżeństw]
- brak danych - M. 888; USC NMP M-61
księga rękopis
dobry
148 - brak danych -
281x442 Tak
całkowicie J-985
indeks s. 117-119
Number of scans per page
1 2 3 4 5

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -